Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Raahe > Saloisten koulu > Oppiaineet > Historia > Tutkielma >

Tutkielma

YLLÄPITOON >>    

Ohjeet tutkielman tekemiseen (muokattu Historian tuulet 7 opettajan oppaasta: Siltala-Keinänen, Rinta-Aho, Lehtonen, Niemi)AIHEEN VALINTA JA RAJAAMINEN

• Valitse aihe, joka kiinnostaa sinua ja neuvottele siitä opettajan kanssa.
• Tutustu aiheeseen lukemalla siitä oppikirjoista, yleisteoksista (esim. tietosanakirjat)
ja Internetistä.
• Käytä useampaa kuin kahta lähdettä.
• Pohdi, mikä on se asia, jota haluat tarkemmin selvittää. Miksi haluat sitä tutkia? Keksi itsellesi tutkimuskysymykset, johon tutkimuksessasi pyrit vastaamaan.
• Tee itsellesi muistiinpanoja ja merkitse aina ylös myös lähde, josta olet tiedot saanut
(esim. kirjan nimi, tekijä ja sivunumero).
• Jaa pääaiheesi alakohtiin.
• Voit tehdä alustavan sisällysluettelon jo tässä vaiheessa.
• Aiheen rajaamisen voi tehdä esim. keskittymällä tiet tyyn ajanjaksoon, tapahtumaan
tai henkilöön.

LISÄTIETOJEN HAKEMINEN

• Opettaja neuvoo sinua lähteiden etsimisessä.
• Lisätietoja löydät esim. aihetta käsittelevistä kirjoista, lehtiartikkeleista, kartastoista,
tilastoista, elokuvista ja Internetistä tai haastattelemalla.
• Tee muistiinpanoja hankkimistasi lisätiedoista. Merkitse aina tarkkaan, mistä lähteestä
tieto on hankittu (esim. kirjan nimi, kirjoittaja, sivunumero ja painovuosi).
• Kirjastoista löydät lähdekirjallisuutta käyttämällä hakupalvelua: Raahen kirjaston hakupalvelin. Hyviä lähdekirjoja voit löytää myös tutkimalla kirjaston aihepiireittäin jaoteltuja hyllyjä. Pyydä tarvittaessa apua kirjastonhoitajalta.
• Kirjastoissa on myös eri alojen aikakauslehtiä ja sanomalehtiä, joista voi löytyä jokin
tutkielmaasi liittyvä artikkeli.
• Internetistä löydät lisätietoja hakukoneiden (esim. www.google.fi ) avulla. Etsi
aihe piiriin liittyvien hakusanojen avulla lisätietoja tai käytä linkkihakemistoa, esim. www.makupalat.fi tai global.finland.fi (maat, teemat, globaalikasvatus)

LÄHDEKRITIIKKI

• Kun alat tutkia lähteitä, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:
Milloin kirja tai lehti on painettu? Uusimmissa kirjoissa ja lehdissä on uusimmat
tiedot.
• Tietojen luotettavuus. Onko kirja tai lehtiartikkeli tutkimus jostain aiheesta vai onko
se luonteeltaan viihteellinen. Kuka on kirjoittanut tiedot ja onko hän asiantuntija?
• Internetistä löytyviä artikkeleita kohtaan on oltava erittäin varovainen, koska verkossa voi kuka tahansa julkaista mitä tahansa. Varminta on käyttää vain sellaisia artikkeleja, jotka on julkaistu jonkin tieteenalan tai tunnetun laitoksen verkkojulkaisussa.
Älä kopioi toisen tekemää tutkielmaa Internetistä!


