Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Hankkeet ja projektit > Sapere - aisti ja ilmaise > Sapere - mikä se on? >

Sapere - mikä se on?

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.09.2017 09:57

Sapere on ruokakasvatusmenetelmä

Sapere on ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä. Saperessa lapset oppivat aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä. Menetelmä perustuu aistikokemuksiin, joiden kautta lapsi oppii uusia asioita ruokamaailmasta: elintarvikkeista, ruuasta, ruuan alkuperästä ja sen valmistuksesta. Menetelmän keinoja voivat hyödyntää sekä vanhemmat että ammattikasvattajat ja ravitsemusalan ammattilaiset.

Sapere-toiminnan kulmakiviä ovat:
- 'ruokailo' on paras matkalippu ruokamaailmaan
- ruokiin kannattaa tutustua kaikkien aistien avulla
- leikki, tutkiminen ja uteliaisuus ovat lapsen tapa oppia ruoasta
- mitä enemmän lapsi osallistuu ruokien tekemiseen, sitä enemmän hän innostuu
- pakottamalla lasta syömään tai maistamaan emme luo 'ruokailoa' vaan sammutamme sen

Saperea toteutetaan lasten ravitsemuksen parantamiseksi tällä hetkellä jo useassa Euroopan maassa. Sapere International-yhdistys toimii Belgiassa, Brysselissä.

Suomessa Sapere-toimintaa koordinoidaan Jyväskylästä. Lisätietoa hankkeesta.
 

Sapere maailmalla

Sapere - kansainvälisen yhdistyksen sivusto, josta löytyy aineistoja kasvattajille, vanhemmille ja lapsille.
http://sapere.ebaia.com

Ruotsalainen päiväkoteihin suuntautuva hanke Allebarnsrätten
http://www.allebarnsratten.se

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama yhteispohjoismainen Ny Nordisk Mat-ohjelma ja yhteistyöverkosto
http://nynordiskmad.org/

Norjan kouluissa toteutettiin 2010 Makuviikko-tapahtumaa. Makuviikot sisälsivät perusmakuihin tutustumisen eri viikonpäivinä. Lisäksi tutustuttin paikalliseen lähiruokaan.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/mat/smakens-uke-2/smakens-uke-2010.html?id=612490

Tanskalainen ravitsemuksen tutkimushanke, jonka kanssa Suomen Sapere tekee yhteistyötä.
http://www.foodoflife.dk/opus.aspx

Päättyneen EU-projektin, Children Oriented Catering:in sivusto, jota toteutettiin useissa Euroopan maissa. Sivustolla on aineistoa lapsilähtöisen ruokatuotantoprosessin kehittämiseen lasten joukkoruokailussa sekä opetusohjelmia ammatinopetukseen
http://www.choca.eu/

Hollantilaiset Makukoulu-sivut. Hollanti toteuttaa kouluissaan makuoppitunteja osana EU:n kouluhedelmäohjelmaa
http://smaaklessen.kennisnet.nl/

Sveitsin Sapere-hankken sivusto, jossa on tarjolla laaja aineisto, kuvamateriaalia ja taustatietoa ranskan kieltä osaaville
http://www.senso5.ch/

Britannialaista esiopetuksen aineistoa viidestä aistista sekä tehtäviä aistiharjoitteisiin
http://www.preschoolrainbow.org/5senses.htm

 

 Information in English

Information På svenska