Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Oppijat >

Oppijat

YLLÄPITOON >>    

Ajankohtaista

RSS
 

Oppijat - Oppijalähtöiset verkko-oppimisympäristöt


Oppijat on Jyväskylän kaupungin opetustoimen hallinnoima oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja useiden Peda.net –verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

1) Hankkeessa kehitetään perusopetuksen ja lukion oppijoiden tarpeista lähteviä, PLE-ajatukseen (Personal Learning Enviroment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä.

2) Kehittämistyö on tutkimusperustaista. Tärkeimmät näkökulmat kehittämistyössä ovat oppijalähtöisyys, elinikäisen- ja informaalin oppimisen tukeminen sekä PLE-malliin pohjaavien käytänteiden kehittäminen.

3) Hankkeen tulokset ja kehitettävät opetusteknologiset ratkaisut (Oma tila ja Pedagoginen verkottumistyöväline) ovat käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä.

4) Uusien palveluiden käyttö turvataan pitkällä aikavälillä siten, että Jyväskylän yliopiston koordinoima Peda.net-verkosto vastaa palveluiden ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä hankkeen päätyttyä.
 

Oppijat - pilotti nelosen ilmoitukset

 

Oppijat -blogin uusimmat

 
 

Tärkeimmät dokumentit

RSS