Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Sastamala > Äetsän Sarkia-lukio > Historia > HI 5 >

HI 5

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

OPS

Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)

Kirja: Suomen varhaishistorian aikakirja, FORUM V

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssi antaa suomalaisen näkökulman kursseilla HI1 ja HI2 opiskeltuihin asioihin ja auttaa näkemään Suomen historia osana laajempaa kontekstia: osana länsimaista ja Itämeren alueen historiaa. Aihekokonaisuuksien käsittelyssä kurssi keskittyy suomalaisen kulttuuri-identiteetin tuntemuksen vahvistamiseen Kurssilla on yhtymäkohtia uskonnon opetuksen kanssa.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen.
ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta.

Kurssin aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailuja museoihin. Kurssi havainnollistaa hyvin sitä miten Suomen historia liittyi taloudelliset ja kulttuurisesti muuhun Eurooppaan.

Joka osiossa on kaksi palautettavaa tehtävää. Palauta ne ja sovi opettajan kanssa tentistä.

Keskeiset sisällöt


Esihistoria
esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä
asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
Suomi idän ja lännen välimaastossa
sääty-yhteiskunnan synty
asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset

Uuden ajan uudet tuulet
uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen

Suurvaltakausi
suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
talous, väestö, koulutus

Vapauden ja hyödyn aika
kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys
kustavilaiset uudistukset
kansallisen tietoisuuden ensi askeleet


 

Heikki Ylikangas: Käännekohdat Suomen historiassa (1986)


Sisällys

UUDENAIKAISEN VALTION SYNTY…………………………….15

Modernilla valtiolla tarkoitetaan valtiota, jonka kehitystä voidaan ohjailla.
Ohjailun välineenä ovat lait ja virkamiehet. Ohjailun edellytyksenä on
keskusvallan (kuninkaan) kasvanut mahti. Uudenaikaisen valtion perusta
luotiin Kustaa Vaasan (1523-1560) aikana. Miksi – sitä luku käsittelee.

TALONPOIKIEN NUJERTAMINEN………………..33

Ruotsin valtiassäädyksi nousi ylhäisaateli. Se aloitti sotien kauden 1561,
perusti kartanoita ja hankki käsiinsä läänityksiä. Verojen ja väenottojen
köyhdyttämät ja harventamat talonpojat kävivät nuijasodassa (1596-1597)
viimeisen kerran aseelliseen vastarintaan aatelisvaltaa vastaan. Heidät
kukistettiin verisesti. Alkoi säätyvallan aika.

YLHÄISAATELI TEMPAA KYNTTILÄNJALAN……………..45

Ylhäisaatelin lopullinen murtautuminen valtaan tapahtui 1611. Luotiin keskitetty,
ylhäisaatelin miehittämän valtaneuvoston johtama hallintosysteemi. Kuninkuus
ja valtiopäivät alistettiin aristokratian tarkoitusperiä palvelevaksi ja laillistaviksi
instituutioiksi. Jyrkän eriarvoista sääty-yhteiskuntaa pidettiin yllä puhdasoppisen
kirkon, ylioikeuksien vallankäytön, ankaran rikoslain ja noitavainojen avulla.

VIRKA-AATELIN ESIINMARSSI………………………..63

Läänityspolitiikka heikensi valtakuntaa niin, että hyökkäyssotien kausi loppui
1660 ja talous lähenteli romahdusta. Sotilaallisista tappioista alkoi kehitys, joka
johti itsevaltiuteen ja reduktioon. Virka-aateli otti vallan.

1740-LUVUN KÄÄNNE……………………………75

Ruotsissa toteutettiin 1740-luvulta lähtien isojakoa, sallittiin tilojen halkominen ja torppien
perustaminen sekä ryhdyttiin pitämään säännöllistä väestötilastoa. Välittömänä syynä
uudistuksiin oli huutava työvoimapula, jota aiemmin oli yritetty torjua erilaisten pakkotoimien
avulla. Nyt pyrittiin väestön lisäämiseen. 1740-luku merkitsi varhaiskapitalismin vähittäistä vallalle pääsyä.

VALISTUNUT ITSEVALTIUS……………………….93

Talonpojat ja pikkuporvarit eivät kyenneet vapauden ajalla sanottavasti parantamaan asemiaan.
He pystyivät nujertamaan valtaa pitävän virka-aatelin vain ryhtymällä tukemaan Kustaa III:ta tämän
tavoitellessa itsevaltiutta. Näin syntyi Ruotsiin vähäisin perustuslaillisin säännöksin rajoitettu
itsevaltius 1789. Talonpoikien ja pikkuporvariston asemaa parannettiin.


 

Mitä siis teet?

Lue kirja!

Joka osiossa on kaksi tehtävää (+ joissakin "Bonustehtäviä" kuuseen kurkottaville). Palauta ne (siis 10 tehtävää) ja sovi opettajan kanssa tenttimuodollisuuksista.

Opiskeluintoa! Parannusehdotuksia otetaan kiitollisuudella vastaan.