Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Tutkinnon kuvaus

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON OPINTOJEN RAKENNE (1.8.2009 alkaen)

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov
Kaikille pakolliset tutkonnon osat, 70 ov
 • Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, 30 ov
 • Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö, 25 ov
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 15 ov
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 20 ov (valitaan kaksi seuraavista)
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen, 10 ov
 • Ilmaisutaitojen ohjaus, 10 ov
 • Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen, 10 ov
 • Kristillinen kasvatus, 10 ov
(tai kootaan 10 ov seuraavista)
Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov
 • Lukio-opinnot, 10 ov
 • Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 5-10 ov
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
Tutkintoon sisältyy työssäoppimista n. 29 opintoviikkoa, yrittäjyyttä vähintään 5 opintoviikkoa ja opinnäyte 2 opintoviikkoa.

Opintoihin kuuluu myös Ammattitaitoa täydentäviä opintoja 20 opintoviikkoa ja vapaasti valittavia opintoja 10 opintoviikkoa.

Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä (yleensä n. 26 tuntia lähiopetusta ja loput itsenäistä opiskelua).
 
Kuva