Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Keski-Suomen Osaava

YLLÄPITOON >>    

KESKI-SUOMEN OSAAVAN UUDET NETTISIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN MAANANTAINA 20.10.2014

Uudet sivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/hankkeet/ksosaava Tätä vanhaa sivua ei enää päivitetä, mutta täällä jo olemassa olevat tapahtumat, ilmoittautumiset yms. pidetään aktiivisina ja ajan tasalla aina tapahtumaan asti (viimeisimmät joulukuun puolessa välissä).
 

Kesäyliopiston syksyn koulutukset yhteistyössä Osaavan kanssa

 

Peda.net -koulutusta tarjolla kuntiin

Osaava tarjoaa halukkaille kunnille koulutusta uudesta Peda.net -alustasta.

Koulutus käsittää kaikki seuraavat asiat

Uusi Peda.net –palvelu alueellisena verkko-oppimisympäristönä
  • Peda.net palvelun esittely
  • Koulun oppimisalusta, OmaTila, sähköiset oppimateriaalit
  • Oppilaitos- ja kuntarajattomuus
Käyttöönoton valmistelu
  • Koulujen sivustojen perustaminen
  • Siirtymävaiheessa huomioitavaa
  • Ylläpitäjät
  • Ulkoasut
Koulutusta voi tilata suoraan Jarkko Lampiselta (050 401 0402, jarkko.lampinen@jkl.fi)
 

Koulutuksiin ilmoittautuminen


Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu Keski-Suomen Osaavan etusivulla olevan koulutuskalenterin kautta: www.peda.net/veraja/osaava/keskisuomi. Klikkaamalla koulutusta pääset täyttämään sähköisen ilmoittautumislomakkeen, joka on jokaisen koulutusesittelyn lopussa. Koulutukset ovat tarkoitettu kaikille opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Keski-Suomen Osaavan koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Osallistuja kustantaa itse koulutuspäivän lounaan ja mahdollisen iltapäiväkahvin.

Keski-Suomen Osaava ei korvaa sijaiskustannuksia.

Mikäli et pääse ilmoittautumisesta huolimatta osallistumaan koulutukseen, ilmoita siitä hyvissä ajoin sähköpostiosoitteeseen tarja.tuomainen@jkl.fi. Näin voimme tarjota paikkoja myös muille osallistujille.
 

Osaava Facebookissa

 

KEOS 2015

KEOS 2015

Klikkaa tästä lisätietoja!
 

PISAn ongelmanratkaisu raportti ilmestynyt


PISA 2012 -tutkimuksen ongelmanratkaisun sisältöalueen tulokset julkistettiin 1.4.2014. Tuolloin käytössä oli suppea ensituloksia koskeva raportti.
Nyt ilmestyneessä pääraportissa paneudutaan tarkemmin tutkimustuloksiin ja niihin liittyviin taustatekijöihin. Raportti ja sen tiivistelmä löytyvät OKM:n verkkosivulta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Nuorten_ongelmanratkaisutaidot.html
PISA-tutkimuksesta on Suomessa vastannut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 26.8.2014

 

Uudet oppimisympäristöt -koulutus 10.9.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 25.6.2014

 

Mediatiedote 26.5. Ylioppilastutkintokannanotto

Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisema Aatos Lahtisen ja Jouni Välijärven ylioppilastutkinto-kannanotto.
Raportti löytyy osoitteesta: http://www.acadsci.fi/kannanottoja/ylioppilastutkinto.pdf


 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 22.5.2014

 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 9.4.2014

Professori ehdottaa opetussuunnitelman laadintaan suuria muutoksia


 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 1.4.2014

 

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN - ajankohtaisia tutkimuksiin perustuvia artikkeleita koulutuksen kentältä

Tiedote KTL: 27.1.2014 Perusopetukseen panostettava - Osaaaminen nousuun
https://ktl.jyu.fi/ajankohtaista/perusopetukseen-panostettava-osaaminen-nousuun-tiedote-27.1.2014

 
Kuva
 
 

OPETUS- JA KULTUURITOIMEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLA KEVÄÄLLÄ 2014

 
 
Kuva