Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Palveluopas

YLLÄPITOON >>    

Karttulan ja Tervon lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluopas

Karttulan ja Tervon lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluopas
Karttulan ja Tervon kuntien alueella on monta lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa toimivaa tahoa. Hyvokas-hankkeen tekemä palvelukartoitus julkaistaan nyt internetissä palveluoppaan nimellä. Palveluopas on elokuusta lähtien noudettavissa vihkosena kunnantaloilta, päiväkodeista ja kouluilta. Halutessasi voit ladata palveluverkosto-tiedoston, missä on selostettu palvelujen sisältöä tietyiltä osin seikkaperäisemmin.
 

Lataa palveluopas

Palveluopas on jaettu lasten, lapsiperheiden ja nuorten palveluihin. Sisällysluettelo kertoo miltä sivulta hakemasi tieto löytyy.
Palveluverkosto on hieman laajempi ja osittain seikkaperäisempi kuvaus kuin palveluopas.
 

Alla palveluopas (P.S. Lataa yllä oleva paremmin taitettu versio)

Karttulan ja Tervon
lasten, nuorten
ja lapsiperheiden palveluopas

sisällys

VAUVA- JA LEIKKI-IKÄ 3
Synnytys ja sairaalahoito 3
Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola 4
Päivähoito 5
Lapsiperheen tukipalvelut 7
Huoltajuus 10
Vapaa-ajan palveluja 11
Lastenhoito 13
KOULUIKÄ 14
Esiopetus 14
Perusopetus 16
Oppilaiden tukipalvelut 21
Vapaa-ajan palveluja 29
PERUSKOULUN JÄLKEEN 39
Koulutus 39
Tukipalvelut 43
YLEISET TUKIPALVELUT 50
Sosiaalipalvelut 50
Terveyspalvelut 61
Mielenterveyspalvelut 65
Kriisipalvelut 68
Rikos- ja riita-asiat 72
Apua puhelimitse tai netissä 75
Seurakunnat 78
Järjestöt lasten, nuorten ja perheiden asialla 80
PALVELUHAKEMISTO 80


Vauva- ja leikki-ikä

Synnytys ja sairaalahoito
Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS
Puijonlaaksontie 2 (PL 1777, 70211 Kuopio), p. (017) 173 311, www.psshp.fi
Äitiyspoliklinikka
Äitiyspoliklinikka on avoinna ma - pe klo 7.30 - 15.30, muina aikoina päivystyspotilaat hoidetaan synnytyssalissa.
• osastonsihteeri, p. (017) 172701
Synnytysvuodeosasto
Osastolla on kahden ja yhden hengen huoneita sekä perhehuoneita, joissa myös isät voivat yöpyä.
• osastonsihteerit p. (017) 172335
Synnytysosasto
Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä, joiden vauvat ovat hoidossa lastenteholla. Asiakastilanteesta riippuen hoidetaan myös äitejä vauvojen kanssa.
• osastonsihteeri, p. (017) 172352

Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola
Perhesuunnitteluneuvola neuvoo perhesuunnittelussa ja ehkäisyssä. Äitiysneuvola on äidin ja perheen tukena lapsen odotuksessa. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään saakka.
Neuvolatoiminta Karttulassa
Karttulan terveysasema, Hoitotie 20, p. (017) 266 2940
• Kirkonkylä, Riuttala ja Virmaanpää:
terveydenhoitaja Sirpa Tarvainen
p. 020 150 3424, 0400 658 930
• Syvänniemi, Pihkainmäki, Koskenkylä, Airaksela:
terveydenhoitaja Pirkko Miettinen
p. 020 150 3425, 040 775 4721
Neuvolatoiminta Tervossa
Tervon terveysasema, Tervontie 8, p. 020 150 3450
• terveydenhoitaja Salla Jäntti
(31.12.2005 saakka sijaisena Tiina Paulus)
p. 020 150 3462, 040 775 4725
(soittoaika klo 11.30–12.00)
Hammashoito
Alle kouluikäiset kutsutaan säännöllisesti hammashoitoon.

Päivähoito
Päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea lasten vanhempia kasvatustehtävässään ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen tasapainoista kehitystä.
Päivähoito Tervossa
Päivähoitopalveluja tarjotaan yhdessä päiväkodissa ja perhepäivähoitopaikoissa. Yksityistä päivähoitoa Tervon kunta tukee ylimääräisellä kuntalisällä 134,55 e/lapsi.
• Päivähoitovastaava Tarja Riekkinen
p. (017) 499 263, 044 7499 263
Kurrekummun päiväkoti
32-paikkainen, 2-osastoinen päiväkoti 1–6-vuotiaille lapsille (lisäksi esiopetusryhmä)
• Parkkitie 2, p. (017) 499 263

Päivähoito Karttulassa
Päivähoitoa järjestetään kahdessa päiväkodissa Tenavatörmässä ja Pihkapirtissä, kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoitona. Yksityistä hoitoa varten voi saada yksityisen hoidon tukea. Tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta ja kunnalta. Kunnallisen tuen suuruus on perhekohtainen riippuen perheen tuloista.
• päivähoidonohjaaja Paula Ruhanen
p. (017) 495 241, 044 7495 241
Tenavatörmä
25-paikkainen päiväkoti 1–6-vuotiaille lapsille
• Lukkarintie 4, p. (017) 495 247, 495 248
Pihkapirtti
45-paikkainen, 3-osastoinen päiväkoti: yksi 12 lapsen ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille, kaksi 3–6-vuotiaiden ryhmää
• Pihkarinteentie 10, Syvänniemi
p. (017) 495 540, 495 539
Ryhmäperhepäiväkodit
• Airakselassa Pysäkin pirpanat (tilaa 8 lapselle)
p. (017) 495 542 tai 044 7495 542
• Syvänniemellä Pikku-Hermanni (tilaa 21 lapselle)
p. (017) 495 541 tai 044 7495 541

Lapsiperheen tukipalvelut
Kotipalvelu
Kotipalveluja voidaan antaa perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.
Lapsiperheille suunnatut kodinhoitopalvelut Karttulassa
Kaksi kotipalvelun työntekijää toimii tarvittaessa lapsiperheissä antaen lasten- ja kodinhoitoapua.
• kotipalvelunohjaaja Seija Kajan
p. (017) 495 244, 044 7495 244
Lapsiperheille suunnatut kodinhoitopalvelut Tervossa
Kotipalvelun kautta saatavaa lasten- ja kodinhoitoapua pyritään järjestämään lapsiperheille tarvittaessa.
• kotipalvelunohjaaja Pirkko Simonen
p. (017) 499 253, 044 7499 253

Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut
Kasvatus- ja perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille ja lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia.
Karttulan ja Tervon kunnat ostavat kasvatus- ja perheneuvolapalvelut Kuopiosta yksityiseltä Psykologian TietoTaito Oy:ltä, jossa toimii psykologian, psykiatrian, sosiaalityön ja psykoterapian ammattilaisia.
• Lisätietoja antavat kuntien sosiaalitoimistot.
Psykologian
TietoTaito Oy
• Mustinlammenkatu 1 A Kuopio
p. (017) 261 5665

Puhe- ja toimintaterapia
Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtävänä on poistaa, lieventää tai ehkäistä kielen ja puheen häiriöitä. Useimmat lapset tulevat puheterapiaan neuvolan lähetteellä, mutta lähete ei ole pakollinen vaan puheterapiaan asiakas voi hakeutua itse ottamalla yhteyttä suoraan puheterapeuttiin.
Puheterapeutti
• p. 020 150 3431
Toimintaterapia
Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään lapsen kehon hahmotusta, silmän ja käden yhteistyötä ja liikunnallisia perusvalmiuksia, jotka vaikuttavat leikin ja omatoimisuustaitojen kehittymiseen ja myöhemmin kouluvalmiuksiin. Kunnat ostavat toimintaterapiaa yksityisiltä palveluntuottajilta, ja terapiaan pääsemiseksi tarvitaan lausunto KYS:sta.

Huoltajuus
Isyyden vahvistaminen
Kunnan lastenvalvoja saa tiedon kaikista avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista (lapsen äidin kotikunnan mukaan). Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa lapsen isyys. Isyyden vahvistamisen merkitsee lapsen osalta perintäoikeutta sekä oikeutta saada elatusta isältään. Isän osalta isyyden vahvistaminen tarkoittaa oikeutta hakea huoltajuutta ja tapaamisoikeutta lapseensa.
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
Vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta esimerkiksi avoliitossa syntyneen lapsen isän huoltajuuden vahvistamiseksi tai avioerotilanteessa. Sopimuksessa voidaan päättää yhteishuollosta, lapsen asumisesta, jos vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsen huollon uskomisesta yksin toiselle vanhemmalle ja lapsen oikeudesta pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu. Lapsen vanhemmat voivat kirjallisesti sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, mikäli ovat yksimielisiä asiassa. Lastenvalvoja on mukana sopimuksen teossa valvomassa lapsen edun toteutumista. Sopimus vahvistetaan sosiaalilautakunnassa. Riita-asioissa huolto- ja tapaamisoikeus ratkaistaan käräjäoikeudessa.
Karttulan lastenvalvoja
• Perusturvajohtaja, p. (017) 495 240, 044 7495 240
Tervon lastenvalvoja
• Sosiaalijohtaja, p. (017) 499 250, 044 7499 250
Vapaa-ajan palveluja
Seurakuntien lapsi- ja perhetyö
Karttulan ev.lut. seurakunta
3–5-vuotiaiden lasten päiväkerhoja on eri puolilla pitäjää kerran viikossa. Pyhäkoulut kokoontuvat kylillä pääasiassa kerran kuukaudessa, seurakuntakodissa joka sunnuntai. Perhekerho kokoontuu kirkonkylän seurakuntakodilla sekä Syvänniemellä.
• lastenohjaaja Tiina Tuomainen, p. 044 516 0401
• diakoniatyöntekijä Tuula Makkonen
p. (017) 383 1498, 044 347 2518
Tervon ev.lut. seurakunta
Seurakunta tarjoaa kerhotoimintaa 4-vuotiaille ja 5-vuotiaille viikottain, pyhäkoulua pidetään yleensä kerran kuussa. Diakoniatyöntekijä toimii perheiden tukena.
• nuorisotyönohjaaja Sirpa Saraste
p. (017) 387 25 49
• diakoniatyöntekijä Salme Selamo
p. (017) 387 24 57, 044 387 2457
Karttulan vapaaseurakunta
Perhekirkko kerran kuussa, jolloin ohjelma on suunniteltu erityisesti lapset huomioiden. Viikottain kirkolla pidettävä muskari sopii alle kouluikäisille lapsille.
• seurakuntatyöntekijä, evankelista Kaarina Hoffren
p. (017) 383 1150, 044 303 5155

