Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Keski-Suomen Osaava

YLLÄPITOON >>    

KESKI-SUOMEN OSAAVAN UUDET NETTISIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN MAANANTAINA 20.10.2014

Uudet sivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/hankkeet/ksosaava Tätä vanhaa sivua ei enää päivitetä, mutta täällä jo olemassa olevat tapahtumat, ilmoittautumiset yms. pidetään aktiivisina ja ajan tasalla aina tapahtumaan asti (viimeisimmät joulukuun puolessa välissä).
 

Hauskan oppimisen vallankumous -luento

 

Kesäyliopiston syksyn koulutukset yhteistyössä Osaavan kanssa

 

Ryhmätyönohjausta opetushenkilöstölle

Kaipaatko työssäsi apua kinkkisissä tilanteissa ja mahdollisuutta pohtia erilaisia toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja asiantuntijan kanssa? Syyslukukaudella 2014 käynnistyy opetushenkilöstölle uusi ryhmätyönohjauspalvelu.

Työnohjausryhmät ovat avoimia koko henkilöstölle ja tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä ja käytäntöön soveltamista asiantuntijakonsultoinnin avulla. Samalla työnohjausryhmä tarjoaa avaimia ammatillisen kasvuun ja työssä jaksamiseen hallinnan tunnetta tukemalla.

Käytännössä jokaiselle työnohjausryhmälle on oma teemansa, josta ryhmän vetäjä pitää tapaamisen alussa lyhyen alustuksen. Tämän jälkeen keskityttään pohtimaan osallistujien omaan työhön liittyviä, teeman mukaisia haasteita, heidän esittelemiensä tapausesimerkkien kautta. Tapauskuvaukset pyydetään lähettämään jo ilmoittautumisen yhteydessä, jotta ryhmän vetäjä voi niihin etukäteen tutustua ja mahdollisesti valita teemaan parhaiten sopivat. Työnohjausryhmään voi osallistua myös ilman omaa tapausta.

Ryhmä toteutuu kyseisenä ajankohtana mikäli osallistujia on vähintään 5. Maksimiosallistujamäärä on jokaisessa ryhmässä on 10. Työnohjausryhmiin voi osallistua eri ammattiryhmien edustajia mikäli ennakkotiedoissa ei jostain syystä ole osallistujia rajattu. Yleisesti ottaen moniammatillinen osallistuminen on kannatettavaa. Yhden työnohjausryhmän kesto on 150 minuuttia (2,5 tuntia), osallistujille järjestetään kahvitarjoilu. Työnohjausryhmät toteutuvat vaihtelevasti eri viikonpäivinä, mutta alkavat aina klo 13.00. Työnohjausryhmät kokoontuvat Attentio Oy:n toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 18 B 15, aivan Jyväskylän keskustassa.

Avoimiin työohjausryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista ja työskentely ryhmässä luottamuksellista. Osallistuminen työnohjausryhmään ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kyseisestä teemasta, mutta vaikka osaamista alueesta olisikin, tarjoaa ryhmä oivan tilaisuuden kokemusten ja erilaisten käytäntöjen jakamiseen sekä jo omaksutun tiedon soveltamiseen. Jokainen työnohjausryhmään osallistunut kantaa itse vastuun työnohjauksen jälkeen tekemistään päätöksistä ja ratkaisuista.

Vilkaise myös ohjauksista tehty esite.
 

Ilmoittautuminen ryhmätyönohjauksiin

 

Peda.net -koulutusta tarjolla kuntiin

Osaava tarjoaa halukkaille kunnille koulutusta uudesta Peda.net -alustasta.

Koulutus käsittää kaikki seuraavat asiat

Uusi Peda.net –palvelu alueellisena verkko-oppimisympäristönä
  • Peda.net palvelun esittely
  • Koulun oppimisalusta, OmaTila, sähköiset oppimateriaalit
  • Oppilaitos- ja kuntarajattomuus
Käyttöönoton valmistelu
  • Koulujen sivustojen perustaminen
  • Siirtymävaiheessa huomioitavaa
  • Ylläpitäjät
  • Ulkoasut
Koulutusta voi tilata suoraan Jarkko Lampiselta (050 401 0402, jarkko.lampinen@jkl.fi)
 

Opi uutta opetusteknologiasta!

 

Koulutuksiin ilmoittautuminen


Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu Keski-Suomen Osaavan etusivulla olevan koulutuskalenterin kautta: www.peda.net/veraja/osaava/keskisuomi. Klikkaamalla koulutusta pääset täyttämään sähköisen ilmoittautumislomakkeen, joka on jokaisen koulutusesittelyn lopussa. Koulutukset ovat tarkoitettu kaikille opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Keski-Suomen Osaavan koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Osallistuja kustantaa itse koulutuspäivän lounaan ja mahdollisen iltapäiväkahvin.

Keski-Suomen Osaava ei korvaa sijaiskustannuksia.

Mikäli et pääse ilmoittautumisesta huolimatta osallistumaan koulutukseen, ilmoita siitä hyvissä ajoin sähköpostiosoitteeseen tarja.tuomainen@jkl.fi. Näin voimme tarjota paikkoja myös muille osallistujille.
 

Osaava Facebookissa

 

KEOS 2015

KEOS 2015

Klikkaa tästä lisätietoja!
 

PISAn ongelmanratkaisu raportti ilmestynyt


PISA 2012 -tutkimuksen ongelmanratkaisun sisältöalueen tulokset julkistettiin 1.4.2014. Tuolloin käytössä oli suppea ensituloksia koskeva raportti.
Nyt ilmestyneessä pääraportissa paneudutaan tarkemmin tutkimustuloksiin ja niihin liittyviin taustatekijöihin. Raportti ja sen tiivistelmä löytyvät OKM:n verkkosivulta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Nuorten_ongelmanratkaisutaidot.html
PISA-tutkimuksesta on Suomessa vastannut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 26.8.2014

 

Uudet oppimisympäristöt -koulutus 10.9.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 25.6.2014

 

Mediatiedote 26.5. Ylioppilastutkintokannanotto

Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisema Aatos Lahtisen ja Jouni Välijärven ylioppilastutkinto-kannanotto.
Raportti löytyy osoitteesta: http://www.acadsci.fi/kannanottoja/ylioppilastutkinto.pdf


 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 22.5.2014

 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 9.4.2014

Professori ehdottaa opetussuunnitelman laadintaan suuria muutoksia


 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 1.4.2014

 

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN - ajankohtaisia tutkimuksiin perustuvia artikkeleita koulutuksen kentältä

Tiedote KTL: 27.1.2014 Perusopetukseen panostettava - Osaaaminen nousuun
https://ktl.jyu.fi/ajankohtaista/perusopetukseen-panostettava-osaaminen-nousuun-tiedote-27.1.2014

 
Kuva
 
 

OPETUS- JA KULTUURITOIMEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLA KEVÄÄLLÄ 2014

 
 
Kuva