Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kolmiportainen tuki

YLLÄPITOON >>    

Kolmiportainen tuki

Erityisopetuksen strategian (2007)sekä perusopetuksen laadun kehittämistoiminnan myötä (alkanut 2008) on uudistettu oppilaille annettavia tukitoimia.

Tuen painopistettä on siirretty selkeämmin varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevään tukeen.

Perusopetuksen lakimuutoksen myötä (1.1.2011) sekä opetussuunnitelmamuutoksen myötä(1.8.2011) kunnissa viimeistään otetaan käyttöön lähikouluperiaate, varhainen puuttuminen sekä kolmiportainen tuki.

Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella oman kunnan koulussa.

Varhainen puuttuminen ei tarkoita vain varhaiskasvatuksen, esiopetus-tai alkuopetusvaiheen varhaista puuttumista, vaan myös koko kouluajan mahdollisimman varhain niihin asioihin puuttumista, jotka aiheuttavat lapsen opinpolun eheään etenemiseen esteitä.

Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen järjestäminen mahdollisimman paljon yleisen tuen tasolla.

Kolmiportaisen tuen muodot ovat: yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki.

 

Kolmiportaisen tuen rakenne