Yhdistykset ja vertaisryhmätoiminta
MLL:n Tervon paikallisyhdistys ry
Järjestää Tervossa perhekahvilatoimintaa, jos sellaiselle on kysyntää. Jakaa lisäksi vastasyntyneiden perheisiin neuvolan kautta tieto- ja tarvikepakettia.
• puheenjohtaja Minna Puranen, p. (017) 3845 106
Syvänniemen kyläyhdistys
Hermannintalossa toimii kyläyhdistyksen järjestämä perhekahvila kerran viikossa, yhteyshenkilönä Marjut Kokkonen, p. 040 5755 557. Lisäksi yhdistys järjestää leikkikenttätoimintaa lapsille sekä kylätapahtumia, joissa lapset otetaan huomioon.
Syvänniemen nousu ry
Urheiluseura tarjoaa alle kouluikäisille mm. satujumppaa Syvänniemellä.
• yhteyshenkilö Tauno Vepsäläinen
p. (017) 3841 400
Vanhemmuuden verkoista vahvuutta eli VVV-hanke 2006–2007 (MLL)
MLL:n Pohjois-Savon piirin VVV-hankkeen tavoitteena on lapsiperheiden ja ikääntyvien hyvinvoinnin turvaaminen sekä sosiaalisen verkoston kehittäminen aktivoimalla perheitä ja ikääntyviä mm. varaisovanhempi- ja vertaisryhmätoimintaan.
• Eila-Mari Väätäinen
p. (017) 510 301, 050 3132 915

Lastenhoito
MLL:n lastenhoitajat
Lastenhoitotoiminta tarjoaa lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokauden aikoina ja myös viikonloppuisin. Hoitoapua tarvitseva perhe saa MLL:n lastenhoitajavälityksestä kotiinsa luotettavan, tehtäviinsä koulutetun hoitajan lyhyelläkin tilausajalla.
• Lastenhoitajavälitys, ma–pe klo 7–13
p. (017) 2625 929

Kouluikä
Esiopetus
Esiopetuksen tehtävänä on turvata lapsen kokonaisvaltainen suotuisa kehitys, tukea lapsen elämässä selviytymisen taitoja sekä vahvistaa oppimisedellytyksiä peruskoulutusta varten. Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu leikin ja muun aktiivisen toiminnan kautta.
Esiopetus Tervossa
Esiopetus toteutetaan päivähoidon yhteydessä päiväkoti Kurrekummussa. Esiopetusryhmästä vastaa esiopetukseen perehtynyt lastentarhanopettaja, Anne Kaskinen.
• Kurrekummun päiväkoti, Parkkitie 2
p. (017) 499 263


Esiopetus Karttulassa
Esiopetus toteutetaan perusopetuksen yhteydessä viidessä esikoulussa, joista kolme toimii erillisinä ryhminä ja kaksi integroituna alkuopetukseen.
Karttulanlahden koulu
Kirkkotie 17, Karttula
• Kauko Nousiainen, p. (017) 495 366
Kemppaanmäen koulu
Ilopurontie 140, Syvänniemi
• Anna-Maija Nenonen, p. (017) 496 560
Koskenkylän koulu
Koskentie 40, Syvänniemi
• Jaana Vuorinen, p. (017) 495 561
Pihkainmäen koulu
Pihkarinteentie 12, Syvänniemi
• Tarja Halonen, p. (017) 495 562
Airakselan koulu
Airakselantie 339, Airaksela
• Raija Huttunen, p. (017) 495 563

Perusopetus
Perusopetuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja sekä saada valmiudet jatko-opintoihin ja toimimiseen yhteiskunnassa.
Perusopetus Tervossa
Tervossa perusopetus toteutetaan Yhtenäiskoulussa, jolla on kaksi toimipaikkaa. Kirkonkylällä annetaan opetusta vuosiluokille 1–9 ja Talluskylässä vuosiluokille 1–6. Katso peda.net-kouluverkko www.peda.net/veraja/tervo.
• Sivistystoimenjohtaja-rehtori Kaija Hytönen
p. (017) 499 300, 044 7499 300
kaija.hytonen@tervo.fi
• Sivistystoimiston apulaiskanslisti Arto Hujanen
p. (017) 499 301
Tervon Yhtenäiskoulu
Kirkkotie 5, Tervo, p. (017) 499 312
Talluskylän koulu
Riuttalantie 1720, Talluskylä, p. (017) 3846 120
• Apulaisrehtori Juha Kauppinen
p. (017) 499 306, 044 7499 306
juha.kauppinen@tervo.fi
Perusopetus Karttulassa
Karttulassa on viisi alakoulua, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1–6. Kirkonkylän koulukeskuksessa toimivassa yläkoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 7–9. Katso peda.net-kouluverkko www.peda.net/veraja/karttula.
• Sivistysjohtaja Kari Koistinen
p. (017) 495 300, 044 7495 300
kari.koistinen@karttula.fi
• Sivistysosaston toimistosihteeri Maija Nenonen
p. (017) 495 301
Karttulanlahden koulu
Kirkkotie 17, Karttula, p. (017) 495 315
• Koulunjohtaja Aimo Harle
p. (017) 495 314, 044 7495 314
aimo.harle@karttula.fi
Kemppaanmäen koulu
Ilopurontie 140, Syvänniemi, p. (017) 495 560
• Koulunjohtaja Esko Heiskanen
esko.heiskanen@karttula.fi
Koskenkylän koulu
Koskentie 40, Syvänniemi, p. (017) 495 561
• Koulunjohtaja Sami Kämäräinen
sami.kamarainen@karttula.fi

Pihkainmäen koulu
Pihkarinteentie 12, Syvänniemi, p. (017) 495 562
• Koulunjohtaja Seija Kalilainen
seija.kalilainen@karttula.fi
Airakselan koulu
Airakselantie 339, Airaksela, p. (017) 495 563
• Koulunjohtaja Raija Huttunen
raija.huttunen@karttula.fi
Kissakuusen koulu
Kissakuusentie 20, Karttula, p. (017) 495 308
• Rehtori Seppo Herranen
p. (017) 495 318
seppo.herranen@karttula.fi

Erityisopetus
Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi, järjestetään osa-aikaista erityisopetusta, jota annetaan muun opetuksen ohessa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetuksen tarpeen arvioinnissa on lähtökohtana opettajien ja oppilaan vanhempien välinen yhteistyö. Havainnoilla ja testaamalla kartoitetaan ne oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia tai puhehäiriöitä. Tarkempia arvioita voidaan pyytää psykologilta ja muilta asiantuntijoilta. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jossa kuvataan oppilaalle järjestettävä tuki, määritellään ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa sisällöltään ja/tai tavoitteiltaan ikäryhmän tavoitteista, ja kuvataan oppilaan arviointitapa. HOJKS:n laadintaan osallistuvat oppilas itse, oppilaan vanhemmat sekä kulloinkin tarvittavat opetuksen, hallinnon, sosiaalityön ja terveydenhuollon asiantuntijat.
Mikäli katsotaan, että osa-aikainen erityisopetus ei ole riittävää oppimisen turvaamiseksi ja että oppilas hyötyy enemmän erityisluokalle tai -kouluun sijoittamisesta, voidaan opetus järjestää kuntien yhteisenä luokkamuotoisena erityisopetuksena.
Osa-aikainen erityisopetus Tervossa
• Osa-aikainen erityisopettaja luokilla 1–6
Pekka Koponen, p. (017) 499 309, pekka.koponen@tervo.fi.
• Osa-aikainen erityisopettaja luokilla 7–9
Päivi Law, p. (017) 499 318, paivi.law@tervo.fi.
Osa-aikainen erityisopetus Karttulassa
Karttulan kunnassa annetaan osa-aikaista erityisopetusta tarvittaessa kaikissa esikouluissa, alakouluissa ja yläkoulussa. Koskenkylän koululla toimii alaluokkien pienryhmä, ja yläkoululla on oma pienryhmänsä.
• Koskenkylän koulun pienryhmä
Marjaana Risku-Tiihonen
p. (017) 495 561, 044 7495 316
• yläkoulun pienryhmä
Pekka Luukkanen, p. (017) 495 311
• kiertävä laaja-alainen erityisopettaja
Eija Mervaala
p. (017) 495 316, 044 7495 311
• Pihkainmäen koulun erityisopettaja
Anna Hollmen, p. (017) 495 562
Lisää tietoa Karttulan erityisopetuksesta Virtuaalisesta erityisopetuksen palvelukeskuksesta VEP:stä, www.vep-palvelu.fi/verkosto.html.
Luokkamuotoinen erityisopetus
Tervossa toimii lähikuntien (Karttula, Keitele, Tervo, Vesanto) yhteinen luokkamuotoinen erityisopetuksen pienryhmä.
• Pienryhmän erityisluokanopettaja Ulla Törmänen
p. (017) 499 309, ulla.tormanen@tervo.fi.
Tarvittaessa kunnat voivat sijoittaa oppilaitaan toisen kunnan tai valtion tai yksityisen järjestäjän erityisluokalle tai -kouluun.
Oppilaiden tukipalvelut
Tukiopetus
Tukiopetus on oppilaalle mahdollisuus panostaa jonkin oppiaineen opiskeluun opettajan johdolla. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on, että tukiopetus aloitetaan heti, kun oppilaalla havaitaan oppimisvaikeuksia, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa.

Oppilashuolto
Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tarkoituksena on turvata jokaiselle tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, mutta myös ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Oppilashuolto kuuluu osaltaan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville mutta erityisesti siitä huolehtii oppilashuoltohenkilöstö eli rehtori tai koulunjohtaja, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.
Oppilashuoltoryhmät
Oppilashuoltoryhmä on säännöllisesti koulussa kokoontuva moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun psyykkistä ja sosiaalista oppilashuoltotyötä. Ryhmässä käsitellään oppilaskohtaisia tukijärjestelyjen tarpeita ja suunnitellaan tuen toteuttamista käytännössä, sovitaan työnjaosta ja vastuuhenkilöistä sekä seurataan tuloksia. Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisia esteitä selvitetään oppilaan huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa ja pyritään luomaan tarvittavia tukitoimia koulun ja kodin avuksi.
Karttulan ala- ja yläkouluilla toimii oppilashuoltoryhmät, joissa jäseninä ovat ainakin rehtori/koulunjohtaja, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja, yläkoululla myös opinto-ohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan kunnan sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa mukaan kutsutaan koululääkäri, luokanvalvoja ja muita tahoja.

