Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

1 Ryhmä

YLLÄPITOON >>    

Koulutussuunnitelmat

 

Lisää tähän oma raportti

 

Toteutusmalliesimerkit omaa suunnittelua varten

 
 

ITK juniori 2009

Alakoulut:

Jyskän koulu, 4 luokka: Päiväkirja

4. luokan äidinkielen sisältö päiväkirjasta luokka blogina. Projektin tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää Luokan Omaa Päiväkirjaa, johon voidaan kirjata päivittäisiä tapahtumia, sattumuksia ja tuntemuksia. Aluksi on tarkoitus opetella käyttö ja rutiinit, myöhemmin pitäisi laajentaa ja keksiä yhä lisää erilaisia käyttötarkoituksia tai lisäosia (esim. Liikuntapäiväkirja-osio, luontopäiväkirja, pääuutispäiväkirja tai taidepäiväkirja) ja niiden yhdistäminen oppilaiden arkeen ja historiaan. Helposti siirrettävissä oleva idea. Hyvä esimerkki pienistä askelista, joilla tietotekniikka otetaan opiskelukäyttöön.
akisuunnitelma-1.doc

Hämeenlinnan normaalikoulu 5. Luokka, EWB - Eurooppa, Wikit ja Blogit

ITK-junior projektissamme etsittiin (ja löydettiin) tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa ja nykyaikaisia oppimisen välineitä alakoulun reaaliaineiden opinnoissa. Luokkamme tuotti jakson aikana kuusi blogia, wikiä, PowerPoint –esitystä sekä perinteistä pahville toteutettua matkailumainosta. Keskeisenä erona ”normaaliin” opiskeluun verrattuna oli töiden ristiinkommentointi verkossa, avoimuus julkaisussa (kaikki tuotettu julkaistiin avoimessa verkossa) sekä oppilaille osin vieraat välineet. Miten tämä kaikki sitten onnistui? Lue lisää open päiväkirjasta ja tutustu materiaaliin verkossa osoitteessa: http://open-paivakirja.blogspot.com/

Kellon alakoulu, 6. Luokka, Kulttuurit kohtaavat -projekti:

Kellon koulussa toteutettiin kuudennen luokan projekti pohjautuen 6.lk historian ops:aan. Myös 8. ja 9. luokan oppilaita osallistui sisältöjen tuottamiseen. Projektissa käytettiin Microsoftin Live@edu-verkkotyökaluja, joiden avulla opettaja suunnitteli, hallinnoi ja arvioi työskentelyä. Oppilasryhmät työskentelivät verkko-oppimisympäristössä koulussa ja kotona. Projektin lopputuotoksena on ryhmien web-sivujen verkosto, jonne tuotettu ja kerätty materiaali koottiin. Tärkeimpiä tavoitteita sisältötavoitteiden lisäksi olivat tiedon ja materiaalin hakemiseen, luokittelemiseen, jäsentelyyn, arviointiin ja esittämiseen liittyvät taidot.
Kulttuurit_kohtaavat_open_opas.pdf

Konnevesi yläkoulu 8. Luokka Perinneruoat

Tänä keväänä toteutimme 8.luokan kotitaloustunneilla perinneruokaprojektin, jossa hyödynsimme eri medioita. Tutustuimme suomalaisiin perinneruokiin, suomen eri osien ruokakulttuureihin sekä omiin sukujuuriin. Tarkoituksena oli saada vaihtelua perinteiseen kotitalousopetukseen hyödyntämällä nykypäivän medioita. Oppilaat keräsivät sukulaisiltaan vanhoja perinneruokareseptejä hyödyntäen mm. kännykkänsä kameraa ja nauhuria ja kokosivat ne peda.net sivustolle. Lisäksi tunneillamme kävi vierailijoita sekä oppilaat kävivät itse tutustumassa paikallisiin yrittäjiin. Ohjeita toteutettiin mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajalla sekä koulussa kotitaloustunneilla. Ohjeista koottiin oppilaille myös omat "Keittokirjat" sekä koulun käytävälle posterit, joista myös muut koulun oppilaat saattoivat ammentaa itselleen tietoa. Tulevaisuudessa resepteistä voidaan koota Cd-rom levy jota myymällä oppilailla olisi mahdollisuus kartuttaa luokkaretkikassaansa.
Perinne_openopas.doc

Kello yläkoulu, erityisopetus

Tämä projekti toteutettiin Kellon yläkoululla kevään 2009 alussa. Projektin aikana etsittiin keinoja antaa tukiopetusta oppilaalle, joka ei kykene käymään koulussa. Tukiopetus toteutettiin käyttämällä verkkotyökaluja, kuten SharedView ja Messenger, sekä tietokoneeseen liitettyä piirtoalustaa.
uusi_TUKIOPETUSTA_VERKOSSA.pdf

Moision yläkoulu, Kunnallisen hallinnon rakenteet: Kunnallishallinnon toimijat Ylöjärvellä

Ylöjärven Moision yläkoulun oppilaat perehtyivät kunnalliseen päätöksentekojärjestelmään yhteistyössä virkamiesten ja päättäjien kanssa. Osallistujat jaettiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä oli selvittää yhden luottamuselimen tai virkamiehen asemaa kunnallisessa päätöksenteossa; millaisia tehtäviä näillä on ja millaista valtaa ne käyttävät. Oppimiskokonaisuus koottiin Ylöjärvi-wikiin.
Vaikuta_Ylojarvella_wiki.doc

Langinkosken lukio: äidinkielen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti

Lukion kurssit ovat sisällöllisesti rikkaita, voisi sanoa jopa täyteen ahdettuja. Langinkosken lukiossa etsittiin äidinkielen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti -kurssilla kiivaaseen työtahtiin menetelmää, joka antaisi opiskelijoille aikaa työstää sekä luku- että kirjoitustehtäviään. Vaikka molemmat, lukeminen ja kirjoittaminen, ovat yksilölajeja, haluttiin myös avata vertaisoppimisen tila. Kurssilla käytettiin avointa ryhmätyöskentely-ympäristöä, Ningiä (http://sanaonteko.ning.com/). Kurssin lankoja koottiin yhteiseen kurssipäiväkirjaan, Googlen laskentataulukkoon.
Open opas http://sanaonteko.wikispaces.com/

Ylöjärven lukio, Kansalaisvaikuttaminen

Ylöjärven lukion Y-linjan opiskelijat toimivat kansalaisvaikuttamisen ketjussa jonkinlaisena poliittisena ilmanpuntarina. He kysyivät asukkailta kaupungin palvelutarjonnasta ja muusta toiminnasta. Näitä asukkaiden viestejä opiskelijat sitten puivat paneelikeskustelussa eri valtuustoryhmien edustajien kanssa. Kaupunginjohtaja puolestaan vastasi opiskelijoiden kysymyksiin chat-kyselytunnilla. - Oppimiskokonaisuus on koottu Ylöjärvi-wikiin.
selvitys_ylojarven_hankkeesta.pdf

Jyväskylä ammattiopisto, Kuva 1 ja valokuvauksen perusteet

Painoviestinnän perustutkinto, painotuotantoassistentti, Ulkoasuntoteutuksen koulutusohjelma, Sivuntaitto- ja julkaisu
Koko opiskelupaketti toteutettuna verkkoympäristöön. Laajat itseopiskelutehtävät ja selkeät, ohjeistetut lähijaksot tukevat oppimista. Einomainen kokonaisuus ja vahvaa osaamista osoittava kokonaisuus.
Pedaohje_1.doc