KIRJOITTAMINEN

• Kirjoittaminen kannattaa aloittaa jo tutkielman teon alkupuolella. Kirjoittaminen etenee
vaiheittain – se ei synny ”yhdeltä istumalta”. Kesken kirjoittamisen joudut todennäköisesti
hakemaan lisätietoja.
• Kirjoita kokonaisia virkkeitä. Muista välimerkit, isot alkukirjaimet ja kappalejaot.
Käytä kirjakieltä.
• Jos kirjoitat tietokoneella käytä kirjasinkokoa 12. Otsikoissa pitää olla isompi kirjasinkoko: pääotsikoissa 16 tai 18 ja alaotsikoissa 14 tai 16. Käytä tavallisia fontteja kuten esim. Times Roman tai Arial. Käytä riviväliä 1,5. Muista laittaa marginaalit (vasemmalla 4 cm, oikealla 2 cm).
• Jätä kappaleiden väliin tyhjä rivi. Jätä edellisen luvun ja uuden otsikon väliin kaksi tyhjää
riviä.
• Jaa teksti lukuihin ja alalukuihin, jotka otsikoit ja numeroit.
• Numeroi sivut. Kansilehteä ja sisällysluetteloa ei numeroida. Numerointi alkaa vasta
johdanto luvusta.
• Yhdistele, vertaa ja arvioi eri lähteiden tietoja.
• Kerro asioista omin sanoin.
• Mikäli käytät suoria lainauksia, käytä lainausmerkkejä ja merkitse aina lähde, josta tieto
on otettu.

ESIMERKKI SUORAN LAINAUKSEN KÄYTÖSTÄ:
Suomalainen Georg August Wallin pukeutui 1840-luvulla muslimiksi päästäkseen tutustumaan
Arabian niemimaahan. Ennen tutkimusmatkalle lähtöään hän opetteli Kairossa käyttäytymään
kuin arabi. Matkapäiväkirjassaan Wallin kertoo, ”miten hänen täytyi harjoitella uusi kiireetön kävelytyyli,
jotta hän ei olisi erottunut muista ihmisistä” (Rinta-aho – Niemi – Siltala-Keinänen –
Lehtonen 2003, s. 160).

TUTKIELMAN PERUSRAKENNE

Kansilehti

• Kirjoita tutkielman nimi, oma nimesi ja päivä määrä.

Sisällysluettelo

• Katso malli. Työn otsikkona on Georg August Wallinin tutkimusmatka.

Johdanto
• Esittele ja rajaa aiheesi.
• Esittele keskeisimmät lähteesi.
• Kerro, mitä asioita tutkielmasi käsittelee.
• Johdanto kannattaa kirjoittaa uudestaan, kun tutkielma on valmis. Silloin voit
tarkistaa, vastaako työsi sisältö otsikkoa.

Lukuihin jaettu tekstiosa

• Jaa teksti lukuihin, jotka muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.
Johtopäätökset/Lopuksi/Yhteenveto
• Kerro omat päätelmäsi, jotka perustelet.
• Kerro, mitkä lähteet olivat hyödyllisimpiä työsi kannalta.
• Voit kertoa, mitä jäit vielä miettimään ja mihin suuntaan tutkimusta voisi laajentaa.

Lähdeluettelo

• Lähdeluettelossa luetellaan kaikki ne lähteet, joihin tekstissä viitataan.
• Erilaiset lähteet ryhmitellään ja laitetaan aakkos järjestykseen.
• Lähteistä mainitaan kirjoittaja, julkaisun nimi, julkaisuvuosi ja kustantaja.
• Internet-lähteistä on mainittava sivun osoite ja tekijä.
• Lähdeluetteloon ei merkitä kirjoja, joita luit tutkielmasi pohjaksi, mutta joita et
varsinaisesti käyttänyt tekstiä laatiessasi.

Liitteet

• Kuvat, kartat, tilastot, piirrokset yms. laitetaan joko tutkielman loppuun liitteeksi
tai tekstin sisään. Kysy opettajalta tarkempia ohjeita.


Sisällysluettelomalli

SISÄLLYS
1. Johdanto 1
2. Georg August Wallinista tulee tutkimusmatkailija 2
2.1.Kieliopinnot yliopistossa 2
2.2. Matkasuunnitelma 3
3. Tutkimusmatka Arabian niemi maalle 4
3.1. Abd al-Walin Egyptissä 4
3.2. Ensimmäinen aavikkomatka ja pyhiin vaellus Mekkaan 6
3.3. Matka Palestiinaan ja Syyriaan 8
3.4. Kolmas autiomaamatka 10
4. Johtopäätökset 12
Lähteet 14
Liitteet
Liite 1
Liite 2