Tervon Yhtenäiskoulussa toimii koulun sisäinen oppilashuoltoryhmä sekä kirkonkylällä että Talluskylän koululla, ja niiden lisäksi kokoontuu kerran kuukaudessa laaja oppilashuoltoryhmä, johon koulun oppilashuoltohenkilöstön (rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja) lisäksi kuuluu kunnan vapaa-ajanohjaaja, sosiaalityöntekijä, mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja sekä edustajia seurakunnasta ja järjestöistä. Laajassa oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä oppilaskohtaisia asioita vaan tarkastellaan mahdollisia ongelmia ilmiötasolla eli kartoitetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin uhkia ja suunnitellaan toimenpiteitä niiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Ammatinvalinnan- ja oppilaanohjaus
• Karttulan Kissakuusen koulun opinto-ohjaaja
Antti Mannerkorpi, p. (017) 495 307
antti.mannerkorpi@karttula.fi
• Tervon Yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja
Jaana Tarkkonen, jaana.tarkkonen@tervo.fi.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja edistää terveitä elämäntapoja. Terveydenhoitajat työskentelevät kouluilla.
Karttula: kouluterveydenhoitajat
• Sirpa Tarvainen
(Karttulanlahden ja Kissakuusen koulu, Karttulan lukio) p. 020 150 3424, 0400 658 930
• Pirkko Miettinen
(Kemppaanmäen, Pihkainmäen, Koskenkylän ja Airakselan koulu) p. 020 150 3425, 040 775 4721
Tervo: kouluterveydenhoitaja
• Salla Jäntti (sijaisena 31.12.2005 saakka Tiina Paulus) p. 040 7754 725

Koululääkärin vastaanotot sopimuksen mukaan.

Hammashoitoon koululaiset kutsutaan säännöllisin väliajoin.

Psykososiaalinen oppilashuolto
Psykososiaalista oppilashuoltoa on oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten kysymysten pohtiminen ja ongelmien tarkastelu yhdessä heidän kanssaan. Kouluterveydenhoitaja on fyysisen lisäksi psykososiaalisen oppilashuollon työntekijä, mutta saatavilla tulisi olla myös psykologian ja sosiaalityön ammattilaisten tarjoamaa tukea. Psykologia tarvitaan myös selvitettäessä testaamalla oppilaiden oppimisvaikeuksia erityisopetuksen toteuttamiseksi asianmukaisesti. Jos koululla ei ole käytettävissään koulupsykologin tai koulukuraattorin eli koulun sosiaalityöntekijän palveluita, tuki on mahdollista järjestää kasvatus- ja perheneuvolan kautta, josta on lisäksi saatavilla perhetyöskentelyn erityisasiantuntemusta.
Karttulan ja Tervon kouluilla ei ole koulupsykologia tai koulukuraattoria. Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut kunnat ostavat Kuopiosta yksityiseltä Psykologian TietoTaito Oy:ltä, jossa toimii psykologian, psykiatrian, sosiaalityön ja psykoterapian ammattilaisia.
• Psykologian TietoTaito Oy
Mustinlammenkatu 1 A, Kuopio
p. (017) 261 5665

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunnan tulee tarjota ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksen oppilaille. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa mahdollisuus lepoon.
Karttula
Iltapäivätoiminta järjestetään sivistystoimen alaisena toimintana. Iltapäiväkerhot toimivat koulunkäyntiavustajien vetäminä Karttulanlahden, Kemppaanmäen sekä Pihkainmäen kouluilla maanantaista perjantaihin klo 13–16.
Tervo
Sosiaalitoimi järjestää iltapäivätoimintaa päivähoidon yhteydessä.

Projekteja ja hankkeita
Työpari-hanke (2003–2005)
Työparihankkeen tavoitteena on antaa tukea esikoulun ja perusopetuksen 1.–3. luokkien oppilaalle ja hänen perheelleen sekä muille kasvattajille, kun lapsella on erityisen tuen tarpeita oppimisen, tarkkaavaisuuden tai käytöksen pulmista johtuen. Tarkoituksena on vahvistaa ja jäsentää eri toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa lapsen kotikunnassa.
• integraatio-opettaja Leila Ruutiainen
p. 044 718 1748, leila.ruutiainen@kuopio.fi
• kuntoutusohjaaja Helena Tepponen
p. 044 718 1749, helena.tepponen@kuopio.fi.
Sisä-Savon nuorisopsykiatrinen työryhmä (2004–2005)
Hankkeessa järjestetään mielenterveyspalveluja 14–20-vuotiaille. Työryhmään kuuluvat sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri ja sosiaalityöntekijä, ja yhteyttä työryhmään voi ottaa kuka vain. Työryhmän tehtävänä on aloittaa tilanteen selvittely, tarpeen mukaan toteuttaa psykiatrinen tutkimus, tehdä perhe- ja verkostotyötä ja mahdollisuuksien mukaan vastata jatkohoidosta tai etsiä tarkoituksenmukainen hoitopaikka. Lisäksi työryhmä antaa konsultaatioapua mm. kouluterveydenhuollolle ja oppilashuoltoryhmille.
• Yhteydenotot arkisin klo 9–10
p. 0400 759 620

Puhelin- ja nettipalvelut
Terkkari.net
www.terkkari.net
Terkkari.netissä on alle 18-vuotiaille ilmainen kysymyspalvelu sekä artikkeleita terveydestä ja keskusteluryhmiä.
Lasten ja nuorten puhelin (MLL)
Lasten ja nuorten puhelin tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa nimettömänä. Palvelu on soittajalle ilmainen.
• ma–to klo 13–20, pe klo 13–22,
la klo 18–22, su 17–20
p. 0800 120 400
Lasten ja nuorten netti (MLL)
www.lastenjanuortennetti.net
Lasten ja nuorten netti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton palvelu yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. Nettiin voi kirjoittaa itselle tärkeistä asioista luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kirjeeseen vastaa vapaaehtoinen, luotettava aikuinen.
Kiusattujen tuki ry
• ti–to klo 12–16, p. 0800 97474
Pulinapaja
www.kuopionkriisikeskus.fi/pulinapaja/

Vapaa-ajan palveluja
Kirjasto
Karttulan kirjasto
Kissakuusentie 20, Karttula
Karttulan kirjastosta löytyy kauno- ja tietokirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä, cd-romeja, videoita, musiikkisatuja, kielikursseja, lasten kasettikirjoja ja nuotteja. Asiakkailla on mahdollisuus maksuttomaan internetin käyttöön. Haja-asutusalueilla kirjastopalvelut hoidetaan kirjastoauto Oskarin avulla, jonka reittiaikatauluja on saatavana kirjastosta ja kunnanvirastosta.
• Va. kirjastonjohtaja Tiina Tossavainen
p. (017) 495 322
Tervon kirjasto
Kirkkotie 5, Tervo
Tervon kirjastosta löytyy kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä, äänitteitä, atk- ja kuvatallenteita. Asiakkailla on mahdollisuus maksuttomaan internetin käyttöön. Karttulan kirjastoauto liikennöi myös Tervon alueella. Aikataulutiedot saa kirjastosta.
• Kirjasto-kulttuurisihteeri Tiina Pulkkinen
p. (017) 499 316
• Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho
p. (017) 499 315

Kansalaisopisto
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yleissivistävään ja harrastuneisuuteen pohjautuvaan koulutukseen. Ryhmiä on eri ikäisille.
Kuopion kansalaisopiston Karttulan osasto
• Kansalaisopiston osastonjohtaja Kari Koistinen
p. (017) 495 300, kari.koistinen@karttula.fi
• Kanslisti Raili Sormunen
p. (017) 495 303, raili.sormunen@karttula.fi
Sisä-Savon kansalaisopiston Tervon osasto
www.suonenjoki.fi/kansalaisopisto
• Kirjasto-kulttuurisihteeri Tiina Pulkkinen
p. (017) 499 316.

Seurakuntien varhaisnuoriso- ja nuorisotyö
Karttulan ev.lut seurakunta
Varhaisnuorille ja nuorille suunnattua toimintaa on useina päivinä ja iltoina viikossa seurakuntakodilla, pappilassa ja koulukeskuksen liikuntatiloissa sekä Pihkainmäessä. Tarjolla on varhaisnuortenkerhoja, nuorten peli-iltapäiviä, nuorteniltoja, isoskoulutusta rippikoulun käyneille ja mahdollisuus bändisoittoon. Rippikoulu kokoaa suuren osan 15-vuotiaiden ikäluokasta. Seurakunnassa toimii myös lapsikuoro ja nuorten musiikkiryhmä.
• nuorisotoimisto, p. (017) 287 3070
• nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi
p. 044 347 2542
• kanttori Anne Keränen
p. 044 347 2673.
Tervon ev.lut. seurakunta
Varhaisnuorille on sählykerhoja ja tyttökerho sekä oma kerhonsa Talluskylän koululaisille. Lapsi- ja nuorisokuoro harjoittelee kerran viikossa. Rippikoulu järjestetään vuosittain.
• nuorisotoimisto, p. (017) 387 2135
• nuorisotyönohjaaja Sirpa Saraste
p. (017) 387 25 49

Rautalammin ortodoksinen seurakunta
Ortodoksinen seurakunta järjestää lapsille ja nuorille sunnattuja retkiä, leirejä ja tapahtumia.
• kirkkoherra Timo Mäkirinta
p. (017) 288 2381, 0500 371 057.
Karttulan vapaaseurakunta
Vapaaseurakunta järjestää kaikille lapsille avoimia Kids´ Action Night -toimintailtoja Karttulanlahden koululla noin kerran kuussa, ohjelmassa alakoululaisille sopivaa musiikkia, raamatunopetusta ja toimintaa. Vuosittain järjestetään varhaisnuorten viikonloppuleiri kevättalvella, kesällä Kids' action -leiri ja Minileiri, syksyllä viikonlopun mittainen nuorten ja lasten leiri. Nuorteniltoja pidetään Karttulan vapaakirkolla noin kerran kuussa. Lasten ja nuorten toimintaa organisoi Karttulan Vapaaseurakunnan nuoret -yhdistys.
• seurakuntatyöntekijä, evankelista Kaarina Hoffren
p. (017) 383 1150, 044 303 5155
• lapsi- ja nuorisotyönvastuuhenkilö
Minna Sahlberg, p. (017) 383 1966
• Kids´ action -vastuuhenkilö
Kaisa Niemelä, p. (017) 262 6126

