Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Raahe > Olkijoen koulu > Oppilashuolto >

Oppilashuolto

YLLÄPITOON >>    

Oppilahuollon toiminta Olkijoen koululla

Oppilashuoltotyön tavoitteena on edistää koululaisten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistä ja poistaa koulunkäyntiongelmia. Syksyn aloituspalaverissa oppilashuoltoryhmä kartoittaa oppilashuollon tarvetta. Jokainen luokka käydään yleisesti läpi ainakin kerran lukuvuodessa. Mikäli jostakin oppilaasta nousee huoli,
ilmoitamme asiasta vanhemmille ja järjestämme koulupalaverin, jossa kyseisen oppilaan koulunkäyntiä ja herännyttä huolta käydään tarkemmin läpi. Vanhemmilla on tällöin mahdollisuus halutessaan tulla mukaan palaveriin. Tarvittaessa palaveriin kutsutaan myös muita yhteistyötahoja, kuten esimerkiksi koulupsykologi tai sosiaalityöntekijä.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja, erityisopettaja, kyseisen luokan opettaja, terveydenhoitaja sekä koulukuraattori.