Peda.net > Verkkoveräjien etusivu >
Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.06.2017 12:15

Tervetuloa - Dobro pozhalovat Moskovan Suomalaiseen Peruskouluun!

Tervetuloa - Dobro pozhalovat Moskovan Suomalaiseen Peruskouluun!
 

Moskovan Suomalainen Peruskoulu

Moskovan Suomalainen Peruskoulu on virallinen suomalainen ulkomaankoulu, joka järjestää opetusta Moskovassa asuville suomalaislapsille. Koulu on Suomen perusopetuslain alainen yksityiskoulu, ja sen ylläpitäjä on Suomalainen koulutusyhdistys ry.

Pieni " kyläkoulumme" tarjoaa opetusta vuosiluokille 1.-9. sekä esikouluikäisille. Koulumme pienet luokkakoot ja kodinomainen ilmapiiri tukevat yksilöllistä opetusta. Koulussamme opetetaan suomen kielellä ja suomalaista opetussuunnitelmaa noudattaen. Käytämme opetuksessa suomalaisia oppikirjoja. Opetusohjelmamme sisältävät kielet englanti (3.-9.) ja ruotsi (6.-9.).

MOSKOVAN SUOMALAISEN KOULUN NYKYINEN ARVOPOHJA SEKÄ TOIMINTA-AJATUS

Moskovan Suomalaisen Peruskoulun opetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi vastuullinen, toimintakykyinen, erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen ja lisäksi hän oppisi arvostamaan omaa ja vieraita kulttuureja. Onnistunut kulttuurien välinen kommunikaatio, oppiminen yli kulttuuri-, katsomus- ja kielirajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.
Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Moskovan Suomalaisessa Peruskoulussa tuetaan lapsen oppimisen halun ja kykyjen kehittymistä antamalla lapselle mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja kasvattamalla häntä aktiivisuuteen oppimisprosessissa. Pyritään löytämään oppimisen mielekkyys ja motivaatio, opiskellaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, harjaannutaan kriittisiksi tiedonkäsittelijöiksi ja arvioidaan työskentelyä. Oppilaasta pyritään kasvattamaan kriittinen ajattelija osaksi demokraattista yhteiskuntaa, joka osaa käyttää tietoa kriittisesti. Koulussamme tuetaan kasvua sivistyneeksi ihmiseksi, joka tahtoo hyvää.

Perusopetuksen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen kasvu, oppiminen ja itsetunnon kehittyminen. Perusopetuksen on lisäksi tuettava kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Moskovan Suomalaisen Peruskoulun tavoitteena on pyrkiä olemaan laadukasta perusopetusta opettava koulu. Kannustava palaute sekä oikeudenmukainen arviointi ovat laadukkaan opetuksen perusta. Kiinnitämme erityistä huomiota hyviin käytöstapoihin, rehellisyyteen, terveisiin elämäntapoihin, suvaitsevuuteen ja oppimisen arvostamiseen.
Tavoitteena on toimintaympäristön turvallisuus, yhteisöllisyys, pitkäkestoinen ja aito vuorovaikutus, läpi elämän kestävät ystävyyssuhteet sekä niiden vaaliminen ja arvostaminen.Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään kanssamme!
 

Koulun tilat

Koulullamme on noin 660 neliömetriä luokkatiloja, urheilukenttä, pelikenttä (talvisin luistinrata), urheilusali, teknisen työn luokka ja ruokala. Oppilaiden käytössä on useita tietokoneita. Samassa rakennuksessa toimivat myös ensimmäisessa kerroksessa ruotsalainen, toisessa italialainen ja 4. - 5. kerroksessa japanilainen koulu. Koulujen välillä harrastetaan yhteistyötä. Koulun ja lastentarhan tilat ovat rakennuksen kolmannessa kerroksessa.

Alueemme on erittäin hyvin vartioitu.
 

Kalenteri

<<Helmikuu>> <<2011>>
Ma Ti Ke To Pe La Su
05 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28
Näytä: Menneet | Tulevat | Kaikki
 

Kreml

Kreml
 
 
 

Yhteystiedot

1201451.jpg

Osoite: Leninskij Prospekt 78 A, 119261 Moskova

Postiosoite: MOSKOVAN SUOMALAINEN KOULU (henkilön nimi), PL 322, 53501 LAPPEENRANTA.
POSTI TUODAAN PERILLE PIETARI EXPRESSIN TOIMESTA.

Puhelin: +7 499 131 3393

Matkapuhelin: luokanopettaja Marita Misukka-Kyyrö +79255190398, sähköposti : misukkamoskova@gmail.comTarhan matkapuhelin: +7 (8) 916 288 3870

Lähin metroasema on Universitet, jolta koululle kulkevat bussi numero 1, johdinauto 28.
 

Sähköpostia rehtorille

Klikkaa lähetä painiketta. Muista mainita omat yhteystietosi.
 

Koulumaksut

Koulun lukuvuosimaksu on kuluvana lukuvuotena suomalaisista lapsista 6000 euroa koko lukuvuodesta. Muilta, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ja on hyväksytty koulun oppilaiksi, 10 000 euroa.

Koulussamme tarjotaan päivittäin lämmin ateria, joka ostetaan ulkopuoliselta ruoantoimittajalta. Ruoka on suomalaistyyppistä. Aterian hinta, oppikirjat ja muu opiskelumateriaali sisältyvät lukuvuosimaksuun. Terveyspalvelut saadaan lähetystössä suomalaiselta terveysasemalta.
 

Lomakkeet

Tällä sähköisellä lomakkeella voit ilmoittautua Moskovan suomalaiseen kouluun oppilaaksi.
 

Ilmoitukset