Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Luonnontieteiden ala > Biologia >

Biologia

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Biologia

Biologia tutkii eläviä järjestelmiä kuten eliöitä, niiden osia ja eliöyhteisöjä. Tutkimuskohteena voi olla muun muassa ympäristö, eläimet, vesistöt, kalat, bakteerit, virukset, kasvit, solut tai molekyylit. Bio- ja ympäristötieteiden alalla on runsaasti erilaisia pääaineita ja suuntautumisvaihtoehtoja, ja ne vaihtelevat yliopistoittain. Yleensä suuntautuminen tapahtuu opintojen aikana.
 

Alalla työskentely

Bio- ja ympäristötieteiden alalla on runsaasti erilaisia pääaineita ja suuntautumisvaihtoehtoja, joten alalla työskentely riippuu suuresti suuntautumisesta. Bio- ja ympäristötieteisiin kuuluvat muun muassa:

  • ekologia
  • hydrobiologia, limnologia
  • mikrobiologia
  • solu- ja molekyylibiologia
  • ympäristötieteet
  • eläintiede
  • kalabiologia ja kalatalous
  • kasvitiede
  • perinnöllisyystiede
  • biotekniikka

 
Kuva