Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

TVT osaksi opetusta

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 14.08.2017 09:26

TVT-aineistoa

pdf-tiedosto
 

Mitä tvt:n ottaminen osaksi opetusta/oppimista merkitsee?

Uusien opiskelutapojen tuloksellinen käyttäminen vaatii:
- avoimmuutta
- aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen menetelmien käyttöä
- yhdessä tuottamista
- vertaisoppimista, vertaistyöskentelyä
- rohkeutta oppia, keskeneräisyyden sietämistä
- erehtymisten ja virheiden sietämistä
- vastuunottamistao, työn jakaminen
- luovuutta, uusia ilmaisukeinoja

Tulevaisuudessa uudenlaisia kokeita ja tapoja mitata oppimista.

On olennaista ymmärtää, että mitä enemmän opiskelu muuttuu luovuutta ja
innovatiivisuutta edellyttäväksi, sitä merkittävämpi rooli sisäisellä motivaatiolla on.

Keskeisiä motivaatiota lisääviä ja sisäistä motivaatiota tukevia tekijöitä ovat:

Merkitys.
Tavoitteellisuus.
Sosiaalinen ympäristö.
Sopiva haasteellisuus.
Työn kiinnostavuus.
Toiminnan vapaudet.
Arvostus.
 

Hyviä käytäntöjä ja muita ideoita

Viestejä: 1
Viimeisin: 06.02.2013
Viestejä: 1
Viimeisin: 30.01.2013
Viestejä: 1
Viimeisin: 25.03.2012
Viestejä: 1
Viimeisin: 31.01.2012
Viestejä: 1
Viimeisin: 26.09.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 05.05.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 03.05.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 03.05.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 01.05.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 26.04.2011
Viestejä: 1
Viimeisin: 26.04.2011
 

Tvt:n käyttö Saarijärven lukiossa

Verkko-opettamisen kehittäminen painottuu Saarijärven lukiossa äidinkieleen, biologiaan, maantieteeseen sekä historiaan. Useimmissa opiskeltavissa aineissa/kursseissa tvt:tä hyödynnetään jossain määrin. Kaikissa oppiaineissa on mahdollista käyttää tietoverkkoja ja omia tietokoneita hyväksi opiskelussa. Koneen käyttämisestä pitää sopia kurssin opettajan kanssa ja koneen käyttämisestä ei saa syntyä häiriötä oppitunneilla.

Kaikkialla Saarijärven lukion alueella toimii wlan-verkko johon opiskelijoilla on vapaa pääsy.

Pedanet-sivut ovat Saarijärven lukion tärkein tiedonjakoväylä. Lukiolla on omat yleiset sivut ja osalla oppiaineista on omat sivunsa. Opiskelijoiden tärkein keskinäinen tiedotuskanava löytyy Facebookista: Saarijärven lukion opiskelijat - ryhmä.