Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

8. luokan matematiikka

YLLÄPITOON >>    

8. luokan matematiikan keskeiset sisällöt

Käytössämme olevassa oppikirjassa Laskutaito 8. luokan kirjassa on niin paljon asiaa, että käytännössä osa geometriasta jää yhdeksännelle luokalle. 9. luokalla on 4 viikkotuntia matematiikkaa ja loput 8. luokan aineksesta ehditään käydä 9. luokan alussa.

Prosenttilaskenta
- kerrataan prosentin käsite ja opetellaan muuntamaan murto- ja desimaalilukuja prosenttiluvuksi
- opetellaan laskemaan prosenttiluku jakamalla ja prosenttiarvo kertomalla prosenttikertoimella
- muita prosenttilaskennan osia: alkuperäisen perusarvon laskeminen, vertailu ja muutos prosentteina, muuttuneen arvon ( esim. alennukset) laskeminen
- prosenttilaskentaa sovelletaan alennus- ja korkolaskuihin sekä liuoslaskuihin

Potenssi
- kerrataan 7. luokan potenssilaskenta
- opetellaan laskemaan pieniä ja suuria lukuja kymmenpotensseina esim. laskimella
- opetellaan seuraavat potenssilaskennan säännöt: tulon ja osamäärän potenssit, samankantaisten potenssin tulo ja osamäärä, potenssin korottaminen potenssiin, nollaspotenssi ja negatiivinen potenssi
- opetellaan neliöjuuren käsite ja opetellaan laskemaan niitä esim. laskimella

Polynomit
- tutustutaan polynomin käsitteeseen
- opetellaan nimeämään ja muodostamaan polynomeja
- opetellaan laskemaan polynomilausekkeilla niiden yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja

Yhtälöt
- kerrataan 7. luokalla opittu 1. asteen yhtälön ratkaiseminen ja mennään vaikeampien 1. asteen yhtälöiden ratkaisemiseen
- opetellaan käyttämään yhtälöä sanallisten tehtävien ratkaisemiseen
- opetellaan ratkaisemaan 2. asteen yhtälöitä

Verrannollisuus
- opetellaan suhteen ja verrannon käsite
- opetellaan muodostaan verranto ja ratkaisemaan se ristiinkertomalla
- opetellaan suoraan verrannollisuuden käsite ja ratkaistaan suoraan verrannollisia suhteita verrannon avulla

Geometria
yhdenmuotoisuus
- opetellaan yhdenmuotoisuus käsite esim. kolmioiden yhteydessä sekä pituuden ja pinta-alan mittakaava
trigonometria
- opetellaan trigonometristen funktioiden muodostaminen
- opetellaan ratkaisemaan sin, cos ja tan avulla suorakulmaisen kolmion kulmien ja sivujen suuruuksia
- opetellaan käyttämään sin, cos ja tan soveltavissa tehtävissä
pythagoraan lause
- opetellaan ratkaisemaan pythagoraan lauseen avulla suorakulmaisen kolmion sivujen pituudet
- opetellaan käyttämään pythagoraan lausetta soveltavissa tehtävissä
ympyrä
- opetellaan piin käsite
- opetellaan laskemaan ympyrän kehän pituus ja pinta-ala
- opetellaan laskemaan sektorin kaaren pituus ja pinta-ala