Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Porvoo - Borgå >

Porvoo - Borgå

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Teksti

Uudistamme kotisivujamme elokuun 2016 alussa.
Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Porvoon koulutuspalveluiden uudet sivut löytyvät osoitteesta:
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5

 
 

 

Koulutustoimi vastaa kaupungin esi-, perus- ja lukio-opetuksen, ammatti- ja aikuisopetuksen sekä musiikin perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä siten, että oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisimman laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen, opetuskielestä ja koulutuksen alueellisesta rakenteesta riippumatta.

 
 

 

Utbildningstjänsterna svarar för ordnande och utveckling av stadens grundskol- och gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt grundutbildning i musik, så att eleverna och de studerande får en så högklassig fostran och undervisning som möjligt, oberoende av undervisningsspråk och regional utbildningsstruktur.
 
 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Suomen- ja ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.

Målet med småbarnsfostran är att främja uppväxten, utvecklingen och inlärningen hos barn under skolåldern. Tjänster i anslutning till småbarnsfostran ordnas i kommunala och privata daghem, familjedagvården och öppna småbarnsfostran. Finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning ordas i daghemmen.