Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kiusaamiseen puuttuminen

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

Kiusaaminen

Luokanohjaaja on kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä erittäin tärkeä ihminen sillä hän vastaa luokan sosiaalisesta ilmapiiristä. Luokanohjaaja kuuntelee, tekee havaintoja ja tukee ryhmäänsä hyvään työskentelyilmapiiriin.

Kiusaamisen ennaltaehkäisystä ovat vastuussa kaikki koulun jäsenet. Kummit, oppilaskunta ja kerhotoimintaan osallistuvat oppilaat tekevät osaltaan kiusaamisen vastaista työtä. Oppilaiden välisiä kahnauksia sovittelevat koulutetut VERSO- oppilaat ohjaajineen.

Syksystä 2009 koulumme on mukana KiVa- koulu hankkeessa. Koulussamme on käytössä KiVa- toimintamalli, jonka mukaan kiusaamiseen puututaan. Luokanohjaajan apuna toimii KiVa- tiimi. Malli liitteenä.

Koulussamme tehdään vuosittain hyvinvointikysely, josta saatuja tuloksia hyödynnetään koulun hyvinvoinnin edistämisessä. Luokanvalvoja perehtyy omaa luokkaansa koskeviin tuloksiin ja tarvittaessa vie esille nousseita huolia eteenpäin esim. oppilashuoltotyöryhmään.

Luokanohjaaja tekee tarvittaessa ryhmästänsä sosiometrisen testin.

Kiusaamiseen liittyvissä asioissa luokanohjaajan tukena toimivat
• huoltajat
• Verso- oppilaat
• kuraattori
• rehtori
• oppilashuoltotyöryhmä


 

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN