Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Pielaveden lukio

YLLÄPITOON >>    

Rehtorin viestit puh. 0404894197

Lukion kurssikirjaluettelo 2014 - 2015
KURSSIKIRJALUETTELO 2014-2015

PITKÄ MATEMATIIKKA
MAA1 Pitkä matem: Funktiot ja yhtälöt 1: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA2 Pitkä matem: Polynomifunktiot: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA3 Pitkä matem: Geometria: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA4 Pitkä matem: Analyyttinen geometria: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA5Pitkä matem: Vektorit: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA6 Pitkä matem: Todennäköisyys ja tilastot: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA7 Pitkä matem: Derivaatta: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA8 Pitkä matem: Juuri- ja logaritmifunktiot: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA9 Pitkä matem: Trigonometriset funktiot ja lukujonot: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA10 Pitkä matem: Integraatiolaskenta: Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA11 Lukuteoria ja logiikka Pitkä matem: Kangasho-Mäkneni: WSOY
MAA12 Pitkä matem: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kangasaho-Mäkinen, WSOY
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi: Kangasaho-Mäkinen,WSOY
MAA14 Pitkä matem., Kertauskurssi: Kangasaho-Mäkneni, WSOY

LYHYT MATEMATIIKKA
MAB1 Lyhyt matikka: Lausekkeet ja yhtälöt: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB2 Lyhyt matikka: Geometria: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB3 Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja I: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB4 Lyhyt matikka: Matemaattinen analyysi: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB5 Lyhyt matikka: Tilastot ja todennäköisyys: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB6 Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja II: Aalto, WSOY
MAB7 Lyhyt matikka: Talousmatematiikka: Aalto, Kangasaho, WSOY
MAB8 Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja III : Aalto, WSOY
MAB9 Lyhyt matikka: Kertaus: Aalto, WSOY

TAULUKOT

MAOL-TAULUKOT

ÄIDINKIELI
AI1-AI9 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Vesa Haapala, Inkeri Hellström ym. OTAVA

HISTORIA
HI1 Kaikkien aikojen historia 1.Iihminen, ympäristö ja kulttuuri. Aalto, Aromaa, Haapala, Hanska et al. EDITA
HI2 Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Aalto jari et al. EDITA
HI3 Kaikkien aikojen historia 3. Kansainväliset suhteet. Aalto, Aromaa, Hentilä & Nieminen. EDITA
HI4 Kaikkien aikojen historia 4. Suomen historian käännekohtia. Aalto, Aromaa, Haapala, Hentilä & Nieminen. EDITA
HI5 Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Aalto, Aromaa, Haapala, Heininen, Katajala, Nieminen. EDITA
HI6 Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen. Aalto Jari, Aromaa Vuokko et al. EDITA

YHTEISKUNTAOPPI
YH1 Kansalainen ja yhteiskunta. Arola, Aromaa, Haapala, Hentilä, Kauppinen. EDITA
YH2 Kansalainen ja talous. Lindholm, Arola, Jalonen, Kauppinen. EDITA
YH3 Kansalainen ja oikeus. Jalonen, Kauppinen, Lehtipuro. EDITA
YH4 Kansalainen ja Eurooppa. Arola, Aromaa, Hentilä, Kauppinen. EDITAPSYKOLOGIA
PS1 Lukion psykologia 1: Lindblom-Ylänne, Nieminen, OTAVA
PS2 Lukion psykologia 2: Lindblom-Ylänne ,Nieminen OTAVA
PS3 Lukion psykologia 3: Lindblom-Ylänne ,Nieminen OTAVA
PS4 Lukion psykologia 4: Lindblom-Ylänne ,Nieminen OTAVA
PS5 Lukion psykologia 5: Lindblom-Ylänne ,Nieminen OTAVA
PS6 Sosiaalipsykologia, Otava
PS7 Abi-psykologia, Otava

MUSIIKKI
Ei kirjaa

ENGLANTI
EN1 Profiles 1, WS0Y Pro
EN2 Profiles 2, WS0Y Pro
EN3 Profiles 2, WS0Y Pro
EN4 In Touch 4,Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkinen, WS0Y
EN5 In Touch 5,Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkinen, WS0Y
EN6 In Touch 6,Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkinen, WS0Y
EN7 In Touch 7,Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkinen, WS0Y
EN8 Ei kirjaa-*
EN9 In Touch 8,Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkinen, WS0Y

RUOTSI
RU1 Magnet 1 WSOY
RU2 Magnet 2 WSOY
RU3 Magnet 3 WSOY
RU4 Magnet 4 WSOY
RU5 Magnet 5 WSOY
RU6 Magnet 6 WSOY
RU7 Magnet 7 WSOY

