Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Luonnonvara- ja ympäristöala > Metsätalous >

Metsätalous

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Metsät ovat osa suomalaista identiteettiä ja ne ovat osaltaan pitäneet maaseudun asuttuna sekä työllistäneet haja-asutusalueen väestöä. Suomen talous nojaa metsätalouteen ja metsäteollisuuteen.
 
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Metsäalalla toimitaan pitkällä tähtäimellä arvokkaan puusadon tuottamiseksi ja talteen ottamiseksi. Viime vuosina metsien perinteinen kestävä käyttö on laajentunut kattamaan koko metsäluonnon monimuotoisen säilymisen. Metsät ja puutuotteet hiilinieluina ja –varastoina, joilla on kasvihuoneilmiötä hidastava suuri vaikutus, lisäävät metsäalan ekologista ja taloudellista merkitystä. Metsäalalla toimivien ammattietiikka on saanut näin uusia ekologisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja perusteita.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat metsurit, metsäkoneenkuljettajat ja –asentajat, metsänparannuskoneenkuljettajat, taimitarhatyöntekijät, monikäyttötyöntekijät/metsäluonnonhoitajat, puutavara-autonkuljettajat, turvekoneenkuljettajat, metsäsuunnittelijat ja metsäalan esimiestehtävissä toimivat metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat. Alan yrittäjiä ovat mm. metsäkoneyrittäjät, metsäpalveluyrittäjät, metsätilayrittäjät ja puuenergiayrittäjät.
 

Linkit

www.metsaopetus.fi
Katja on juuri aloittanut metsäalan opinnot. Katja ja tämän läheiset kertovat Katjan ammatinvalinnasta.
Forssan ammatti-instituutin luokanvalvoja Rauno Karjusilta ja metsuri Juha Huttunen kertovat metsäluonnonhoitajan ammatista.