Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Mitä ihmisen biologian kokeessa pitäisi (ainakin) osata?

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36
Kuva
 

TESTAA TIETOSI IHMISEN BIOLOGIASTA. Vastaa pölkkykirjaimin (Caps lock pohjaan)!

 

MITÄ IHMISEN BIOLOGIAN KOKEESSA PITÄISI (ainakin) OSATA?

LUKU 1. Ihminen on monisoluinen eliö
• ihminen on toimiva kokonaisuus
• ihmisen solut erilaistuvat alkion- ja sikiönkehityksen aikana
• samoihin tehtäviin erilaistuneet solut muodostavat yhdessä kudoksia (nimeä kudostyypit)
• elimet muodostuvat useammasta kuin yhdestä kudostyypistä
• elimet, jotka hoitavat yhdessä samaa tehtävää muodostavat elimistöjä
• elimistö ylläpitää sisäistä tasapainoa eli homeostasiaa
• elimistön solujen toiminta perustuu niiden keskinäiseen viestintään

LUVUT 2 – 5 Uusi ihmisyksilö kehittyy hedelmöittyneestä munasolusta
• naisen ja miehen sukupuolielinten rakenne ja toiminta
• ihmisen lisääntymiseen liittyvä hormonitoiminta (kuukautiskiero ja raskausaika)
• mistä murrosiässä tapahtuvat fyysiset muutokset johtuvat?
• yksilönkehityksen vaiheet (hedelmöitys, alkion ja sikiön kehitys) ja syntymä
• yksilönkehityksen säätely
• sikiön terveydentilan tutkiminen

LUKU 6. Energiaa ja raaka-aineita saadaan ruuansulatuksen avulla
• solut tarvitsevat energiaa ja rakennusaineita
• ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• mitä ihmisen pitää syödä pysyäkseen terveenä
• ruuansulatusentsyymit pilkkovat ravintoaineet sellaiseen muotoon, että ne voivat imeytyä veri- ja imusuonistoon
• ravintoaineiden imeytyminen tapahtuu pääasiassa ohutsuolessa
• ruuansulatusta säätelevät hermosto ja hormonit

LUVUT 7 – 8. Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä
• veri kuljettaa ravintoaineita, kuona-aineita, happea, hiilidioksidia, hormoneja, vasta-aineita ja lämpöä
• verenkiertoelimistöön kuuluvat sydän ja verisuonet
• verisuonten tehtävät ja rakenne (valtimot, laskimot ja hiussuonet)
• varaudu piirtämään kaavamainen kuva sydämestä (eteiset, kammiot, tärkeimmät suonet)
• miksi veri ei virtaa taaksepäin
• mitä ovat sepelsuonet
• selitä käsitteet diastole ja systole
• Mitä eroa sydämen oikeassa ja vasemmassa puolessa on? Miksi?
• veri virtaa verisuonissa paine-erojen vaikutuksesta
• veren koostumus (veriplasma ja eri verisolutyypit)
• eri verisolujen tehtävät
• hermosto ja hormonit säätelevät verenkiertoa
• imusuonisto on yhteydessä verenkiertoelimistöön

LUKU 9. Liikkumiseen tarvitaan paljon energiaa
• luuston ja luukudoksen rakenne
• luuranko ja tärkeimmät luut
• kalsitoniini ja parathormoni säätelevät luukudoksen muodostumista
• lihaskudosta on kolmea päätyyppiä
• tärkeimmät lihakset
• lihassolujen supistuminen perustuu aktiini- ja myosiiniproteiinien toimintaan
• lihasten toiminta vaatii energiaa, jota lihassolut saavat soluhengityksessä
• hengityselimistön rakenne
• jatkuva hapen saanti hengissä pysymisen edellytys (= happea tarvitaan soluhengitykseen)
• hengityksen 5 vaihetta: keuhkotuuletus, kaasujen vaihto keuhkorakkuloiden ja veren välillä, kaasujen kuljetus veressä, kaasujen vaihto veren ja solujen välillä ja soluhengitys
• ydinjatkeen hengityskeskus säätelee hengitystä

LUKU 10. Munuaiset ja maksa ovat tärkeitä elimistön sisäisen tasapainon ylläpitäjiä
• munuaisen rakenne
• munuaiset säätelevät elimistön nesteiden määrää ja koostumusta
• nefronin rakenne ja toiminta
• hermosto ja hormonit säätelevät munuaisten toimintaa
• Mitä aineita normaalissa virtsassa on?
• Mitä maksa hajottaa, valmistaa, varastoi ja säätelee?

LUVUT 11 – 12. Hormonit ovat keskeisiä elimistön toiminnan säätelyssä
• hermosto ja hormonit säätelevät yhdessä elimistön toimintaa
• keskushermostossa sijaitseva hypotalamus säätelee sekä autonomisen hermoston toimintaa että umpirauhasten toimintaa
• umpirauhaset erittävät hormoneja
• hormonit ovat rasva- tai vesiliukoisia
• hormonit vaikuttavat vain niihin soluihin, joissa on kyseiselle hormonille sopiva tunnistinproteiini (reseptori)
• hermoston vaikutus on yleensä nopeampaa ja lyhytkestoisempaa kuin hormonien vaikutus

LUVUT 13 – 15. Hermostossa informaatio kulkee nopeasti ja tarkasti
• hermosolun rakenne
• hermoimpulssin kulku hermosolussa
• hermoimpulssin kulku synapsissa
• hermoston rakenne
• keskushermoston eri osien toiminta ja rakenne
• autonomisen hermoston toiminta

LUVUT 16 – 17. Aistien avulla saadaan tietoa ympäristöstä ja itsestä (Huom! Lue kokeeseen tunnilla jaettu moniste. Kirjan kappaleita 16 ja 17 ei ole pakko lukea kokeeseen.)
• ihmisen aistit
• aistien merkitys ihmiselle
• reseptorien toiminta aistinelimissä, toimintajännitteen synty, impulssin kulku keskushermostoon ja aistimuksen synty
• aistien tarkoituksenmukainen toiminta ja mukautuminen
• silmän rakenne ja toiminta
• korvan rakenne ja toiminta

LUVUT 18 – 19. Elimistö puolustautuu mikrobeja ja syöpäsoluja vastaan
• elimistön ulkoinen puolustus
• synnynnäinen immuniteetti
• hankittu immuniteetti
• puolustusjärjestelmän toimintahäiriöt
• mitä syöpä tarkoittaa
• mistä (solutason muutoksista) syöpä johtuu
• miten syöpää hoidetaan
• karsinogeenit

LUKU 20. Elämänkaari
• mitkä tekijät säätelevät kasvua
• mistä vanheneminen johtuu (solutasolla)
• mitkä tekijät vaikuttavat eliniänodotteeseen
• mitä ihmisen kuollessa tapahtuu

LUVUT 21 – 22. (EIVÄT TULE KOKEESEEN) Ihminen on erittäin sopeutuva laji
• nykyihmisen asema eliöiden luokituksessa
• kädellisille tyypilliset piirteet
• ihmisapinoille tyypilliset piirteet
• ihmiselle tyypilliset piirteet
• kulttuurievoluution merkitys
• todisteet ihmisen evoluutiosta
• eri evoluutiovoimien merkitys ihmisen evoluutiossa
• ihmisen evoluution vaiheet
• elinympäristön muutosten merkitys ihmisen evoluutiossa
 
Kuva
 

LISÄTEHTÄVIÄ MIETITTÄVÄKSI (YO-)KOKEESEEN KERTAAVILLE

LUKU 1
1. Mikä tehtävä on seuraavilla soluelimillä: a) solukalvo, b) ribosomi, c) lysosomi?
2. Millä perusteilla kudokset on jaoteltu neljäksi päätyypiksi ja mikä on kunkin tehtävä?
3. a) Kerro solujen välisestä viestinnästä. b) Mikä merkitys viestinnällä on?
4. Mitä proteiinisynteesissä tapahtuu?
5. Mikä ero sijainnin ja erilaistumiskyvyn suhteen on alkiokantasoluilla ja aikuiskantasoluilla?

LUKU 2–3
1. Tee taulukko, jossa vertailet sukusoluja.
2. Miten sukusolut eroavat elimistön muista soluista?
3. Vertaile mitoosia ja meioosia.
4. a) Mitä tarkoittaa solujen erilaistuminen? b) Mikä saa sen aikaan?
5. Määrittele seuraavat käsitteet: a) gameetti, b) iturata, c) sperma, d) ovulaatio e) tsygootti f) kaikkikykyinen solu.
6. Mistä alkio ja sikiö saavat ravintoa?

LUKU 4
1. Mitä muutoksia tapahtuu äidin veressä, kun se kulkee istukan läpi?
2. Kuinka äidin ja sikiön välinen aineiden vaihto tapahtuu?
3. a) Millä tavalla äidin ja sikiön verenkierrot ovat yhteydessä toisiinsa? b) Millainen on äidin ja sikiön välinen hermostollinen yhteys?
4. Mikä saa synnytyksen alkamaan?
5. Selosta synnytyksen kulku.
6. Miksi pikkuvauva ei sairastu tavallisiin tartuntatauteihin?

LUKU 5
1. Selosta a) FSH:n, b) LH:n, c) estrogeenin ja d) progesteronin vaikutukset.
2. Kuvaile aivolisäkkeen ja munasarjan hormonitoimintaa kuukautiskierron aikana.
3. Piirrä yksinkertainen kaavio kuukautiskierrosta ja selvitä sen avulla kierron vaiheet.
4. Kerro raskauden aikaisesta hormonitoiminnasta.

LUKU 6
1. Tee luettelo ruuansulatuselimistä ja niiden tehtävistä.
2. Mitkä ohutsuolen rakenteet tekevät sen pinnasta laajan?
3. Miksi mahan entsyymit ja suolahappo eivät tuhoa mahan seinämää?
4. Mitä tehtäviä on sappisuoloilla?
5. Mitkä tekijät johtavat ylipainoisuuteen ja mitä seurauksia siitä usein on?

LUKU 7–8
1. Mistä veriplasma koostuu?
2. Selosta, miten veren hyytyminen tapahtuu.
3. Kuvaile valtimoiden, hiussuonten ja laskimoiden rakennetta ja niiden tehtäviä verenkierrossa.
4. Missä elimistössä on läppiä ja mikä niiden tehtävä on?
5. a) Miten sydämen sykkeeseen vaikuttavat ärsykkeet syntyvät? b) Miten ärsyke etenee sydänlihaksessa?
6. Miten verenkiertoelimistö ja imusuonisto ovat yhteydessä toisiinsa?
7. a) Millaiset tekijät voivat aiheuttaa liiallista verenpainetta? b) Mitä siitä voi olla seurauksena?
8. Luettele verenkierron tehtävät.

LUKU 9
1. Luettele luuston tehtävät.
2. Kuvaile nivelen rakennetta.
3. a) Nimeä lihaskudosten päätyypit. b) Mitkä ovat kunkin tyypin tärkeimmät tehtävät?
4. Selitä lihaksen supistumisen mekanismi.
5. Kerro ATP:n merkityksestä lihassupistuksessa.
6. Mitä hengityksessä tapahtuu ja mikä sitä säätelee?

LUKU 10
1. Mitä maksa tekee seuraaville aineille: a) hemoglobiini, b) rasvat, c) kolesteroli, d) glukoosi?
2. Mikä tehtävä on maksan tuottamalla sappinesteellä?
3. Mitä ongelmia ravinnon rasvat voivat aiheuttaa ihmiselle?
4. Mitä tapahtuu elimistöön tulleelle ylimääräiselle glukoosille?
5. Jos juot litran vettä, ylimääräinen vesi erittyy virtsaan 2–3 tunnin kuluessa. Miksi estää aika kauan, ennen kuin virtsaneritys lisääntyy?
6. Mikä on suurin ero plasman ja alkuvirtsan välillä?
7. Mitkä elimistön rakenteet osallistuvat lämmönsäätelyyn?
8. Millä tavalla elimistö säätelee lämpötilaansa?