RANSKA
RA1,2 Escalier 1, SanomaPro
RA3,4 Escalier 2, SanomaPro

SAKSA
SA, 1-2 Kurz und gut 1-2 Texte Kelkka, Pihkala-Posti, Schaltz, Tiisala-Heiskala, OTAVA
SA, 1-2 Kurz und gut 1-2 Übungen Kelkka, Pihkala-Posti, Schaltz, Tiisala-Heiskala, OTAVA
SA, 3 Kurz und gut 3 Texte und Übungen Kelkka, Pihkala-Posti, Schaltz, Tiisala-Heiskala, OTAVA
SA,4,5,6 Kurz und gut 4-6 Texte, OTAVA
SA,4 Kurz und gut 4-6 Übungen, OTAVA
SA,7,8 Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen, OTAVA

FYSIIKKA
FY1 Physica 1 Fysiikka luonnontieteenä: Hatakka, Saari, WSOY
FY2 Physica 2 Lämpö : Hatakka, Saari, WSOY
FY3 Physica 3 Aallot : Hatakka, Saari, WSOY
FY4 Physica 4 Liikkeen lait : Hatakka, Saari, WSOY
FY5 Physica 5 Pyöriminen ja gravitaatio : Hatakka, Saari, WSOY
FY6 Physica 6 Sähkö : Hatakka, Saari, WSOY
FY7 Physica 7 Sähkömagnetismi : Hatakka, Saari, WSOY
FY8 Physica 8 Aineet ja säteily : Hatakka, Saari, WSOY
FY9 Physica 9 Kertaus : Hatakka, Saari, WSOY

KEMIA
KE1 Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia: Lehtiniemi, Turpeenoja, OTAVA
KE2 Mooli 2 Kemian mikromaailma: Lehtiniemi, Turpeenoja, OTAVA
KE3 Mooli 3 Reaktiot ja energia: Lehtiniemi, Turpeenoja, OTAVA
KE4 Mooli 4 Metallit ja materiaalit: Lehtiniemi, Turpeenoja, OTAVA
KE5 Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino: Lehtiniemi, Turpeenoja, OTAVA

MAANTIETO
GE1 Sininen planeetta: Kakko, Kenno, Tyrväinen, OTAVA ja työvihko
GE2 Yhteinen maailma: Kakko, Kenno, Tyrväinen, OTAVA
GE3, Riskien maailma: Kakko, Kenno, Tyrväinen, OTAVA
GE4, GEOS 4: Aluetutkimus, Anttila-Muilu, Cantell, Jutila, Lappalainen, Sorvali, Tani, SanomaPro

BIOLOGIA
BI1, Lukion biologia 1:Eliömaailma: Kokkonen Sanna, Nowak Anu, Sipura Mika, Veistola Simo, Vilkki Juha, OTAVA
BI2, Lukion biologia 2: Solu ja perinnöllisyys: Kokkonen Sanna, Nowak Anu, Veistola Simo, Vilkki Juha, OTAVA
BI3, Lukion biologia 3: Ympäristöekologia: Kokkonen Sanna, Nowak Anu, Veistola Simo, Vilkki Juha, OTAVA
BI4, Lukion biologia 4: Ihmisen biologia: Kokkonen Sanna, Nowak Anu, Veistola Simo, Vilkki Juha, OTAVA
BI5, Lukion biologia 5: Bioteknologia: Kokkonen Sanna, Nowak Anu, Veistola Simo, Vilkki Juha, OTAVA

FILOSOFIA
FI1 Filo, Johdatus filosofiseen ajatteluun: Hakala, Kopperi, Nissinen, TAMMI (pa)
FI2 Filo, Filosofinen etiikka. Hakala, Kopperi. Tammi (sy)
FI3 Filo3
FI4 Filo4

USKONTO
UE 1Uusi Arkki 1: Uskonnon arkki: Jämsä. EDITA (pa) uusi painos
UE 2 Uusi Arkki 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto: Jämsä, EDITA (pa) uusi painos
UE 3 Uusi Arkki 3: Etiika: Hallamaa, EDITA (pa) uusi painos
UE 4 Maailmanuskontojen arkki: Ketola, EDITA
UE 5 Suomalaisen uskonnon arkki: Ketola, EDITA

UO1 Kirkon historia, Ortodoksin käsikirja: Kärkkäinen Tapani, OKJ
UO2 Uskonoppi: Railas Viktor, OKJ
UO3 Ortodoksinen raamattutieto: Railas Viktor, OKJ

TERVEYSTIETO
TE 1 Virtaa – Terveyden perusteet: Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki , ATENA
TE 2 Virtaa – Nuoret, terveys ja arkielämä, ATENA
TE 3 Virtaa - Terveys ja tutkimus: Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki , ATENA, uusi

Vastaavat e-kirjat käy