Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Eduskunnan tehtävät

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Eduskuntatalo

Eduskuntatalo
 

EDUSKUNNAN TEHTÄVÄT

- lakien säätäminen
* useimmat lakialoitteet ovat hallituksen esityksiä
* myös vähintään sadan kansanedustajan yhteinen aloite käsitellään
* yksittäisten kansanedustajien aloitteista vain murto-osa hyväksytään

- valtion vuosittaisen tulo- ja menoarvion eli budjetin hyväksyminen

- pääministerin valinta
* eduskunta valitsee, tasavallan presidentti nimittää

- hallituksen toiminnan poliittinen valvonta

- osallistuminen Euroopan unionin asioiden valmisteluun

- Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten lopullinen vahvistaminen eli
ratifioiminen

- sodasta ja rauhasta sekä valtakunnan rajoista päättäminen yhdessö tasavallan
presidentin kanssa

- valtioneuvoston ja oikeuskanslerin virkatointen laillisuuden valvonta

- eduskunnan oikeusasiamies: valvoo virkamiesten ja tuomioistuinten päätösten
lainmukaisuutta ja käsittelee kansalaisten tekemiä valituksia

- valitsee kauden alussa itselleen puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä
* he muodostavat yhdessä valiokuntien puheenjohtajien kanssa
puhemiesneuvoston, jonka tehtävänä on johtaa valtiopäivien työskentelyä
ja hoitaa eduskunnan omaa hallintoa
* puhemies kutsuu eduskunnan kahdesti viikossa pidettävään täysistuntoon

- työskentelee täysistunnoissa ja valiokunnissa
* täysistunnot julkisia, valiokuntien istunnot eivät
* valiokunnissa valmistellaan täysistunnoissa käsiteltäviä asioita