Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja

YLLÄPITOON >>    

LASTENOHJAAJA

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Lastenohjaajan työ on kokonaisvaltaista lapsen kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä perhetyötä. Lastenohjaaja työskentelee ennen kaikkea varhaiskasvatuksen piirissä. Toimintaympäristöjen muuttuessa työ on laajentunut käsittämään koko lapsuutta ja perheen kanssa toimimista.

Lastenohjaajan ydinosaamista on arvoverkko, johon kuuluvat kristillinen, uskomuksellinen ja katsomuksellinen kasvatus. Kasvatustyö on verkostotyötä yhteistyössä seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kanssa ja sen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lastenohjaajan keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan avoimet varhaiskasvatuspalvelut kuten päiväkerhot ja perhekerhot. Yhteiskunnan, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien järjestämissä varhaiskasvatuspalveluissa lastenohjaaja työskentelee päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkitoiminnassa ja muussa avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Lisäksi lastenohjaaja työskentelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
 

Yleiset terveydentilasuositukset

 

Uusi opetussuunnitelma ja arviointiasteikon muutos

Uudet tutkinnon perusteet astuneet voimaan 1.8.2009.
Opetushallituksen uudistaessa ammatillisten tutkintojen perusteita arviointiasteikko muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Uusi arvosana-asteikko on otettu käyttöön kaikille Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoille 1.8.2009.
Arvosana-asteikko: Tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3.
 

Opiskeluintoa!

Opiskeluintoa!