Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Vertaissovittelu

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Vertaissovittelua ei ole käytetty lukuvuonna 2011-2012 .

 
 
 

Mitä vertaissovittelu on?

Vertaissovittelutoiminnasta Meriluodon koulussa:

Koulussamme on aloitettu syyslukukaudella 2008 vertaissovittelutoiminta (verso). Keväällä 2008 koulumme opettajat tutustutettiin vertaissovittelutoimintaan ja sen jälkeen versokoulutettiin joukko oppilaita versosovittelijoiksi ja muutama koulumme henkilökuntaan kuuluva aikuinen versotoimintaohjaajiksi.

Vertaissovittelutoiminta on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva yhteisöllinen menetelmä, joka antaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista koulupäivien aikana ilmeneviä oppilaiden välisiä ristiriitoja. Vertaissovittelutoimintaa käytetään koulun muiden toimintatapojen ohessa. Vertaissovittelun perimmäisenä tarkoituksena on edistää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja siten vähentää koulun toimintahäiriöitä. Vertaissovittelutoiminnassa puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vertaissovittelumenetelmällä on soviteltu esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

•nimittelyjä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia, tunnilla esim. toisen vastausten mitätöivää kommentointia, jatkuvaa ikävää vihjailua, selän takana puhumisia tai perättömien juorujen levittämistä
•tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämisiä, tappeluita ja ns. leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi
•etuilua ja tuuppimista ruokajonossa tai ulos- tai sisäänkäyntien yhteydessä
•uhkailua, alistamista tai pakottamista esim.” isomman tai vahvemman oikeudella”
•toisen omaisuuden luvatonta lainaamista, tärvelemistä tai piilottamista

Tällä hetkellä vertaissovittelutoiminta on käytössä yli 200 Suomen koulussa. Vertaissovittelukoulutusta ja -tukea kouluille tarjoaa Suomen Vertaissovittelufoorumi .

Vertaissovittelutoiminnassa käytetään selkeää ja yksinkertaista kaavaa:

Vertaissovittelu tilataan sovittelun osapuolille erityisellä kaavakkeella, johon laitetaan soviteltavien osapuolten nimet, luokat sekä lyhyt kuvaus soviteltavasta asiasta. Vertaissovitteluvuorossa oleva sovitteluohjaaja hoitaa versotilauksen sovitteluineen ja seurantoineen loppuun asti yhdessä versovuoroa hoitavien verso-oppilaiden kanssa. Koulutetut verso-oppilaat ohjaavat ja auttavat sovittelun osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelussa mukana olevat osapuolet saavat itse kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvailla tuntemuksiansa sekä miettiä sovittelun ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun päätteeksi edetään yhdessä sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Versotoimintaa ohjaavat versokoulutuksen saaneet opettajat yhdessä verso-oppilaiden kanssa. Vertaissovittelutoiminta tekee yhteistyötä koulun oppilaskunta- ja kummioppilastoimintojen kanssa.

Alkaneesta vertaissovittelutoiminnasta on tiedotettu oppilaiden huoltajille sekä rohkaistu koulun opettajia, muuta henkilökuntaa ja oppilaita käyttämään versotoimintaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Työ vertaissovittelun näkyvyyden lisäämiseksi koulussamme jatkuu. Suunnitelmissamme on pitää versotoimintaa jatkuvasti esillä sekä tavallisten koulupäivien että erilaisten teemapäivien ja vanhempainiltojen yhteydessä. Innokkaat verso-oppilaamme ovat esittäneet yhtenä vaihtoehtona versotoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi versohuppareiden hankkimista, jolloin versosovittelijat olisivat helposti tunnistettavissa ja heitä olisi helpompi lähestyä versoasioissa. Toiveemme toteuttamiseksi laadimme hakemuksen Pieksämäen Lions Club Pieksättärille ja suureksi iloksemme saimme heidät sponsoroimaan versohuppareitamme . Olemme kiitollisia Pieksättärille saamastamme tuesta koulumme vertaissovittelutoiminnallemme!