Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Eliömaailma (BI1)

YLLÄPITOON >>    

BI1. ELIÖMAAILMA

Mitä on elämä millaisia ovat eliöt?

Kurssilla luot yleiskatsauksen eliökuntaan sekä luonnon monimuotoisuuteen. Perehdyt siihen, miten eliöt ovat riippuvaisia elinympäristöstään ja tutustut elämän kehitykseen sekä evoluutioon sen ohjaajana.

 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan

• ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa

• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen

• tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle

• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä

• tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.
 

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä
• elämän ominaisuudet ja perusedellytykset
• biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät

Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
• ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus
• eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä
• geneettinen monimuotoisuus

Evoluutio – elämän kehittyminen
• elämän syntyvaiheet
• lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
• lajien syntyminen ja häviäminen
• nykyinen eliökunta

Miten luonto toimii?
• elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus
• ekosysteemien rakenne ja toiminta
• populaatioiden ominaisuudet
• lajien väliset suhteet
• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys

 

Whenever I have found out that I have blundered, or that my work has been imperfect, and when I have been contemptuously criticized, and even when I have been overpraised, so that I have felt mortified, it has been my greatest comfort to say hundreds of time to myself that "I have worked as hard and as well as I could, and no man can do more than this".

(Charles Darwin; Autobiography)
 
Kuva