Kunnan toimintaa lapsille ja nuorille
Karttulan vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimen palvelujen tarjontaa vapaa-ajalle ovat mm. kesäleirit, uimakoulut, lasketteluretket, nuorten tapahtumat, liikunnan teemaviikot ja eri lajien kunto-/terveys-/puulaakitapahtumat. Urheiluseurojen, nuorisoyhdistysten, koulujen ja seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä niin koulutuksen kuin tapahtumien merkeissä. Yhteistyössä pyritään tarjoamaan kaikenikäisille kuntalaisille mielekästä harrastustoimintaa ja elämyksellisiä tapahtumia. Perinteisiä tapahtumia mm. seikkailutapahtuma, koululaisolympialaiset ja kuutamohiihto.
• vapaa-ajanohjaaja
Jyrki Tarvainen
p. (017) 495 304, 044 7495 304
jyrki.tarvainen@karttula.fi
Tervon vapaa-aikatoimi
Tervon vapaa-aikatoimi järjestää nuoriso-ja liikuntatoimen toimintoja yhdessä eri seurojen, yhdistysten ja seurakunnan kanssa, esimerkiksi leirejä, viikkohiihtoja, luistelu-, yleisurheilu- ja uimakouluja, kisoja ja turnauksia eri lajeissa. Nuorteniltoja pidetään nuorisotalo Mantulla ja liikuntakerhoja (esim. sählyä) liikuntahallilla.
• vs. vapaa-ajanohjaaja Juha Honkaselkä
p. (017) 499 303, 044 7499 303
juha.honkaselka@tervo.fi

Järjestöt ja yhdistykset
MLL:n Karttulan paikallisyhdistys ry
Järjestää leikkikenttätoimintaa ja on yhteistyössä kunnan kanssa tapahtumien merkeissä.
• puheenjohtaja Meeri Ikonen
p. (017) 3831 824, 040 7400781
MLL:n Tervon paikallisyhdistys ry
Järjestää nuorille toimintaa ja retkiä, myös yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. Osallistuu taloudellisesti koulun tukioppilaiden kouluttamiseen.
• puheenjohtaja Minna Puranen, p. (017) 3845 106
SPR:n Airakselan osasto
Pyrkii järjestämään toimintaa lapsille Airakselan kylässä.
• puheenjohtaja Tuula Airaksinen, p.(017) 362 4129
SPR:n Karttulan osasto
Yhdistys on toisinaan mukana tapahtumissa ensiapuryhmänä.
• yhteyshenkilö Riitta Heinikoski, (017) 3851 845
SPR:n Tervon osasto
• yhteyshenkilö Timo Vauhkonen
p. (017) 3872 128

Partiolippukunta Karttulan Kannonkiertäjät
Järjestää monipuolista partiotoimintaa Karttulan kirkonkylällä ja Pihkainmäessä, on mukana yhteisissä tapahtumissa.
• yhteyshenkilö Mervi Jauhiainen, p. 044 3003 003
Partiolippukunta Tervaspartio ry
Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Lippukunta järjestää lapsille ja nuorille leirejä, retkiä, sählyturnauksia, pilkkikisoja yms.
• yhteyshenkilö Pekka Koponen
p. (017) 3872 706, 040 7162 702
Talluskylän Nuorisoseura ry
Järjestää toimintaa kaikenikäisille, nuorille harrastus- ja liikuntatoimintaa, nuorteniltoja ja peli-iltoja.
• yhteyshenkilöt Mika Minkkinen, p. 040 7014265 ja Kari Rönkkö, p. (017) 3872 694
Niiniveden Nuorisoseura ry
• yhteyshenkilö Eeva Jäntti
p. (017) 645581, 040 824 6219
Talluskylän 4H-kerho
Kuuluu Maaningan 4H-yhdistykseen. Opettaa nuorille käytännön töitä ja kädentaitoja, pyrkimyksenä työn ja sen tuloksen arvostaminen.
• yhteyshenkilö Alli Rutonen
p. (017) 3846154

Karttulan Palokuntayhdistys ry
Järjestää lapsille ja nuorille palokuntatoimintaa.
• yhteyshenkilö Camilla Sormunen, p. 050 3801 995
Tervon palokuntanuoret
Järjestää lapsille ja nuorille palokuntatoimintaa.
• yhteyshenkilö Seppo Matilainen, p. 044 7495418
Karttulan kennelkerho ry
Järjestää yhteistä toimintaa koirille, koiranomistajille ja myös muille kyläläisille.
• yhteyshenkilö, Elsa Töyrylä, p. (017) 3841 244
karttulan.kennelkerho@nic.fi
Karttulan hevosystävät ry
Järjestää hevosiin liittyvää toimintaa kaiken ikäisille.
• yhteyshenkilö Tanja Säynevirta, p. 050 5603 522

Urheiluseurat
Airakselan Yritys ry
Airakselan kylällä toimiva yleisseura, toimintaa sählyn, lentopallon, jalkapallon, yleisurheilun ja hiihdon merkeissä ennen kaikkea airakselalaisille.
• yhteyshenkilö Hannu Halonen, p. 0400 658 165
Karttulan Ampujat ry
Ammuntaan suuntautunut erikoisseura, jolla on aktiivista junioritoimintaa.
• yhteyshenkilö Jyrki Laukkanen, p. (017) 3831 105
Karttulan Tennis ry
Järjestää liikuntatoimintaa, mm. kaukalopalloa, kesäjalkapalloa ja salibandya lapsille ja nuorille.
• yhteyshenkilö Veikko Karttunen
p. (017) 3831 062
Karttulan Urheilijat ry
Karttulan yleisseura, jolla on voimistelu-, hiihto-, yleisurheilu-, palloilu- ja karatejaosto. Järjestää monipuolista urheilukerho-, ohjaus- ja kilpailutoimintaa Karttulassa.
• puheenjohtaja Anja Oksman, p. 044 5568 068

Lohimaan rasti ry
Suunnistuksen erikoisseura, Vesanto-Tervo-Karttula-alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on suunnistustaidon ylläpitäminen, järjestää myös lapsi ja nuorisotoimintaa.
• yhteyshenkilö Veikko Huttunen
p. (017) 642232, 040 8469474
Syvänniemen Nousu ry
Yleisseura, joka järjestää monipuolista harrastustoimintaa Syvänniemellä ja Pihkainmäessä, mm. kouluikäisille sählyä ja sulkapalloa sekä alakouluikäisille tytöille mixtreeniä, sekä lentopalloa koko Karttulan alueella. Kesällä pidetään jalkapalloharjoituksia eri ikäluokkien tytöille ja pojille. Lentopallon ja rantalentopallon harrastusmahdollisuus on Kuttajärven rannassa. Tenniskentälle voi varata vuoroja seuran jäsenmaksua vastaan.
• yhteyshenkilö Tauno Vepsäläinen
p. (017) 3841 400
• puheenjohtaja Niilo Lyytinen, p. (017) 3841406
Tervon urheilijat ry
Edistää kuntalaisten liikuntaharrastusta, ennenkaikkea nuorisoa ajatellen. Järjestää mm. luistelukouluja, viikkohiihtoja, jalkapallo- ja yleisurheilukouluja, leirejä kilpailuja yms..
• yhteyshenkilö Vesa Hanhijoki
p. 044 0222 996

Peruskoulun jälkeen
Koulutus
Lukio
Lukion tehtävänä on ohjata oppilasta hankkimaan elämässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia yleissivistäviä tietoja, taitoja ja kokemuksia sekä antaa opiskeluvalmiuksia korkeakouluopintoihin, ylioppilaspohjaisiin ammatillisiin opintoihin ja jatkuvaan elinikäiseen koulutukseen.
Karttulan lukio
Kissakuusentie 20, Karttula, p. (017) 495 308
• rehtori Seppo Herranen, p. (017) 495 318
seppo.herranen@karttula.fi
Vesannon lukio
myös aikuislukio-opinnot
Koulutie 16, Vesanto, p. (017) 688 5504
• rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskanen
p. (017) 6885 500, jaana.ruuskanen@vesanto.fi

Ammatilliset opinnot
Savon ammatti- ja aikuisopisto
www.sakky.fi/index.asp
Kuopion talouskoulu
• Asemakatu 4, Kuopio, p. (017) 2612 159
www.kuopiontalouskoulu.fi
Kuopion konservatorio
• Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio
p. (017) 182 381, www.kuopionkonservatorio.net
Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
• Toivalantie 51, Toivala, p. (017) 265 6500
www.ingmanedu.fi
Pohjois-Savon opisto
• Kansanopistotie 32, Kuopio, p. (017) 2892500
www.psko.fi
Portaanpään kristillinen opisto
• Portaanpääntie 63, Lapinlahti, p. (017) 272 0900
www.portaanpaa.fi
Sisälähetysseuran oppilaitos
• Huvilakatu 31, Pieksämäki,
Opintotoimisto p.(015) 415 2611, (015) 415 2612
www.sisop.fi

Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus
Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus järjestää ammatillista peruskoulutusta, valmentavaa opetusta ja ohjausta, aikuiskoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Se vastaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutustarpeisiin koko Itä-Suomen alueella ja toimii alueen ammatillisen erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena.
www.kaprakka.fi
• päätoimipaikka Silmutie 24, Käsämä
p. (013) 686 851
• Kaprakan Kuopion toimipaikka
Minna Canthinkatu 4 (2. kerros), Kuopio
p. (017) 580 1572
Savon oppisopimuskeskus
Savon oppisopimuskeskus vastaa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä Pohjois-Savon alueella, lukuun ottamatta Ylä-Savoa. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelu on työssä oppimista työpaikalla ja tietopuolista opiskelua oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille.
• Puijonkatu 19 A, 5 krs, Kuopio
p. vaihde (017) 214 3000

Korkeakoulut
Savonia-ammattikorkeakoulu
http://www.pspt.fi/amk
Humanistinen ammattikorkeakoulu
• Pohjois-Savon opiston yhteydessä
Kansanopistotie 32, Kuopio
www.humak.edu
Kuopion yliopisto
www.uku.fi

Tukipalvelut
KELA
www.kela.fi
Karttulan sivuvastaanotto
• valtiontalo, Kuopiontie 3–5, Karttula
avoinna ti ja pe klo 9–15, p. 020 435 7729
Tervon sivuvastaanotto
• kunnantalo, Tervontie 4, Tervo
avoinna to klo 9–15, p. (017) 499 217

Työvoimatoimi
www.mol.fi
Sisä-Savon työvoimatoimisto
Työvoimatoimisto välittää työtä, järjestää työvoimakoulutusta, ohjaa työnhakijaa uravalinnoissa, neuvoo koulutusasioissa ja opintojen rahoituksessa, järjestää ammatillista kuntoutusta ja neuvoo yrittäjyyttä suunnittelevia.
• Karttulan sivutoimisto, Kuopiontie 3–5, Karttula
p. 010 60 42400
• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15.30
• Puhelinpalvelu ma–pe klo 8–16.15
Jos joudut työttömäksi, ota yhteyttä toimiston neuvontapisteeseen viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, Karttula p. (017) 3831 188. Sinulle varataan aika työvoimaneuvojalle, jonka kanssa teet työnhakusuunnitelman.
AVO-ammatinvalintaohjelma
www.mol.fi/avo/
Ammattien kuvauksia
www.mol.fi/webammatti.cgi

Työlinja
• p. 0203 66066
Työtä tai koulutusta hakevat saavat tietoa avoimista työpaikoista, työvoimakoulutuksesta sekä työvoimatoimiston palveluista ja opastusta työhallinnon sähköiseen asiointiin liittyvissä kysymyksissä.
• p. 0203 66011
Työvoimatoimistojen asiakkaina olevat voivat ilmoittaa palvelunumeroon yhteys- ja osoitetietojensa muutoksista, kokopäivätyön aloittamisesta, opiskelun aloittamisesta ja sairastumisesta. Työssä olevat työnhakijat voivat myös uudistaa työnhakunsa palvelunumerossa ja ensimmäistä kertaa työvoimatoimistoon asioimaan aikovat saavat ennakkotietoa työnhakijaksi ilmoittautumiseen.

Aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta
Työvoimatoimisto ja kunnan sosiaalitoimi tekevät yhteistyötä erityisesti nuorten työttömien asioissa. Ne kutsuvat asiakkaan yhteiseen aktivointisuunnitteluun silloin, kun hän täyttää joko työmarkkinatuen tai toimeentulotuen saamisen osalta lain määrittelemät ehdot aktivointisuunnitelman tekemiseksi. Edellytykset täyttävä henkilö on velvollinen osallistumaan aktivointisuunnitelman laatimiseen. Alle 25-vuotiaan asiakkaan kanssa tehdään aktivointisuunnitelma silloin, jos hän on saanut työmarkkinatukea useiden kuukausien ajan tai hänen pääasiallinen toimeentulonsa on viimeisen neljän kuukauden ajan perustunut toimeentulotukeen. Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää polku työelämään. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston palveluja sekä erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Aktivointisuunnitelmassa sovitaan myös siitä, miten työvoimatoimisto ja kunnan sosiaalitoimi tukevat asiakasta suunnitelman toteutuksessa.
Aktivointisuunnitelman perusteella asiakkaalle voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, joka pyritään räätälöimään yksilöllisistä tarpeista lähtien niin, että työtoiminta jatkossa edistäisi työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa joko itse tai sopia sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen, säätiön, valtion viraston tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Alle 25-vuotias on velvollinen osallistumaan hänelle tarjottuun kuntouttavaan työtoimintaan.

Kuopion seudun työvoiman palvelukeskus
toiminta-alue: Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula
Työvoiman palvelukeskuksessa on keskitetysti saatavissa työhallinnon, sosiaalityön ja KELA:n ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Se tarjoaa moniammatillista palvelua pitkään työttömänä olleille työnhakijoille, jotka tarvitsevat työllistyäkseen työvoimapalvelujen lisäksi mm. sosiaalityön ja terveydenhuollon palveluja. Asiakkuudesta sovitaan työnhakijan kanssa työvoimatoimistossa tai sosiaalitoimistossa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita työelämään ja koulutukseen.
• Vuorikatu 16–18, 2. krs., Kuopio
p. 010 604 2115, 010 604 2099
Karttulalla on sopimus työvoiman palvelukeskuksen palveluiden käytöstä. Vuoden aikana Karttulasta voidaan ottaa yhteensä kymmenen asiakasta, joista osa on nuoria työnhakijoita.
• Lisätietoja Karttulan sosiaalitoimistosta.
Oman elämän valtias (SPR)
Oman elämän valtias on työttömille nuorille suunnattu koulutusohjelma. Kohderyhmänä ovat 16–25-vuotiaat nuoret, jotka peruskoulun jälkeen ovat vailla jatko-opiskelupaikkaa ja/tai työpaikkaa ja jotka ovat erityisen syrjäytymisuhan alaisia. Tavoitteena on antaa nuorille valmiudet itsenäiseen elämään ja oman elämän hallintaan, itsenäiseen työnhakuun, työyhteisössä toimimiseen, ilmaisuun ja vuorovaikutukseen ryhmissä ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen.
• Yhteydenotot omaan työvoimatoimistoon.
Lisätietoa SPR:n Savo-Karjalan piirin nuorisotyönsuunnittelija Ismo Nuutiselta, p. (013) 285 740, ismo.nuutinen@redcross.fi.

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Tukea voi hakea kunnan sosiaalitoimistosta. Tuen tarve selvitetään kuukaudeksi kerrallaan toimeentulotukilaskelmalla.
Karttulan sosiaalitoimisto
Kunnantalo, Kissakuusentie 6, Karttula
Toimeentulotukiasioita hoitavat
• va. sosiaalityöntekijä Minna Boman
p. (017) 495 243
• etuuskäsittelijä Anna-Liisa Valén
p. (017) 495 232.
Tervon sosiaalitoimisto
Kunnantalo, Tervontie 4, 72210 Tervo
Toimeentulotukiasioita hoitavat
• sosiaalitoimen kanslisti Pirkko Väätäinen
p. (017) 499 252
• sosiaalityöntekijä Erja Pappinen, p. (017) 499 251
• Ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 8–9.

Projekteja ja hankkeita
NOSE-hanke 2003–2007
Kuopion seudun yhteistoimintakokeilu nuorten osallisuuden edistämiseksi liittyy valtakunnalliseen nuorten osallisuushankkeeseen, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä edistämään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle jatko-opintopaikka tai muu mielekäs vaihtoehto oman elämän rakentamiseen.
• Teuvo Leppänen, p. 044 718 2557
Sisä-Savon nuorisopsykiatrinen työryhmä (2004–2005)
Nuorten työryhmä on 14–20-vuotiaiden nuorten mielenterveyspalveluja järjestävä hanke. Yhteyttä työryhmään voivat ottaa nuori itse, vanhempi, terveydenhoitaja tai joku muu nuoren läheinen. Työryhmän tehtävänä on aloittaa tilanteen selvittely, tarpeen mukaan toteuttaa psykiatrinen tutkimus, tehdä perhe- ja verkostotyötä ja mahdollisuuksien mukaan vastata jatkohoidosta tai etsiä tarkoituksenmukainen hoitopaikka.
• Yhteydenotot arkisin klo 9–10, p. 0400 759 620

Yleiset tukipalvelut
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalveluita ovat mm. lasten päivähoito, kotipalvelu, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, vanhusten huolto, päihdehuolto, lastensuojelu, perhehoito, sekä isyyden selvittämiseen, vahvistamiseen ja lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuksiin liittyvät asiat eli lastenvalvojan tehtävät. Osan palveluista kunta järjestää itse, osan ostaa muilta palveluntuottajilta. Muualta ostettaviin palveluihin asiakas pääsääntöisesti tarvitsee kunnan maksusitoumuksen, jota voi tiedustella sosiaalitoimistosta.
Sosiaaliasiamies
Kunta on velvoitettu nimeämään sosiaaliasiamiehen, jonka tehtävänä on neuvoa ja avustaa sosiaalipalveluiden asiakkaita ja toimia asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
• Karttulan ja Tervon sosiaaliasiamies, kuntoutussuunnitelija Teuvo Räsänen
p. (017) 173 112, 050 571 4029


Karttulan perusturvaosasto
• perusturvajohtaja Mari Antikainen
(sijaisena 31.12.2006 saakka Satu Pirskanen)
p. (017) 495 240, 044 7495 240
mari.antikainen@karttula.fi
(satu.pirskanen@karttula.fi)
• va. sosiaalityöntekijä Minna Boman
p. (017) 495 243, 044 7495 243
minna.boman@karttula.fi
• kanslisti Riitta Koskivuori, p. (017) 495 242
riitta.koskivuori@karttula.fi
• vanhus- ja vammaistyönohjaaja Satu Pirskanen
p. (017) 495 244, 044 7495 242
satu.pirskanen@karttula.fi
• päivähoidonohjaaja Paula Ruhanen
p. (017) 495 241, 044 7495 241
paula.ruhanen@karttula.fi
• vastaava lähihoitaja Seija Kajan
p. (017) 495 244, 044 7495 244,
seija.kajan@karttula.fi
• etuuskäsittelijä Anna-Liisa Valén
p. (017) 495 232, annaliisa.valen@karttula.fi
• avohuollonohjaaja (kehitysvammahuolto)
Eveliina Savolainen, p. (017) 495 241,
044 7495 261, eveliina.savolainen@karttula.fi
Tervon sosiaalitoimi
• sosiaalijohtaja (osa-aikaeläkkeellä)
Helvi Särkelä, p. (017) 499 250, 044 7499 250
helvi.sarkela@tervo.fi
• sosiaalijohtaja (osa-aikainen)
Anna Kuhmonen
• sosiaalityöntekijä Erja Pappinen
p. (017) 499 215, erja.pappinen@tervo.fi
• kanslisti Pirkko Väätäinen
p. (017) 499 252, pirkko.vaatainen@tervo.fi
• kotipalveluohjaaja Pirkko Simonen
p. (017) 499 253, 044 7499 253, pirkko.simonen@tervo.fi
• päivähoitovastaava Tarja Riekkinen
p. (017) 499 263, 044 7499 263, tarja.riekkinen@tervo.fi
• avohuollonohjaaja (kehitysvammahuolto)
Jouko Kumpulainen
p. (017) 499 205, 044 7499 205

Lastensuojelu
”Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. -- Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.” (Lastensuojelulaki 1–3 §.)
”Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu sekä tuettava lapsen vanhempien ja muiden lasta hoitavien henkilöiden kasvatusmahdollisuuksia lapselle suotuisten kasvuolojen vakiinnuttamiseksi. Kun sijaishuolto on tarpeen ja se on lapsen edun mukainen, se on järjestettävä viivytyksettä --.” (Lastensuojelulaki 9 §.)
Lastensuojeluilmoitus
”Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös muu -- henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen.” (Lastensuojelulaki 40 §.)

