Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Nokia > Alhoniitty > Oppilaskunta >

Oppilaskunta

YLLÄPITOON >>    

Pihaprojekti

Oppilaskunta on ottanut aktiivisesti kantaa koulumme pihan viihtyisyyden parantamiseksi. Oppilaat toivovat mm. lisää keinuja, kiipeilytelineitä ja erityisesti jalkapallomaaleja. Syksyllä 2008 tilanne huononi entuudestaan, kun pihasta jouduttiin poistamaan vanha EU-direktiivien vastainen kiipeilyteline. Koulun henkilökunta näkee oppilaskunnan pyrkimykset perustelluiksi.

Isovanhemmille järjestetyssä itsenäisyyspäiväjuhlassa 2007 oppilaskunta suoritti keräyksen pihaprojektin tukemiseksi. Vanhempainyhdistys on tehnyt päätöksen omalta osaltaan tukea projektia, lahjoittamalla osan valokuvausrahoista. Kiitokset isovanhemmille sekä vanhempainyhdistykselle!

Tammikuuhun 2009 mennessä rahaa on kertynyt n. 2000 €. Oppilaskunta tekee päätöksen hankinnoista.