Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    

LUKUVUODEN 2014-2015 PSYKOLOGIAN OPPIKIRJOJA

1. vuosi:
PS1 (p): Skeema 1. Psykologian perusteet. EDITA.
PS2 (s): Skeema 2. Kehityspsykologia. EDITA.
PS3 (s): Skeema 3. Tiedonkäsittelyn perusteet. EDITA.

2. vuosi:
PS4 (s): Skeema 4. Motivaatio, tunteet ja taitava ajattelu. EDITA.
PS5 (s): Skeema 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. EDITA
PS6 (s): Sosiaalipsykologia. WSOY.

3. vuosi:
PS7 (s):Psykologia. Lukion kertauskirja. Anneli Vilkko-Riihelä. WSOY