Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

LASTENOHJAAJA

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Lastenohjaajan työ on kokonaisvaltaista lapsen kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä perhetyötä. Lastenohjaaja työskentelee ennen kaikkea varhaiskasvatuksen piirissä. Toimintaympäristöjen muuttuessa työ on laajentunut käsittämään koko lapsuutta ja perheen kanssa toimimista.

Lastenohjaajan ydinosaamista on arvoverkko, johon kuuluvat kristillinen, uskomuksellinen ja katsomuksellinen kasvatus. Kasvatustyö on verkostotyötä yhteistyössä seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kanssa ja sen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lastenohjaajan keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan avoimet varhaiskasvatuspalvelut kuten päiväkerhot ja perhekerhot. Yhteiskunnan, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien järjestämissä varhaiskasvatuspalveluissa lastenohjaaja työskentelee päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkitoiminnassa ja muussa avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Lisäksi lastenohjaaja työskentelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
 

Yleiset terveydentilasuositukset

 

Uusi opetussuunnitelma ja arviointiasteikon muutos

Uudet tutkinnon perusteet astuneet voimaan 1.8.2009.
Opetushallituksen uudistaessa ammatillisten tutkintojen perusteita arviointiasteikko muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Uusi arvosana-asteikko on otettu käyttöön kaikille Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoille 1.8.2009.
Arvosana-asteikko: Tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3.
 

Opiskeluintoa!

Opiskeluintoa!