Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä > Takaisin ihmissuhdetekijöihin >>

Vuorovaikutustaidot

YLLÄPITOON >>    

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot ovat kykyä solmia ja ylläpitää tyydyttäviä ja läheisiä ihmissuhteita.

Ihmissuhteita, jotka rakentuvat molemminpuoliselle tunteiden ja ajatusten jakamiselle sekä luottamukselle.

Kyky rakentaa kestäviä ihmissuhteita perustuu pitkälti empatiakykyyn ja omien tunteiden tiedostamiseen sekä näiden kautta saavutettavaan itsetuntemukseen ja itsenäisyyteen.

Aitoon vuorovaikutukseen kuuluu myös kyky nauttia ihmissuhteista.

Vuorovaikutustaitoiset ihmiset osoittavat tyypillisesti halua osallistua yhteiseen toimintaan sekä ovat lämpöisiä ja hyväntuulisuutta ympäristöönsä levittäviä.