Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Raahe > Merikadun koulu > oppiaineet > tekstiilityö >

tekstiilityö

YLLÄPITOON >>    

Tervetuloa valloittavaan tekstiilityön maailmaan!


Käsityön opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas arkielämässä tarpeellisiin käsityötietoihin ja -taitoihin, ja antaa samalla oppilaalle mahdollisuus kokea tekemisen iloa ja saada uskoa omilla käsillä tekemiseen.

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetuksen tavoitteena on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työpaja- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua.

Seitsemännellä vuosiluokalla opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä. Painottuminen käsityöopinnoissa tekstiilityöhön tai tekniseen työhön tapahtuu 8.-9 -luokalla valinnaisissa aineissa.
 

Kysymyksiä puuvillasta ja ekologisista valinnoista

Tutustu sivuun: http://www.rauhanpuolustajat.fi/ekokataloogi/sivut/artikkelit/artikkelit4.html

Kopioi kysymykset.
Siirrä kysymykset wordiin.
Vastaa kysymyksiin wordissa.
Tallenna vastauksesi Omat tiedostot - JohannaT - tekstiilityö- 7lk - Puuvilla
Lähetä vastauksesi lähetä-painikkeen kautta (muista liittää tiedosto).
Muista ilmoittaa nimesi vastaamisen yhteydessä:

1. Mitä tarkoittaa ekologinen (vastaus ei löydy suoraan sivulta!)?

2. Onko puuvilla ekologinen valinta?

3. Miksi?

4. Mitä ongelmia puuvillan kasvatus on saanut aikaan?

5. Mitä on TANGUIS-puuvilla ja missä sitä käytetään?

6. Mitkä ovat ekologisimmat vaihtoehdot Suomessa?

7. Miksi?

8. Mitä ongelmia syntyy synteettisten kuitujen valmistuksesta?

9. Miten fosfaatti vaikuttaa pesuaineissa ja mitä ongelmia se voi aiheuttaa?

10. Mitä ongelmia vaatteiden halpatuonti aiheuttaa?

 

Hyödyllisiä nettilinkkejä

- Käspaikka

http://www.kaspaikka.fi/


- Viivin virkkausnetti

http://www.kallamedia.com/virkkaus/