Avohuollon tukitoimet
Lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvuolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen kasvatustehtävässään avohuollon tukitoimien avulla. Tukitoimia ovat ohjauksen ja neuvonnan lisäksi esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, kotipalvelu, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, taloudellinen tukeminen, loma- ja virkistystoiminta sekä lyhytaikainen lapsen tai perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat perheen lähiverkosto, eri viranomaistahot (erityisesti päivähoito, neuvolat, koulut ja nuorisotyö) sekä seurakunnat ja järjestöt. Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuoltona.
Sijaishuolto ja jälkihuolto
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eikä avohuollon toimenpiteitä voida pitää riittävinä. Lisäksi edellytetään, että huostaanotto on lapsen edun mukainen ratkaisu. Lasta ja hänen läheisiään on kuultava huostaanottoa valmisteltaessa. Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Jälkihuollolla tarkoitetaan nuoren tukemista huostaanoton päätyttyä 21-vuotiaaksi saakka.

Kotipesä-hanke (MLL)
Kotipesä tarjoaa turvallista ja ammatillisesti järjestettyä tukiperhetoimintaa lapsiperheille. Lapset voivat viettää Kotipesässä viikonloppuja, jotta vanhemmat saavat omaa aikaa lepoa ja virkistystä varten. Kotipesään otetaan myös perheitä ns. virkistysviikonlopuiksi. Lisäksi Kotipesä-hanke järjestää ohjattuja leirejä lapsille ja lapsiperheille.
Vanhamäen toimintakeskus, Vanhamäentie 122, Suonenjoki
• Päivi Vilhunen, p. (017) 511747, 040 5047053
Kuopion perhetukikeskukset
Kuopion kaupungin perhetukikeskukset ovat lasten ja nuorten kasvun ja kasvatuksen tukemiseen keskittyviä lastensuojelulaitoksia. Lapsi voi asua perhetukikeskuksessa lyhyen selvittelyjakson ajan tai pidempään. Laitoshuoltojakso voidaan järjestää joko avohuollon tukitoimenpiteenä tai sosiaalilautakunnan huostaan ottamalle lapselle sijaishuoltona.
• Lastensuojelun neuvontapuhelin (050 527 7845)
vastaa kysymyksiin virka-aikana. Muuna aikana voi kiireellisen avun tarpeessa ottaa yhteyttä turvakotiin.
• turvakoti, Alavanmäen perhetukikeskus
Lastentie 3–5, Kuopio, p. (017) 183 393

Kuopion Ensikotiyhdistys ry
• toimisto: Pohjolankatu 2 C 26, Kuopio
p. (017) 3697 200
www.kuopionensikotiry.net/
Ensikoti Pihla
Pihla on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa on paikkoja raskaana oleville tai jo synnyttäneille äideille ja heidän lapsilleen. Pihla on erikoistunut päihteitä käyttävien äitien ja vauvaperheiden hoitoon ja kuntoutukseen.
Avopalveluyksikkö Amalia
Avopalveluyksikkö palvelee raskaana olevia päihteitä käyttäviä naisia ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä.
Baby Blues -toiminta ja unikoulu
Baby blues -toiminta on tarkoitettu perheille, jotka kokevat vauvan syntymän jälkeen väsymystä, uupumusta ja masennusta. Palvelumuotoja ovat puhelinneuvonta, keskusteluapu, kotikäynnit, yksilö- ja perhetapaamiset sekä ryhmätoiminta. Unikoulu on tarkoitettu yli 6 kk ikäisille unihäiriöisille vauvoille.
Kehrävän perhekuntoutusryhmä
Perhekuntoutuksellinen päiväryhmä on tarkoitettu 0–2-vuotiaiden lasten perheille. Tavoitteena on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja lapsen tarpeiden ja kehitystason huomioon ottaminen.
Tapaamispaikka
Tapaamispaikka on ammatillinen tai ammatillisesti ohjattu palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Paikalla on tapaamisvalvoja.

Päihdehuolto
Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palveluiden järjestämisestä vastaa Karttulassa perusturvaosasto ja Tervossa sosiaalitoimi.
Karttulassa sekä Tervossa katkaisuhoitoa tarvitsevat hakeutuvat terveyskeskukseen omalle lääkärille, ja katkaisuhoito voidaan järjestää terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tarvittaessa laitoskatkaisuhoitojaksoja ostetaan Kuopion A-klinikalta. Päihdekuntoutus- ja tukiasumispalveluja ostetaan eri palveluntuottajilta, ja niihin pääsemiseksi tarvitaan sosiaalitoimistosta maksusitoumus.
Kuopion A-klinikka
A-klinikan palvelut on tarkoitettu päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. A-klinikan päivystysvastaanotolle voi tulla suoraan ma–pe klo 8–11 tai varaamalla ajan. Päivystyksessä arvioidaan hoidon tarve. Katkaisuhoidon lisäksi tarjolla on erilaisia avohoitopalveluja sekä tukiasuntoja.
Mäkikatu 11, Kuopio, p. (017) 183 670
• neuvonta ja ajanvaraus, p. (017) 183 672
• Terapeuttien puhelinajat
ma–pe klo 11.30–12, p. (017) 183 670
Kuopion A-kilta
Kuopion A-kilta ry järjestää osittain yhteistyössä A-klinikan kanssa tukiasumis- ja päivätoimintapalveluita sekä vapaa-ajan virkistystoimintaa päihdeongelmaisille ja heidän perheilleen.
• Puijonkatu 45, Kuopio, p. (017) 262 0144

Nuorten päihde- ja huumepysäkki
Nuorten päihde- ja huumepysäkki pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten päihteiden väärinkäyttöä ja katkaisemaan syntyneen päihdekierteen lääkkeettömästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pysäkin palvelut on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille, heidän läheisilleen sekä niille, jotka kohtaavat työssään nuoria päihteiden väärinkäyttäjiä. Pysäkille voi tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta.
• Sairaalakatu 2, Kuopio, p. (017) 183 310
KYS:n huume- ja lääkeriippuvuuspoliklinikka
Poliklinikalla kartoitetaan potilaan päihteiden käyttöä ja päihderiippuvuutta sekä tehdään kokonaisvaltainen tilannearviointi. Poliklinikan kohderyhmään kuuluvat erityisesti ne, joilla on päihderiippuvuuden lisäksi psykiatrinen diagnoosi. Poliklinikan tutkimusjaksolle tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi pyytää terveyskeskuksesta, sairaalasta tai yksityislääkäriltä.
Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry. KAN
KAN-kontaktipiste toimii kokoontumispaikkana sekä tukee asiakkaitaan hoitoon hakeutumisessa ja informoi erilaisista hoitovaihtoehdoista. Kontaktipisteen toimintaan osallistuminen on maksutonta. KAN-hoitokoteihin hakeutuminen tapahtuu maksusitoumusmenettelyllä.
www.kpnet.com/kan
• Lähin toimipiste: KAN-kontaktipiste Kuopiossa, Niiralankatu 7–9, p. (017) 262 7357

Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskeskus
Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä kuntoutus- ja kehittämiskeskus Pieksänmaalla tarjoaa monipuolista kuntoutusta eri tilanteissa oleville päihdeongelmaisille ja heidän perheilleen.
• Vilhulantie 251 D, Naarajärvi
p. (015) 415 2800
Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä kuntoutumiskeskus Mäntyharjulla on päihdeongelmien hoitoon erikoistunut kuntoutuslaitos.
• Tuustaipaleentie 720, Tuustaipale
p. (015) 761 6500

Nuorten Palvelu ry
Nuorten Palvelu toteuttaa vapaaehtoistyönä erilaisia toimintamuotoja, joista yleisimpiä ovat ensiapupäivystys, yökahvilat, leiri- ja retkityö, tukihenkilötoiminta sekä monipuolinen valistus- ja koulutustyö. Pyrkimyksenä on päihdehaittojen ennaltaehkäisy.
• Kuopio, yhteyshenkilö Paula Alava
p. 040 5188 702
Irti Huumeista ry
Irti huumeista ry tekee ennaltaehkäisevää työtä järjestämällä koulutuksia sekä tukee ja auttaa huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään mm. tukihenkilötoiminnan avulla.
• Puijonkatu 45, Kuopio, p. (017) 262 4193

www.paihdelinkki.fi
tietopankki päihteistä

Terveyspalvelut
Kunnan terveyspalvelut muodostuvat perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, johon kuuluvat Karttula, Tervo, Vesanto, Rautalampi ja Suonenjoki. Karttulan ja Tervon kuntalaisten tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Kuopion yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä.
• Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Puijonlaaksontie 2, p. (017) 173 311.
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
www.sisa-savo.net/~s-s.thnky/Index.htm
Päivystys
Arkisin klo 8–16 oman kunnan terveysasemalla
Iltaisin ja öisin klo 16–8 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden Suonenjoen terveysasemalla, p. 020 1503 237
Ensiapu
• ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15 tapaturmapotilaat ja välitöntä ensiapua tarvitsevat
p. 020 150 3400
muuna aikana p. 020 150 3237
Sairaankuljetus
• Ambulanssi numerosta 112
Karttulan terveysasema
Hoitotie 20, Karttula, p. (017) 266 2940
Terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolla hoidetaan sekä äkillisiä että pitkäaikaissairauksia. Tarvittaessa lääkäri ohjaa potilaan erikoissairaanhoitoon. Lyhytaikaisia sairauslomia voi äkillisissä sairaustapauksissa myöntää myös hoitohenkilöstö.
Terveysasema toimii väestövastuuperiaatteella. Kunta on jaettu kolmeen alueeseen, joille on nimetty vastuulääkäri ja -hoitaja.
Eteläinen alue:
Lääkäri: (Merja Karjalainen) Tiina Bruun
Hoitaja: Annikki Sutinen
• Ajanvaraus: ma–to klo 8–9 ja 13–14, pe klo 8–9 ja 12–13, p. 020 150 3403
Välialue:
Lääkäri: (Marja Aira) Tiina Jalkanen
Hoitaja: Seija Kinnunen
• Ajanvaraus: ma–to klo 8–9 ja 13–14, pe klo 8–9 ja 12–13, p. 020 150 3405
Pohjoinen alue:
Lääkäri: Leena Tenhunen-Jäntti
Hoitaja: Maija-Leena Limnell
• Ajanvaraus: ma–to klo 8–9.30 ja 13–14,
pe klo 8–9.30 ja 12–13, p. 020 150 3407

Tervon terveysasema
Tervontie 8, Tervo, p. 020 150 3450
• Ajanvaraus ma–pe klo 8–15
p. 020 150 3455, 020 150 3452 (aluehoitajat)

Terveyskeskuspsykologi
• Marleena Marttio, p. 020 150 3305, 0400 711 936
Fysioterapia
Karttula
• fysioterapeutti Anne Lyytinen, anne.lyytinen@sstk.kuh.fi
Tervo
• fysioterapeutti Kaarina Järvisalo, kaarina.jarvisalo@sstk.kuh.fi
Hammashoito
Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus saada perushammashoitoa. Särkyvastaanotto palvelee kiireellisissä tapauksissa arkipäivisin.
• Ajanvaraus ma–to klo 8–14 ja pe klo 8–12
p. 020 150 3250.
Karttula, Kuivaniementie 4, Karttula
Tervo, Tervontie 8, 72210 Tervo
Myrkytyskeskus
• p. (09) 471 977
Myrkytyskeskus antaa hätäensiapua lääkeyliannoksissa sekä kasveja, sieniä ja teknokemian tuotteita koskevissa myrkytystapauksissa.

Mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalveluihin kuuluu vaikeissa elämänvaiheissa, perhe- tai muissa ihmissuhdeongelmissa auttaminen sekä psyykkisten häiriöiden tunnistaminen, hoitoonohjaaminen ja hoidon järjestäminen.
Mielenterveysneuvolat
Karttulan mielenterveysneuvola
Hoitotie 20, Karttula
• sairaanhoitajat Kati Jäntti, p. 020 150 3429
ja Tiina Hytönen, p. 020 150 3430
Tervon mielenterveysneuvola
Tervontie 8, Tervo
• sairaanhoitaja Päivi Matilanen
(sijaisena Sirkka-Liisa Mattila) p. 020 150 3463
Suonenjoen mielenterveyskeskus
Karttulassa ja Tervossa asuvat voivat halutessaan käyttää myös Suonenjoen mielenterveyskeskuksen palveluja.
• Sairaalapolku 4 B, Suonenjoki, p. 020 150 3288
Sisä-Savon psykiatrian osasto
• Sairaalapolku 3, Suonenjoki, p. 020 150 3360

Lasten- ja nuorisopsykiatria
Oman kunnan lastenneuvola, kouluterveydenhuolto tai terveysaseman lääkäri ohjaa lapset ja nuoret tarvittaessa KYS:n psykiatrisiin palveluihin.
KYS:n lastenpsykiatrian klinikka
Lastenpsykiatrian klinikka tarjoaa polikliinisiä tutkimus- ja hoito- sekä osastohoitopalveluita alle 15-vuotiaille lapsille. Tutkimuksen ja hoidon tavoitteena on lapsen terveen psyykkisen kehityksen turvaaminen ja psyykkisten ongelmien hoitaminen. Hoitomuotoina ovat mm. perheterapia, kuvataide-, liikunta- ja yksilöterapia, ryhmäterapia ja lääkehoito.
KYS:n nuorisopsykiatrian poliklinikka
Nuorisopsykiatrisen polikliinisen tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys nuoren mahdollisesta syntymässä olevasta tai jo syntyneestä psyykkisestä häiriöstä, nuoren kehityksen vaiheesta ja samalla etsiä tervettä kasvua ja kehitystä tukevia voimavaroja. Polikliinisen hoidon tavoitteena on helpottaa nuoren elämää haittaavia psyykkisiä oireita ja edistää nuoren ja hänen perheensä hyvinvointia, ylläpitää ja parantaa nuoren elämänhallinta- ja toimintakykyä sekä edesauttaa nuoren tervettä aikuistumista. Nuorisopsykiatrian kriisityöryhmän palvelut on tarkoitettu nuorille joiden tilanne vaatii kiireellistä selvittelyä.
Nuorisopsykiatrian osastohoito
Nuorisopsykiatrian kriisihoito-osasto päivystää 24h/vrk, tutkii ja hoitaa 14–17-vuotiaita nuoria, joiden psyykkisen tilanteen selvittely vaatii sairaalaolosuhteita. Osastolle ohjautuminen tapahtuu lääkärin lähetteellä.
• Nuorisopsykiatrian kriisihoito-osasto, Julkulan sairaala, Rakennus 1A, 4. kerros, p. (017) 175 333

Mielenterveyskuntoutus
Jussilan toimintakeskus
Toimintakeskuksessa järjestetään mielenterveyskuntoutujien tukiasumista ja päivätoimintaa.
• Sairaalatie 102, Karttula, p. (017) 495 254
Ammatillinen Kuntoutuskoti OIVA Oy
Ammatillinen Kuntoutuskoti OIVA Oy tarjoaa nuorisopsykiatrista kuntoutusta nuorille, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia. Toimipaikat ovat Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuntoutujalle laaditaan yksilölliset kuntoutussuunnitelmat, opetussunnitelma tai ammatilliset suunnitelmat. Opiskelun ja työharjoitteluiden lisäksi kuntoutuspäivät pitävät sisällään yhteistä toimintaa tähdäten erityisesti arkielämän taitojen ja sosiaalisten taitojen harjaantunuttamiseen.
www.kuntoutuskotioiva.fi

Kriisipalvelut
Kriisitilanteisiin voivat johtaa äkilliset, odottamattomat tilanteet kuten mm. sairastuminen, onnettomuudet, läheisen kuolema sekä muut yllättävät elämäntapahtumat.
Kriisiasuminen
Äkillisessä kriisitilanteessa, jossa tarvitaan nopeasti väliaikaista asumisen järjestämistä, voi ottaa yhteyttä
• Kuopion kriisikeskukseen
klo 8–16 p. (017) 262 7753,
klo 16–23 p. (017) 262 7738.
Karttulassa kriisiasumista voidaan järjestää ilta- ja yöaikaan Jussilan toimintakeskuksessa, Sairaalatie 102. Tällöinkin yhteydenotto tehdään ensin Kuopion kriisikeskukseen, josta asia välitetään Karttulan kotipalvelun yövuorossa olevalle kodinhoitajalle. Hän ohjaa turvaa tarvitsevan (tarvittaessa yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa) Jussilan toimintakeskuksessa sijaitsevaan kriisiasuntoon.
Karttulan ja Tervon terveyskeskuksissa ei ole varsinaisia kriisiasuntoja, mutta sosiaalisin perustein voidaan majoittaa väliaikaisesti vuodeosastolle, mikäli siellä on tilaa.

Turvakoti
Kuopion Alavanmäen perhetukikeskuksen yhteydessä toimiva turvakoti antaa apua fyysisen/psyykkisen perheväkivallan kohteeksi joutuneille tai sen uhan alla oleville lapsiperheille, sekä muihin perheen kriisi- ja ongelmatilanteisiin.
• turvakoti, Alavanmäen perhetukikeskus
Lastentie 3–5, Kuopio, p. (017) 183 393
Turvakodilla toimii ympärivuorokautinen (24h/vrk) lastensuojelun kriisipäivystys.
Nettiturvakoti
Tietoa ja apua perheväkivaltatilanteisiin.
www.turvakoti.net

Henkinen ensiapu
Jälkipuinti- eli debriefing-ryhmä
Odottamattomien järkyttävien tilanteiden henkistä jälkihoitoa voidaan toteuttaa erityisen debriefing- eli jälkipuintiryhmän avulla. Ryhmän jäsenillä on valmius antaa psyykkistä ensiapua debriefing-menetelmää käyttäen onnettomuuden tai odottamattoman kuolemantapauksen jälkeen. Tilanteeseen liittyvät ihmiset kokoontuvat ja käyvät yksityiskohtaisesti läpi, mitä tapahtui, mitä koettiin ja mitä tunteita heräsi. Jälkipuinti tapahtuu mieluiten muutaman vuorokauden sisällä tapahtuneesta.
Karttulassa ei ole omaa debriefing-ryhmää vaan mahdollisuus käyttää Suonenjoen ryhmän palvelua. Soittamalla ensiavun numeroon (p. 020 150 3237) saa yhteyden työryhmän päivystäjään, joka kokoaa työryhmän koolle.
Tervossa on oma debriefing-ryhmä, jossa on mm. terveysaseman, mielenterveysneuvolan, sosiaalitoimen ja seurakunnan edustus. Ryhmää voi tiedustella terveysasemalta, p. 020 150 3450.

Kuopion Kriisikeskus
Karttulan ja Tervon asukkaat voivat käyttää äkillisissä kriiseissä Kuopion kriisikeskuksen palveluja; joihinkin palveluista tarvitaan sosiaalitoimen maksusitoumus. Kriisikeskuksessa järjestetään mm. henkilökohtaisia kriisiterapiakeskusteluja sekä perhekeskusteluja akuutin perheväkivaltatilanteen käsittelemiseksi ja jatkohoidon piiriin ohjaamiseksi. Lisäksi kriisikeskus järjestää tukihenkilötoimintaa, erilaista ryhmätoimintaa, esimerkiksi avoin peliryhmä peliongelmasta kärsiville, sekä työyhteisöille erilaisia kehittämispalveluja, työnohjausta ja koulutusta. Kriisikeskus tekee myös nuorten kriisityötä, jonka toimintamuotoja ovat koulujen henkilökunnalle suunnattu koulutus kriiseistä, kouluilla tapahtuva Pulinapajatoiminta ja oppitunnit.
• Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea ja apua kriisitilanteissa joka päivä
klo 16–23
p. (017) 262 7738
ja (017) 262 7733.
Saastamoisenkatu 12, Kuopio, p. (017) 262 7753, (017) 262 7754
www.kuopionkriisikeskus.fi

Rikos- ja riita-asiat
Poliisi
• Poliisin hälytysnumero
koko maassa 10022
Poliisin ensisijaisena tehtävänä on yhteiskunnallisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten, onnettomuuksien ja erilaisten vahinkojen selvittäminen.
Lähipoliisitoiminnan taustalla on ajatus että rikosten ja häiriöiden torjunnassa sekä ennalta estämisessä voidaan onnistua vain tunnistamalla rikosten ja häiriöiden taustalla olevat paikalliset syyt ja vaikuttamalla niihin eri viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden yhteistyöllä.
Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitos
Herralantie 1 C, Suonenjoki, p. (017) 366 2100
Kihlakuntaan kuuluvat kunnat: Suonenjoki, Karttula, Tervo, Vesanto, Rautalampi
• Karttulan palvelutoimisto, Kuopiontie 3–5
p. (017) 366 2130
• Vesannon palvelutoimisto, Keskustie 7
p. (017) 366 2140 (auki keskiviikkoisin)

