Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Kuuslahden koulun esittely

Kuuslahden koulu on rakennettu nykyiselle paikalleen vuonna 1986. Koulu sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, josta on yhteys Kallaveteen. Koululta on myös hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin, sillä koulun ohi kulkee kantatie 75. Siilinjärvelle on matkaa hieman alle kymmenen kilometriä. Kuuslahden koulupiiri laajeni Heinämäen liittämisen myötä vuonna 1999.

Kuuslahden koulu on kolmeopettajainen ja lukuvuonna 2013-2014 koulussamme on 54 oppilasta. 1. - 2. luokalla on 16 oppilasta, 3. - 4. luokalla 22 oppilasta ja 5. - 6. luokalla 16 oppilasta.

Koulussamme toimii kunnan järjestämä iltapäiväkerho 1.-2. luokkalaisille. Koulunkäynninohjaajia koulussamme on kolme.

Koulurakennuksen erinomaiset tilat mahdollistavat koulutyön lisäksi kansalaisopiston toiminnan sekä seurakunnan ja 4H-kerhojen pitämisen. Koulun liikuntasali on tehokkaassa käytössä arki-iltaisin.

 

Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta

Kuuslahden koulun toiminta-ajatuksena on olla innostava, kannustava ja turvallinen kouluyhteisö, joka tarjoaa oppilaille hyvän perusopetuksen. Toiminnassa painotetaan oppilasläheistä työskentelyä sekä tiivistä ja luontevaa yhteydenpitoa huoltajien kanssa.

Kuuslahden koulu on peruskoulun tavoitteista huolehtiva ja yksilölliseen vastuuseen kannustava koulu.

 

Opiskelu Kuuslahden koulussa

Opetus tapahtuu yhdysluokissa vuosi- ja vuorokurssiperiaatteella. Vuosikurssiopetus tarkoittaa, että oppilas opiskelee oman luokkatasonsa mukaisesti (äidinkieli, matematiikka, englanti). Vuorokurssiperiaate puolestaan tarkoittaa, että vuorovuosina luokka opiskelee ylemmän tai alemman vuosiluokan asiat.

Lukuvuoden 2013-2014 tavoitteet:
Turvallisuus (koko kunnan koulujen yhteinen tavoite)
Hyvän perusopetuksen takaaminen
Välituntiliikunnan lisääminen
Hyvät tavat

Oppilasarviointi
Arviointi eri luokka-asteilla tapahtuu seuraavasti:
1. - 3. lk. sanallinen arviointi
4. lk numeroarviointi + osittain sanallinen
5.-6. lk numeroarviointi

Väliarviointi suoritetaan syyslukukauden ja lukuvuosiarviointi kevätlukukauden päätteeksi. Väliarviointi 1.luokalla ja 5. luokalla suoritetaan arviointikeskusteluna oppilaan ja huoltajan kanssa joulu-tammikuun aikana. Oppilaat arvioivat omaa työskentelyään ja taitojaan omaan ikäkauteensa sopivilla tavoilla.