Peda.net > Verkkoveräjien etusivu >

Ristiina

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36
 

Perusopetuksen lukuvuositiedote

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma

 

Sivistystoimen henkilökunta

Sivistystoimi

Osoite: Maaherrankatu 9 - 11 (PL 206), 50100 MIKKELI puh. vaihde 015 1941

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen 044 794 3000
Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen 194 3001
- matkapuhelin 050 311 7506
Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen 044 794 3010
Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen 194 3013
- matkapuhelin 044 794 3013
Henkilöstöasiat (opettajat), Aila Marjamaa,
sijainen Sari Markus 30.9.2013 saakka 044 794 3002
Kehittämispäällikkö Aulis Oittinen 044 794 3007
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Seija Tikkanen 194 3008
Henkilöstöasiat (opettajat), toimistosihteeri Pirjo Kotro 194 3004
Henkilöstöasiat (koulutyöntekijät), hallintosihteeri Raimo Parviainen 194 3011
Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen 044 794 3003
Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio 040 762 9065
Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen 194 3017
Oppivelvollisuusasiat, toimistosihteeri Eila Seppänen 194 3005
Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat,
toimistosihteeri Armi Karvonen 194 3006
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Helinä Hyytiäinen 194 3012
Oppilaskuljetukset, toimistosihteeri Marja-Leena Nuutilainen 194 3015
Esiopetus, erityisopetus, iltapäiväkerhot, toimistosihteeri Päivi Turunen 194 3013
- matkapuhelin 044 794 3013
ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste 044 794 3019
Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen 050 311 7013
Telefax 194 3009

Oppimateriaalikeskus/AV-paja, Porrassalmenkatu 14
- toimistosihteeri Taija Suhonen 194 3018
- mediatekniikka Ville Gåsten 044 794 5539
- HelpDesk, Ville-Petteri Putkinen 044 794 3018

Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli
Koulupsykologi Susanna Muttilainen 044 794 3014
Koulupsykologi Aija Sairanen 044 794 3016
Koulukuraattori Kirsti Jalkanen 044 794 2786
Koulukuraattori Sisko Kuokka 044 794 2785
Koulukuraattori Mari Merta, sijainen Kaarina Mehto 3.6.2014 saakka 040 674 2270
Koulukuraattori Outi Puikkonen 044 794 2778
Koulukuraattori Karoliina Rötkö, sijainen Marjukka Kihl-Vilèn 7.6.2014 saakka 044 794 3034


 
 

Kalenteri

<<Tammikuu>> <<2012>>
Ma Ti Ke To Pe La Su
52 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
Näytä: Menneet | Tulevat | Kaikki
 

Koulujen työajat

http://www.mikkeli.fi/fi/liitteet/02_palvelut/06_sivistystoimi/06_opetus_opiskelu_kirjasto/09_opetuspalvelukeskus/tyoajat_2013_2014.pdf
 

Kouluruokailu

Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpitää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona naut-timaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailuta-pojat. Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille. Ruokavalio valmistetaan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huolehtia ruokavalionsa noudattamisesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenki-lökuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista suunnitellaan ruoka- ja puhtauspalveluissa seitsemäksi viikoksi kerrallaan ja se ilmoitetaan viikoittain lehdessä. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh. 044 794 2256.

 
 

Koulukuljetukset


1. Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

2. Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Musiikki- ja liikuntaluokalle hyväksytyn oppilaan kunnan osoittama koulu on koulu, jossa tehostettu musiikinopetus /liikunnanopetus järjestetään.

3. Sivistystoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa maksuttoman koulu-kuljetuksen, mikäli koulu¬matka on yli 3 km.

4. 1. - 2. luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km.

5. Esioppilaille ja peruskoulun 1. - 2. lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja 3. - 9 lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus.

6. Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan.

7. Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus.

8. Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta.

9. Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein.