Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä > Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät >>

Kommunikointimenetelmät

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Kommunikaatiomenetelmät

Kommunikoinnissa on erilaisia viestinnän tasoja kuten:
 • Sanallisen viestinnän taso:jossa kuvaillaan asioita, ilmiöitä, vaikutetaan toisiin, esitetään ehdotuksia ja toiveita. Kommunikoinnissa on myös
 • tunteiden taso, joka ilmenee ilmapiirinä, fiiliksenä, ,sympatiana ja antipatiana että
 • intuitiivisen viestinnän taso, joka ilmenee aaltopituuksina ja empatiana, mutta myös
 • voimien viestinnän taso, joka ilmenee dominoivuutena tai hyväksymisenä.
  On huomattava, että viestien tulkinta on subjektiivista.
  Viestinnän vääristymisiä ovat kieltäminen, älyllistäminen eli rationalisointi, arvon kieltäminen, kohteensiirto, reaktionmuodostus, tunteiden liioittelu, vähättely, verukkeet, kilpailutilanteet, minäkuvan ja itsetunnon häiriöt ja joskus jopa huumori peittää asian ytimen. Myös vihalla toimiessa vaaditaan toisen huomiota ja on vaikeaa viestintää.
 • Sanattomassa eli nonverbaalisessa vuorovaikutuksessa on huomattavaa, että ilmeiden, eleiden ja asentojen tulkitseminen on vaikeaa. Sitä ilmenee kosketuksena eli haptisena aistimuksena, jolla ilmaistaan pitämistä, rakastamista, turvallisuutta ja ymmärtämistä. Sanattomassa kommunikaatiossa ajankäytöllä eli kronemiikkalla ja tilankäytöllä eli proksemiikalla ilmaistaan myös jotain. Kalusteet, taulut, tekstiilit sekä kuvat ja värit luovat sanatonta viestintää, mistä henkilö pitää ja mitä haluaa ilmaista niillä. Kehonkielestä eli kävelytyylistä siis kehosta ja liikkumisesta saa kuvaa, mitä halutaan ilmaista. Ilmeet eleet, asento, olemus, ulkoasu ,ajankäyttö, tilankäyttö, äänet ja tempo kuvaavat jotakin siitä, mitä ihminen haluaa viestittää.
  Kauppila Reijo A.
  Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ja niiden opettaminen
  Opetus 2000 •  
   

  Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät

  http://www.papunet.net/yleis/tietoa/keinot/?id=28
   
   
   
   
   
   
   

  Keskustelu

  Viestejä: 1
  Viimeisin: 14.12.