Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    

MBp5: Tilastot ja todennäköisyys (p1)

Tilastot
Miten kerätyistä havainnoista tehdään tilastoja tai erilaisia kuvaajia? Tärkeimpiä tilastollisia tunnuslukuja, kuten keskiarvo, keskihajonta, moodi eli tyyppiarvo, mediaani, ... . Miten tilastoilla/kuvaajilla voi huijata? Osaatko olla kriittinen esitettyjä tilastoja kohtaan? Miten tietokonetta voi hyödyntää, kun tehdään tilastoja tai kuvaajia?

Tilastollisen aineiston kokoaminen, tilaston laatiminen, esittäminen ja tulkitseminen. Tilastollisten riippuvuuuksien tutkiminen ja tulkinta.

Todennäköisyys
Millä todennäköisyydellä nopanheitosta tulee 6? Mikä on todennäköisyys, että 3-lapsisen perheen kaikki lapset ovat poikia? Millä todennäköisyydellä leipä tipahtaa lattialle voipuoli alaspäin? Millä todennäköisyydellä enkun kuuntelussa puhtaasti veikatuista 5 kysymyksestä ainakin yksi menee oikein?
 
 

MB5 syksy 2011

Kurssista yksi iso koe (vaikutus arviointiin 70 %) koeviikolla pe 13.1.2012 klo 8 - 11. Välillä pidetään muutamia pienempiä testejä, jotka vaikuttavat myös kurssin arviointiin (30 %). Näistä kokeista laskettu painotettu keskiarvo on arvioinnin lähtökohta. Sitä voi nostaa tai laskea mm. tuntiaktiivisuus.
Isoon kokeeseen ei pääse, jollei ole tehnyt "minimitehtävälistaa" (listan saa opelta).
Testi 1 ti 29.11.2011
Testi 2 ke 7.12.2011
Testi 3 ti 13.12.2011
Testi 4 ti 3.1.2012

 

MB5 Testien mallikokeet vastauksineen

 

 

Jos voileipä tippuu aina voipuoli alaspäin ja kissa aina jaloilleen, niin miten käy, jos sitoo voileivän kissan selkään voipuoli ylöspäin?
 

Hyvää syntymäpäivää!

Tutkimuksissa on nyt voitu todeta, että syntymäpäivien vietto on terveellistä. Tilastot nimittäin osoittavat kiistattomasti, että ne, jotka ovat viettäneet eniten syntymäpäiviä, ovat eläneet vanhimmiksi. (Lähde: Vitsi olumppialaiset, s. 95; toim. Juhana Vänskä, Karisto OY, Hämeenlinna 2006.)
 

Kysymyksiä

Onko kysymyksiä vaikka kertaustehtävistä?
 

MB5 syksyn 2011 tunteja

 

Tilastoja Exelillä

Exelillä on helppo laskettaa aineistosta tilastollisia tunnuslukuja, tehdä erilaisia diagrammeja, tutkia riippuvuuksia jne.

Tallenna mapista löytyvä tiedosto "Tilastoja Excelillä" omalle muistitikullesi. Avaa sitten tallentamasi tiedosto ohjelmasta Excel. Tee sitten siellä annettujen (ja opettajan antamien) ohjeiden mukaan. Tehtävistä pitää selvitä ilman laskinta. Jos et keksi miten, niin kysy apua.

Muista talleentaa välillä tekemäsi työ.
 

Mappi

Tilastoja Exelillä (vanha excel)