Sovittelu
Useilla paikkakunnilla koulutetut sovittelijat auttavat rikos- tai riita-asian osapuolia sovinnonteossa ja korvausten sovittelussa. Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksen uhri, rikoksen tekijä, alaikäisen rikoksentekijän vanhemmat, poliisi, syyttäjä tai sosiaaliviranomainen. Sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Myös alle 15-vuotiaiden rikkomuksia voidaan sovitella.
Sovittelutoimisto
• Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitos
Suokatu 44 B, Kuopio
p. (017) 246 626, (017) 246 627
Yleinen oikeusapu
Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.
Kuopion oikeusaputoimisto
Suokatu 44 D, 4. krs, Kuopio, p. 010 36 61040
• Suonenjoen sivutoimisto, Olavi Leskisen katu 12, 2.krs., p. 010 36 61060

Rikoksen uhrille
Kuopion poliisin rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen sekä rikoksen uhrin asiassa todistaville henkilöille.
• Rikosuhripäivystys
Kuopion poliisilaitoksen tiloissa, Suokatu 44 B
maanantaisin klo 16–18
tiistaisin klo 10–12
lauantaisin klo 10–12
p. (017) 246 797.
Valtakunnallinen rikosuhripäivystys
Valtakunnallinen auttava puhelin tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi ihmiselle merkitä. Päivystäjinä toimivat tehtäväänsä koulutetut vapaaehtoiset.
• Auttava puhelin 0203 16116
ma–ti klo 13–21 ja ke–pe klo 17–21
Juristin puhelinneuvontaan soittamalla rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa juridisia oikeuksiaan ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta.
• Juristin puhelinneuvonta 0203 16117
ma–to klo 17–19

Apua puhelimitse tai netissä
Palveleva puhelin (ev.lut.kirkko)
Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Keskustelukumppani tukee soittajaa löytämään itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.
• joka päivä klo 20–23
p. (017) 10071
Suomen Mielenterveysseura, valtakunnallinen kriisipuhelin
Kriisipuhelin tarjoaa apua erilaisissa äkillisissä elämänkriiseissä tukemalla avuntarvitsijaa ja kartoittamalla tilannetta.
• ti–la klo 15–06, su–ma klo 15–22
p. 020 344 5566
Vanhempainpuhelin (MLL)
Vanhempainpuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti kaikissa lapsiperheiden arkea koskevissa asioissa. Puheluihin vastaa vaitiolovelvollinen vapaaehtoinen, joka ei ole ammattiauttaja vaan toimii oman elämänkokemuksensa pohjalta.
• ma, ti, to klo 9–12 ja 17–20, ke, pe, su klo 17–20
p. 0600 12277

Vanhempainnetti (MLL)
https://net.mll.fi/vanhempainnetti
Vanhempainnetti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettu palvelu. Vanhempainnettiin voi kirjoittaa nimettömänä kaikissa arjen vanhemmuutta ja lasten kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Viesteihin vastaavat palveluun koulutetut vaitiolovelvolliset vapaaehtoiset noin viikon kuluessa.
Tukinet
Tukinet on internetissä toimiva kriisikeskus, jossa on auttamis- ja tukipalvelujen hakemisto, keskusteluryhmiä erilaisista aiheista sekä Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä voi saada yksityisen, luottamuksellisen ja nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin.
www.tukinet.net
Apua.info
Tietoa mielenterveydestä, perheestä, perheväkivallasta, päihteistä.
www.apua.info
Miessakit
Tukea miehille, mm. tietoa Lyömätön linja -toiminnasta.
www.miessakit.fi
Verkkoklinikka
Artikkeleita, keskusteluryhmiä ym. terveydestä ja terveydenhoidosta sekä mahdollisuus kysyä lääkäriltä.
www.verkkoklinikka.fi
Naisten linja
Valtakunnallinen puhelinlinja naisille ja tytöille, jotka kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa.
• ma–pe klo 16–20, p. 0800 02400
www.naistenlinja.com
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Keskusteluapua ja tietoa seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kysymyksissä. Tietoa henkilökohtaisista tapaamisista ja ryhmistä.
• ma–to klo 9–17, pe–su, pyhinä ja niiden aattoina klo 17–24, p. 0800 978 99
www.tukinainen.fi
• Juristipäivystys, ma–to klo 14–17, p. 0800 97895
Tietoa seksuaalirikosasioista, lähestymiskiellosta ja seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä. Mahdollisuus myös juristin maksuttomaan apuun ja tukeen rikosilmoituksen tekemisen, esitutkinnan ja oikeudenkäynnin yhteydessä.
• Juristipäivystys, pe klo 9–17, p. 0800 97895
Tietoa, tukea ja apua lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä oikeudellisissa ongelmissa.
SPR:n päivystävä aids-puhelin
Tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa aidsiin liittyvissä kysymyksissä.
• ma–to klo 17–21, p. 020 327 000
Irti Huumeista ry, auttava puhelin
• ma–pe klo 9–15 ja 18–21, p. 020 322 388

Seurakunnat
Diakonia
Diakonia toteuttaa palvelutoimintaa kaikkien eri tavoin hädässä olevien ja erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Apu on luonteeltaan hengellistä, henkistä ja aineellista.
Karttulan ev.lut. seurakunnan diakoniatoimisto
avoinna ti–to klo 9–10.
• diakoniatyöntekijä Tuula Makkonen
p. (017) 383 1498, 044 347 2518
Kirkkoherranvirasto, Kissakuusentie 14, p. (017) 383 1372
www.evl.fi/srk/karttula
Tervon ev.lut. seurakunnan diakoniatoimisto
avoinna ti ja to 10–11.00
• diakoniatyöntekijä Salme Selamo
p. (017) 387 2457
Kirkkoherranvirasto, Pappilantie 3, p. (017) 387 2125

Rautalammin ortodoksinen seurakunta
www.ort.fi/rautalampi
Seurakunnan virasto
Nikolaoksentie 1, Rautalampi, p. (017) 288 2380
avoinna ti ja to 9–12
• kirkkoherra Timo Mäkirinta
(017) 288 2381, 0500 371 057
Karttulan rukoushuone Syvänniemellä
Tervon rukoushuone
Karttulan Vapaaseurakunta
p. (017) 383 1150
www.karttula.svk.fi
Karttulan Vapaakirkko, Kirkkotie 21
Talluskylän Vapaakirkko, Talluskyläntie 18
• seurakuntatyöntekijä, evankelista Kaarina Hoffren
p. (017) 383 1150, 044 303 5155

Järjestöt lasten, nuorten ja perheiden asialla
Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL
www.mll.fi
Pohjois-Savon piiri, piiritoimisto Kauppakatu 67, Kuopio,
p. (017) 262 1152, www2.mll.fi/piirit/pohjois-savo/
• Karttulan paikallisyhdistys
puheenjohtaja Meeri Ikonen
p. (017) 3831 824, 040 7400781
• Tervon paikallisyhdistys
puheenjohtaja Minna Puranen
p. (017) 384 5106, 040 568 6254
Vanhamäen toimintakeskus
Vanhamäentie 122, p. (017) 511 747, 511 746
Pohjois-Savon piirin Vanhamäen Toimintakeskus tarjoaa hyvät puitteet monimuotoiselle toiminnalle. Lapsille ja nuorille Vanhamäellä järjestetään leirejä ja leirikouluja ympäri vuoden.

Suomen Punainen Risti, SPR
www.spr.fi
Savo-Karjalan piiri, Aluetoimisto Haapaniemenkatu 38, Kuopio
p. (017) 262 6066, www.redcross.fi/savo-karjala/
• SPR:n Airakselan osasto
puheenjohtaja Tuula Airaksinen, p. (017) 362 4129
• SPR:n Karttulan osasto
yhteyshenkilö Riitta Heinikoski, p. (017) 3851 845
• SPR:n Tervon osasto
yhteyshenkilö Timo Vauhkonen, p. (017) 3872128
4H-yhdistys
www.4h.fi
Pohjois-Savon 4H-piiri, Kauppakatu 7, Kuopio, p. (017) 2614302, www.mpmol.fi/Ps4h/
Suomen partiolaiset
www.partio.fi
Pohjois-Savon partiolaiset ry, Puijonkatu 24 B, Kuopio
p. (017) 2614 630, www.posapa.partio.fi
• Partiolippukunta Karttulan Kannonkiertäjät yhteyshenkilö Mervi Jauhiainen, p. 044 3003 003
• Partiolippukunta Tervaspartio ry
yhteyshenkilö Pekka Koponen
p. (017) 3872 706, 040 7162 702
palveluhakemisto
Ammatillinen oppilaitos...............................................................40
Debriefing....................................................................................70
Ensiapu.........................................................................................61
Erityisopetus...........................................................................19–20
Esikoulu..................................................................................14–15
Hammashoito.....................................................................4, 24, 64
Harrastukset....................................................11–12, 29–38, 80–81
Iltapäiväkerho...............................................................................26
Järjestöt....................................................12–13, 34–38, 60, 80–81
Kansalaisopisto............................................................................30
Kasvatus- ja perheneuvola.......................................................8, 25
KELA...........................................................................................43
Kirjasto.........................................................................................29
Korkeakoulut................................................................................42
Kotipalvelu.....................................................................................7
Kouluterveydenhuolto..................................................................24
Kriisikeskus............................................................................68, 71
Kuopion yliopistollinen sairaala KYS.....................................3, 61
Kyläyhdistys.................................................................................12
Lastenhoito...................................................................................13
Lastenvalvoja...............................................................................10
Lukio............................................................................................39
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL..12, 13, 28, 34, 54, 76, 80
Mielenterveysneuvola..................................................................65
Neuvola..........................................................................................4
Nuorisotyö..............................................................................31–38
Nuorisopsykiatrinen työryhmä...............................................27, 49
Oppilaanohjaus, OPO...................................................................23
Oppilashuolto.........................................................................22–25
Oppisopimuskoulutus...................................................................41
Perhetukikeskus............................................................................56
Peruskoulu..............................................................................16–25
Psykiatrinen hoito...................................................................65–67
Puheterapia.....................................................................................9
Päiväkoti.....................................................................................5–6
Päihdehuolto...........................................................................57–60
Rikosuhripäivystys.......................................................................74
Ryhmäperhepäiväkoti....................................................................6
Seurakunta............................................................11, 31–32, 78–79
Sosiaalitoimisto....................................................10, 46, 48, 50–59
Terveysasema.........................................................4, 24, 61–65, 70
Toimintaterapia..............................................................................9
Tukiopetus....................................................................................21
Turvakoti......................................................................................69
Työpari-hanke..............................................................................27
Työvoimatoimisto..................................................................44–47
Urheiluseura.....................................................................12, 37–38
VVV-hanke..................................................................................12