Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Huoltajalle >

Huoltajalle

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09
Kuva
 

TET osana opiskelua

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Peruskoulussa tavoitellaan yhteistyötä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja tämän yhteistyön keskeisimmän ja näkyvimmän osan muodostavat niin työpaikkakäynnit kuin työelämään tutustuminenkin eli TET. Tavoitteena työelämään tutustumisessa on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityksen ja työyhteisön toimintaan. TET-jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta.

Työelämään tututustumisjaksojen aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät nuoren itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista.

Perinteisesti TET toteutetaan vanhempien tai tuttujen työpaikoilla, mutta TET-tori avartaa tätä näkemystä tarjoamalla kootusti lähialueen työpaikkoja TET-kohteiksi. TET-torilta löytyy siis alueen työpaikkoja ja yrityksiä, mutta torilla on lisäksi ohjeita siihen miten oppilas voi ottaa yhteyttä yritykseen, kuinka pukeutua työn vaatimalla tavalla ja myös siihen miten käyttäytyä TET-jaksolla.

Tervetuloa tutustumaan TET-toriin!
 
Kuva
 

TET pähkinänkuoressa

 • TET on nuorelle omatoimisuuden harjoittelu­mahdollisuus
 • TET-paikan hakemisesta päävastuu on oppilaalla
 • Työmatkoista vastaa kunta koulumatkan tapaan
 • Muut kustannukset maksaa oppilas itse
 • Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan
 • TETissä noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä
 • TETistä vastaavat työpaikalla nimetty vastuuhenkilö ja koululla opinto-ohjaaja
 • Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia
 • Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti
 • Huoltaja hyväksyy halutessaan allekirjoituksellaan oppilaan harjoittelupaikan
 • TET-sopimus toimitetaan oppilaan ja yrityksen edustajan sekä haluttaessa huoltajan allekirjoittamana koululle ennen jaksoa
 • Sairastumisesta ilmoitetaan sekä työnantajalle että opinto-ohjaajalle