Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > Kuntoutus ja liikunta >

Kuntoutus ja liikunta

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Liikunta-alan tehtävänä on edistää eri-ikäisten ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista. Liikuntapalveluilla ohjataan ihmisiä liikunnalliseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan.
 
 

Linkit

Suomen urheiluopisto
Liikuntakeskus Pajulahti, LPT
 

Alalla työskentely

Ammatillisessa osaamisessa korostuvat kasvatuksen ja ohjaamisen valmiudet ja terveyden ja turvallisuuden edistäminen kestävän kehityksen mukaisesti. Lisäksi korostuvat muutoksen hallinta, asiakas- ja tilannelähtöisyys sekä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset heijastuvat liikunta-alan työtehtäviin. Yhä useammin työskennellään ammatinharjoittajina tai yrittäjinä ja lisäksi työtehtävät ovat pääosin projektiluontoisia.

Työllistyminen edellyttää rohkeutta yritystoimintaan, sisäistä yrittäjyyttä, luovaa ja kokeilevaa asennetta, työtehtävien vastuullista hoitamista sekä valmiutta ottaa vastaan tarjotut työtehtävät. Työllisyyttä ja ammatissa menestymistä lisäävät työtehtävien hoitaminen laadukkaasti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.
 
Kuva