Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Vanhempaintoimikunta

YLLÄPITOON >>    

seuraava kokous ti 3.5.2011 klo 18 neuvotteluhuoneessa (sama käytävä kuin opettajien huone)

 
 

Lähetä palautetta

Voit kirjoittaa palautetta vanhempaintoimikunnalle joko lähettämällä tiedoston tai kirjoittamalla tekstin viestiruutuun, joka avautuu kohdasta 'Lähetä'.
 

Asiakirjat

 

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2010 – 2011

Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Lisäksi toimikunta tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Vanhempaintoimikunta voi järjestää koko koulun yhteisiä tapahtumia.
Vanhempaintoimikunta voi halutessaan tehdä varustehankintoja koululle.
Vanhempaintoimikunta tiedottaa toimistaan ja tärkeiksi näkemistään asioista koteihin ja on puheenjohtajan kautta tiiviissä vuoropuhelussa rehtorin kanssa.
Vanhempaintoimikunta tekee esityksiä kaupungin suuntaan esim. koulua koskevissa remontti- ja ruokailuasioissa.
Vanhempaintoimikunta voi käyttää hyväkseen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tuloksia.