LUKU 11–12
1. Selosta hormonin siirtyminen soluun ja vaikutus solussa.
2. Mikä saa aikaan sen, että veren glukoosipitoisuus pysyy vakaana ruokailujen väliaikana?
3. Vertaile maksan ja haiman toimintaa.
4. Millä tavalla insuliini ja glukagoni säätelevät veren sokeripitoisuutta?
5. Tee luettelo tavallisimmista hormonisairauksista ja niiden syistä.
6. Kuvaile jonkin esimerkin avulla hormonien palautevaikutusta.
7. Nimeä aivolisäkkeen a) etulohkon hormonit, b) takalohkon hormonit, ja c) kerro niiden vaikutuksesta.

LUKU 13
1. Mitä eroa ja yhtäläisyyttä on hermoston ja hormonien toiminnassa ja vaikutuksessa?
2. Mitä eroa on somaattisella ja autonomisella hermostolla?
3. Selosta, mitkä ovat a) solukeskuksen, b) dendriitin, c) aksonin, d) hermopäätteen tehtävät.
4. Mistä johtuu, että impulssit kulkevat hermosolussa vain yhteen suuntaan.
5. a) Mikä tehtävä hermostossa on gliasoluilla? b) Millä tavalla ne ovat mukana aksonien suojaamisessa?
6. Millä tavalla aistimme ärsykkeen voimakkuuden, vaikka kaikki hermoimpulssit ovat voimakkuudeltaan samanlaisia?

LUKU 14–15
1. Mitä eroa on aivojen harmaalla ja valkealla aineella?
2. Millä tavalla isoaivojen toiminta eroaa muista aivonosista elintoimintojemme säätelyssä?
3. Kuinka pikkuaivot ohjaavat liikkeitä?
4. a) Selitä, miten refleksi toimii. b) Mikä merkitys refl ekseillä on? c) Mikä ero on ehdottomalla ja ehdollisella refleksillä?
5. a) Millaisia toimintoja autonominen hermosto säätelee? b) Mitkä kaksi osaa siihen kuuluvat? c) Vertaile niiden toimintaa.
6. Kerro aivoverkoston toiminnasta.
7. Kerro omiin kokemuksiisi perustuva esimerkki tilanteesta, jossa limbinen järjestelmä ylitti järkevän harkinnan.

LUKU 16
1. Kaikki hermoimpulssit ovat samanlaisia lähtevät ne sitten silmästä, korvasta tai ihosta. Miten on mahdollista, että aistimme valoa, ääntä tai kosketusta?
2. Selitä ärsykkeen reitti aistimesta aistimukseksi. Käytä esimerkkinä jotakin aistia.
3. Tee luettelo ihon aisteista. Mikä niistä on mielestäsi tärkein?
4. Mikä ihmisen aisti on tärkein a) ympäristön havainnoinnissa, b) ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, c) vammojen välttämisessä?
5. a) Mitkä aistit osallistuvat makuaistimukseen? b) Miksi kylmä ruoka ei maistu ”hyvältä”?
6. Mihin perustuu se, että aistimme äänen korkeuden?
7. Mitkä ovat soikean ja pyöreän rakkulan tehtävät?
8. a) Kuvaile kaarikäytävien rakennetta. b) Miten niissä syntyy ärsyke?

LUKU 17
1. a) Tee luettelo silmän rakenteista ja niiden tehtävistä. b) Mikä silmän osa taittaa valoa tehokkaimmin?
2. a) Millä tavoin silmä mukautuu katsomaan lähelle ja kauas? b) Miten silmä mukautuu valon määrään?
3. Mitä silmässä ovat a) sokea täplä, b) keltatäplä?
4. Selosta mihin perustuu värien näkeminen.
5. Mistä johtuu se, että hämärässä kohde nähdään paremmin, jos katsotaan sitä hieman ohi kuin kohti?
6. Glaukooma ja kaihi ovat tavallisimpia iäkkäiden ihmisten silmäsairauksia. Mistä ne aiheutuvat?
7. Perheen lapsista tyttö on punavihersokea ja poika näkee värit normaalisti kuten äitikin. Kirjoita vanhempien ja isovanhempien mahdolliset perimät kirjainkaavioina.
8. Mihin perustuu syvyysnäkeminen?

