Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Psykologian opiskelu yliopistossa

YLLÄPITOON >>    

Psykologian opiskelu yliopistossa

Lukio-opintojen jälkeen psykologian opiskelua voi jatkaa yliopistossa joko pää- tai sivuaineena. Myös moniin ammattikorkeakoulututkintoihin on mahdollista sisällyttää psykologian opintoja. Tälle sivulle on koottu tietoa psykologian opiskelusta yliopistossa linkkien muodossa.

Alla olevasta laatikosta löydät tietoa siitä, millaisia opintoja psykologian yliopisto-opinnot käytännössä sisältävät, samoin kuin siitä, millaisissa tehtävissä psykologit yleensä työskentelevät. Lisäksi laatikosta löytyy erään Helsingin yliopiston psykologian opiskelijan kuvaus kokemuksistaan opintojen parissa. 
Kuva
 
 

Psykologian opinnot eri yliopistoissa

Pääaineena psykologiaa voi opiskella Suomen yliopistoista Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Näiden lisäksi psykologiaa on mahdollista opiskella sivuaineena miltei kaikissa yliopistoissa.

Alla oleviin laatikoihin on koottu linkkejä psykologian opiskelusta eri yliopistoissa. Kutakin yliopistoa koskien löytyy ylinnä linkki psykologian laitoksen kotisivulle, jossa voit käydä tutustumassa mm. laitoksen opetustarjontaan ja tutkimusprojekteihin. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden (esim. kehityspsykologia, työpsykologia, kliininen psykologia) välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten jos puntaroit mihin yliopistoon hakea, kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan, tekeillä olevaan tutkimukseen sekä laitoksen kuvailuun. Niistä voit päätellä, mikä osa-alue juuri kyseisellä laitoksella on vahvasti edustettuna. Toki voit myös soittaa suoraan psykologian laitoksille (esim. opintoneuvontaan) ja kysellä mieltäsi askarruttavista asioista.

Laitoksen kotisivujen jälkeen laatikoista löytyy linkki kyseisen yliopiston hakuohjeisiin, joihin kannattaa myös tutustua, kun harkitset yliopistoon hakemista.

Alinna listassa löytyy vielä linkki psykologian opiskelijoiden ainejärjestön kotisivuille, josta löytyy opiskelijoiden näkökulmasta tietoa opiskelusta kyseisellä psykologian laitoksella. Ainejärjestöjen kotisivujen kautta voit saada käytännön tuntumaa ja tuulahduksia psykologian yliopisto-opiskelusta.