Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Näkövamma

YLLÄPITOON >>    

Näkövamma

Näkövammaisena pidetään henkilöä, jolle näkökyvyn heikkeneminen aiheuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa.
 

Tehtävät

Etsi linkin takaa tietoa näkövammaisuudesta. Kirjaa itsellesi ylös vastaukset seuraaviin kysymyksiin.
1. Miten näkövammaisuutta voi määritellä?
2. Mitä tulee ottaa huomioon näkövammaisen henkilön kanssa toimittaessa?