Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Porvoo - Borgå > Linnankosken lukio > Oppiaineet > Filosofia > Nufit 2013 >

Nufit 2013

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.06.2017 11:57

Nuorten filosofitapahtuma

Nuorten filosofiatapahtuma NUFIT: 11-12.1.2013.

Teemaksi valikoitui tällä kertaa EI.

Aihetta käsitellään jälleen monipuolisten alustusten kautta.

Lisäksi SOKRATES- väittelykilpailu lukiolaisille!

Ilmoittaudu mukaan: Leila Kiviluoma 

Sokrates-väittelykilpailu 2013

1. "Naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan." (Simone de Beauvoir)

2. Ei individualismille: yhteisön etu on myös yksilön etu.

3. Filosofia ei ole tiede.

4. Materialistinen monismi ei riitä selittämään maailmaa.

5. Metafysiikkaa ei enää tarvita.

6. Koululaitosta ei tarvita, ihminen osaa sivistää itse itseään.

7. Arvoja ja tosiasioita ei pidä erottaa jyrkästi toisistaan.

8. Markkinataloudelle ei ole mielekästä vaihtoehtoa.

9. Ei synny oikeutta ilman taistelua. (Aulikki Oksanen)

10. Globaali etiikka ei ole mahdollista.

11. Media ei ensisijaisesti kuvaa todellisuutta, vaan luo sitä.

12. Luonnontiede ei todista mitään.

13. "Vaikka kaikkiin mahdollisiin tieteen kysymyksiin olisikin vastattu, elämänongelmiamme ei olisi vielä edes sivuttu." (Wittgenstein)

14. Havaintotieto ei tavoita todellisuutta.

15. Et voi tietää tietäväsi.

16. Taideteoksesta ei ole oikeita ja vääriä tulkintoja.

17. Taidetta ei voi perustellusti erottaa viihteestä.

18. Moraali ei toimi ääritilanteissa.

Finaaliaihe:
19. Vapaus ei kelpaa oikeudenmukaisen yhteiskunnan korkeimmaksi arvoksi.