Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Hankkeet ja projektit > Sapere - aisti ja ilmaise > Ajankohtaista >

Ajankohtaista

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.09.2017 09:57

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen päätösseminaari 11.2.2014 Jyväskylässä

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen päätösseminaari
11.2.2014 klo 8.00 – 16.00 järjestetään Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa.
 

Ilmoitukset

 

Ilmoitukset

 

Jyväskylä: Kutsu keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen 10.4.2013


Ravitsemuksella hyvinvointia kuntalaisille vauvasta vaariin

Hyvä ravitsemus edistää jokaisen kuntalaisen
terveyttä elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja
tulee lisäksi tuottamaan kunnalle säästöjä.
Hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi tarvitaan
monien hallinnonalojen yhteistyötä ja ravitsemus
on tärkeä osa kunnan hyvinvointistrategioita.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta haluaa muistuttaa kunnallispoliitikoita ja muita kunnan
päättäjiä sekä kunnan toimijoita ravitsemuksen merkityksestä
kuntalaisten hyvinvoinnille. Työkaluksi on tuotettu opas ”Ravitsemuksella hyvinvointia”, johon on
koottu hyvän ravitsemuksen edistämiseksi annetut
suomalaiset suositukset ja siinä esitellään
esimerkkejä kunnissa tehdyistä hyvistä käytännöistä.
Opas on postitettu kaikille uusille valtuutetuille.
Tässä tilaisuudessa pohdimme yhdessä kuntalaisten
ravitsemuksen edistämistä Keski-Suomen kunnissa.

Tilaisuuden järjestää Valtion ravitsemusneuvottelukunta
ja sen toteuttamisesta vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.


 
 

Lasten ruokakulttuuriviikko 3.-8.9.2012


”Kasvaako porkkana puussa?” - Lapsen matka ruoan alkulähteille

Lasten perusoikeuksiin kuuluu saada hyvää ja terveellistä ruokaa. Suomessa asuvilla lapsilla on myös oikeus nähdä mistä suomalainen ruoka tulee ja mitä sille tapahtuu ruokaketjun eri vaiheissa.

Keski-Suomessa Lasten ruokakulttuuriviikon tapahtumat suuntautuvat pääosin varhaiskasvatukseen ja tapahtumia sekä toimintaa järjestetään esimerkiksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Viikon aikana lapset retkeilevät maatiloille, metsiin ja tutustuvat eri tavoin ruoan alkuperään.
Ruokakulttuuriviikon taustavoimina toimivat: Pro Ruokakulttuuri -hanke (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hanke (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri), ProAgria Keski-Suomi, MTK Keski-Suomi ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

Kuuntele Radio Yle:n haastattelu 'Kana tekee munan ja sipsi kasvaa pellossa' Hakolan tilalta Laukaasta.
http://areena.yle.fi/radio/1658057

Lisätietoa: aila.naalisvaara@ksshp.fi, 040 731 7654

 

Lasten ravitsemussuositukset (STM)

Lapsi, perhe ja ruoka-kirja sisältää uusimmat koko perheen ravitsemussuositukset. Suositus elää kirjan sivuilla ruokana ja erityisesti syömisen ilona; lukuisina erilaisina mahdollisuuksina hyvään ravitsemukseen. Tämä kirja perusravitsemuksesta ja yleisimmistä erityisruokavalioista sopii käsikirjaksi, oppikirjaksi ja tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin lasten, odottavien ja imettävien äitien
sekä perheiden ravitsemuskysymykset kuuluvat.

Lasten ravitsemussuositukset, STM


 

Toimintaohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi

Toimintaohjelmassa esitetään lukuisia
toimenpide-ehdotuksia,
jotka tukevat ravitsemussuositusten
toteutumista ravitsemuspolitiikan eri toimintakentillä.

Toimintaohjelma, Valtioneuvoston ravitsemusneuvottelukunta

 
 

Terveyttä edistävä liikunta ja ravitsemus (Valtioneuvosto)

Valtioneuvoston ravitsemusnauvottelukunta on asettanut valtakunnallisen terveyttä edistävän liikunnan ja
ravinnon edistämisen päätavoitteiksi väestön terveyden edistämisen ja
sairauksien ehkäisyn ja julkaissut periaatepäätöksen terveyttä edistävästä ravinnosta ja liikunnasta.

Terveyttä edistävä liikunta ja ravitsemus