Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > POKE >

POKE

Logo
YLLÄPITOON >>    
 

 

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen Verkkoveräjä
(HUOM! Sivuja ei enää päivitetä.)

Näiden sivujen tarkoituksena on palvella oppilaitoksemme opiskelijoita tiedotuskanavana ja verkko-opiskeluympäristönä.

Sivuilla tiedotetaan nuorten koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja eri koulutusalojen ajankohtaisista asioista. Opettajat jakavat sivujen kautta opiskelijoille materiaaleja ja tiedostoja, ja opiskelijoilla on mahdollisuus palauttaa opiskeluun liittyviä tehtäviä ja osallistua sivuilla verkkokeskusteluihin.

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

POKE on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää nuorten ja aikuisten koulutusta Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella. Saarijärvellä on Luonnonvara-alan yksikkö ja Viitasaarella ja Äänekoskella Tekniikan ja liikenteen ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksiköt. Äänekoskella toimivat myös Kaupan ja hallinnon ja Sosiaali- ja terveysalan yksiköt sekä Aikuiskoulutus-yksikkö. Aikuiskoulutusta POKE järjestää muissakin kunnissa.

Ammatillisia tutkintoja ja lisäkoulutusta on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella.

POKEa johtaa kuntayhtymän johtaja, joka toimii oppilaitoksen rehtorina. Eri yksiköitä johtavat koulutusjohtajat, aikuiskoulutusjohtaja ja oppisopimustarkastaja.

 

Ilmoitukset

 

Lukuvuoden 2013 - 14 työpäiväjärjestys

 

Lukuvuoden 2014 - 15 työpäiväjärjestys

 
 
 
Kuva