LUKU 18
1. a) Mitkä ovat elimistön ”ensilinjan” puolustuksen keinoja mikrobeja vastaan? b) Mitkä solut kuuluvat sisäiseen puolustukseen?
2. Mitkä solut torjuvat mikrobeja fagosytoosin avulla?
3. Millä tavalla interferonit estävät virusten leviämisen elimistössä?
4. Selosta haavaan joutuneiden bakteerien aiheuttaman tulehduksen vaiheet ja torjunta.
5. Vertaile T- ja B-imusolujen toimintaa.
6. Mikä vaikeuttaa elinsiirtoja? Kerro muutama esimerkki.
7. Millainen perimä on vanhemmilla, joilla on neljä lasta ja jokaisella on eri veriryhmä?

LUKU 19
1. Mitä eroja on normaaleilla soluilla ja syöpäsoluilla?
2. Kerro syöpäkudoksen synnystä ja leviämisestä elimistössä.
3. Mitä tapahtuu kun solu muuttuu syöpäsoluksi?
4. Mihin perustuu syöpäsolujen kyky jakautua yhä uudelleen vanhenematta?
5. Mikä merkitys onkogeeneillä on syöpäsolujen lisääntymisessä?
6. Millä tavalla luonnolliset tappajasolut ja perimä vaikuttavat mahdollisuuteen sairastua syöpään?
7. a) Mitä ovat karsinogeenit? b) Luettele niistä esimerkkejä.

LUKU 20
1. Mitkä hormonit vaikuttavat pituuskasvuun?
2. Mitkä kudokset ja elimet heikkenevät solujen vanhenemisen takia?
3. Tee luettelo tekijöistä, jotka vaikuttavat solujen, kudosten ja elinten vanhenemiseen.
4. Miksi somaattiset solut eivät voi jakautua loputtomasti?
5. Mikä ero on miehillä ja naisilla sukukypsyyden päättymisessä?
6. Millaiset muutokset hormonien toiminnassa johtavat naisen vaihdevuosiin?
7. Miten vanhenemista voi hidastaa?

LUKU 21
1. a) Mitä eläimiä kuuluu Hominidae-heimoon? b) Millä tavoin ne muistuttavat ihmistä?
2. Luettele ihmisen kehityshistorian pääryhmät ja kerro kunkin ryhmän edustajista.
3. Kerro esimerkkejä ihmisen evoluutiota edistäneistä rakennemuutoksista ja käden taidoista.
4. Selitä, mistä johtuu, että eri maanosien ihmiset ovat perimältään hyvin samanlaisia.
5. a) Milloin elivät vanhimmat nykyihmisen edustajat Afrikassa? b) Milloin ensimmäiset ihmiset vaelsivat Afrikan ulkopuolelle? c) Milloin esi-isämme saavuttivat Euroopan, Australian ja Pohjois-Amerikan? d) Elikö noina aikoina muita ihmisen suvun edustajia? e) Mitä heille tapahtui?
6. a) Mitä erityisiä piirteitä on floresinihmisessä? b) Mitä arvellaan sen häviämisen syistä?

LUKU 22
1. Kerro ihmisen aivokopan tilavuuden ja muodon muutoksesta evoluution aikana.
2. Vertaile signaalikieltä ja symbolikieltä.
3. Mitä hyötyä perheessä eläminen on tuonut ihmisen menestymiseen?
4. Kerro esimerkkejä siitä, että ihmiseksi kehittyminen edellyttää vuorovaikutusta toisten kanssa.
5. Metsästävän ihmisyhteisön tyypillisiä piirteitä ovat ilmeisesti olleet oman alueen eli reviirin varaaminen, sosiaalinen arvojärjestys eli hierarkia ja pariside. a) Millä tavalla ne ilmenevät nykyihmisen elämässä? b) Mitä arvelet niiden merkityksestä nykyaikana?