Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Keski-Suomen Osaava

YLLÄPITOON >>    

KESKI-SUOMEN OSAAVAN UUDET NETTISIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN 20.10.2014

Uudet sivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/hankkeet/ksosaava Tätä vanhaa sivua ei enää päivitetä, vaikka osa koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautumisista tätä kautta kulkeekin.
 

Tulevaisuus haastaa oppimisen ja verkko-opettajan 27.3.

Varmasti yksi kevään inspiroivimmista päivistä on täällä taas! Tämä osallistujalle ilmainen huipputasoinen seminaari järjestetään Agorassa perjantaina 27.3. klo 9-15.30. Tarkemman ohjelman työpajakuvauksineen ja keynote-esittelyineen sekä ilmoittautumislomakkeen löydät osoitteesta http://peda.net/veraja/tulevaisuushaastaaoppimisen.

Tätä tilaisuutta ei kannata missata!
 

Kestävä hyvinvointi ja työssä kukoistaminen -koulutus pe 27.3.

 

KEOS2015 suunnitteluseminaari 7.4. klo 14.30 - 16.30

 

Ryhmätyönohjaus: Tunteet, itsetunto ja oppiminen torstaina 9.4.

 

Hyvinvoivana työyhteisössä: arvot, luottamus ja oikeudenmukaisuus -koulutus ma 13.4.

 

Ryhmätyönohjaus: Matematiikan oppimisvaikeudet ja tukitoimet torstaina 23.4.

 

Motivointi työvälineenä -työpaja ma 27.4.

 

Osaava Facebookissa

 

KEOS 2015

KEOS 2015

Klikkaa tästä lisätietoja!
 

PISAn ongelmanratkaisu raportti ilmestynyt


PISA 2012 -tutkimuksen ongelmanratkaisun sisältöalueen tulokset julkistettiin 1.4.2014. Tuolloin käytössä oli suppea ensituloksia koskeva raportti.
Nyt ilmestyneessä pääraportissa paneudutaan tarkemmin tutkimustuloksiin ja niihin liittyviin taustatekijöihin. Raportti ja sen tiivistelmä löytyvät OKM:n verkkosivulta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Nuorten_ongelmanratkaisutaidot.html
PISA-tutkimuksesta on Suomessa vastannut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 26.8.2014

 

Uudet oppimisympäristöt -koulutus 10.9.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 25.6.2014

 

Mediatiedote 26.5. Ylioppilastutkintokannanotto

Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisema Aatos Lahtisen ja Jouni Välijärven ylioppilastutkinto-kannanotto.
Raportti löytyy osoitteesta: http://www.acadsci.fi/kannanottoja/ylioppilastutkinto.pdf


 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 22.5.2014

 

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 9.4.2014

Professori ehdottaa opetussuunnitelman laadintaan suuria muutoksia


 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 1.4.2014

 

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN - ajankohtaisia tutkimuksiin perustuvia artikkeleita koulutuksen kentältä

Tiedote KTL: 27.1.2014 Perusopetukseen panostettava - Osaaaminen nousuun
https://ktl.jyu.fi/ajankohtaista/perusopetukseen-panostettava-osaaminen-nousuun-tiedote-27.1.2014

 
Kuva
 
 

OPETUS- JA KULTUURITOIMEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSTARJONTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLA KEVÄÄLLÄ 2014

 
 
Kuva