Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kehityskeskustelu

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut

7 lk tutustumiskeskustelu syyslukukausi
8 lk seurantakeskustelu kevätlukukausi
9 lk tulevaisuuskeskustelu opinto-ohjaajan kanssa

Kehityskeskustelu on kodin ja koulun yhteistyömuoto, jonka tarkoituksena on myönteisessä hengessä tukea oppilaan kehittymistä ja koulunkäyntiä. Se on sekä edeltävän opiskelun että nykyhetken arviointia, mutta tärkeintä on suuntautuminen tulevaisuuteen.

Edellytyksiä ja periaatteita
• tuttavallisuus, luottamuksellisuus, tavoitteellisuus
• tasavertaisuus osallistujien kesken
• vuorovaikutus, kaikkien osallistuminen
• valmistautuminen keskusteluun
• suuntautuminen tulevaisuuteen
• lopputuloksena toimintasuunnitelma

Keskeisiä sisältöjä keskusteluun ovat oppilaan
• viihtyminen koulussa
• opiskeluun liittyvä vastuuntunto – oma-aloitteellisuus ja sitoutuminen
• kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
• työskentely eri aineissa
• omien vahvuuksien löytäminen
• osallistuminen työn suunnitteluun ja arviointiin


Keskusteluun valmistautuminen
• mieti mikä on keskustelun tavoite
• hyvä pohja keskustelulle on koulun painopistealueet ja ajankohtaiset tiedotusasiat
• etukäteen voi valmistautua keräämällä tietoa oppilaan koulunkäynnistä muilta opettajilta
• poissaolojen, myöhästelyjen ja seurantakorttimerkintöjen läpikäynti kiinnostaa huoltajia, mutta ei voi olla pääasia
• keskustelua varten kartoitetaan oppilaan vahvuuksia


Keskustelu
• rajaa keskusteluun käytettävä aika etukäteen
• oppilasta kannustetaan selostamaan koulunkäyntiä omasta näkökulmastaan – oppilas on oman tilanteensa asiantuntija
• oppilaan elämäntilanteen kokonaisuuden, koulumaailman ja kodin tulisi olla esillä
• parhaimmillaan keskustelu on avointa, moniuloittteista ja näkökulmia aukaisevaa
• parasta on, jos oppilas itse kykenee tekemään ehdotuksia koulunkäyntiin liittyen
• opettaja tukee ja rohkaisee vastuunottamisessa
• sovitaan jatko tavoitteista ja toimenpiteistä yhdessä
• suunniteltujen toimien tulee olla niin konkreettisia ,että niiden toteuttamista voidaan seurata ja arvioida

 

KEHITYSKESKUSTELUJEN MATERIAALEJA

Oppilaille ja vanhemmille tehtävä tutustumiskeskusteluja varten
Keskustelujen pohjaksi läksyjen teko päiväkirja
Seurantakeskustelukutsu ja tiedote
Omien tavoitteiden asettelu ja seuranta
Aikataulutus tutustumiskeskusteluun, varattu 20 min/oppilas ja huoltaja