Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Peruskoulun jälkeen

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Mitä tehdä peruskoulun jälkeen

Perusopetuksen jälkeen opiskelijalla on kaksi päävaihtoehtoa: ammatillinen koulutus tai lukio.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja. Tutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena

 
 

10 Peruskoulun lisäopetus

Päävaihtoehtojen: ammatillisen koulutuksen ja lukion, ohella sinun on myös mahdollista jatkaa vielä peruskoulussa.
Lisäopetusvuoden aikana voit parantaa perusvalmiuksiasi ja myös nostaa päättötodistuksen numeroitasi.
Lisävuosi antaa sinulle mahdollisuuden harkita vielä koulutusvalintaasi. Voit kerätä valintasi tueksi lisäkokemusta työelämästä ja käydä myös tutustumassa eri oppilaitoksiin.
Voit saada opetusta omassa koulussasi tai tehdä sen myös muissa oppilaitoksissa. Kysy lisää tieoa opinto-ohjaajalta.
 

AMMATTI STARTTI

Ammattistartti, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
Opiskelun tavoitteina on:

* selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa ja lisätä toisen asteen koulutuksessa tarvittavia valmiuksia
* tutustua eri ammattialojen opiskeluun ja työelämään ja varmistua samalla siitä, että valittu koulutusala kiinnostaa ja vastaa omia kykyjä
* opiskella yhteisiä aineita, joita voidaan lukea hyväksi myöhemmin ammatillisen perustutkinnon opinnoissa
* hankkia kolme lisäpistettä yhteishakua varten

Yksilöllinen opiskelumuoto

Opiskelet omien tavoitteiden ja edellytysten pohjalta laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. Sinulla on opintojen jälkeisten opintoihin siirtymisen suunnitelma ja sinua tuetaan yksilöllisellä ohjauksella hakeutumaan sopivaan koulutukseen ja työhön.

Voit hakea ja siirtyä koulutuksesta joustavasti tutkintoon johtavaan koulutukseen siinä vaiheessa, kun se on sinun kannaltasi tarkoituksenmukaista.
Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisistä tavoitteista ja lähtötasosta riippuen:

* työelämään, ammatteihin ja koulutukseen perehtyminen
* opiskelu- ja elämäntaitojen hallinta
* ammatilliset opinnot ja työssäoppiminen
* lähtötason perustietojen täydentäminen (englanti, matematiikka, äidinkieli, taide ja kulttuuri, terveystieto, liikunta, tieto- ja viestintätekniikka)
* opintojen laajuus on 20-40 opintoviikkoa
 
 
 

Koulutukseen pääsyn perusteet