Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Eurooppa-päivä 9.5.

YLLÄPITOON >>    
Kuva
 

Mikä on Eurooppa-päivä?

Harvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kuin kolmannen maailmansodan uhka huolestutti koko Eurooppaa. Tuona päivänä lehdistö oli kutsuttu kello 18:ksi Ranskan ulkoministeriöön Pariisissa kuulemaan "mitä tärkeintä tiedonantoa".

Jean Monnet'n laatiman ja Ranskan ulkoministeri Robert Schumanin lehdistölle kommentoiman ja lukeman julistuksen ensimmäisistä riveistä saa käsityksen ehdotuksen mittavasta tavoitteesta.

Maailmanrauha voidaan turvata ainoastaan luovin, rauhaa vaarantaviin tekijöihin suhteutetuin ponnisteluin." "Yhdistämällä perusteollisuuden ja perustamalla uuden korkean viranomaisen, jonka päätökset sitovat Ranskaa, Saksaa ja tulevaisuudessa mukaan liittyviä maita, tämä ehdotus luo rauhan säilyttämiselle välttämättömän Euroopan valtioliiton ensimmäisen todellisen perustan."

Niinpä ehdotettiin hiilen ja teräksen saattamista ylikansallisen eurooppalaisen elimen hallinnon alaisuuteen. Sotilasmahteja vaadittiin näin luopumaan "varusteluvarojen" puhtaasti kansallisesta omistusoikeudesta. Samat maat olivat juuri raunioittaneet toisiaan sodassa, joka oli jättänyt jälkeensä suunnattomia aineellisia tuhoja ja erityisesti vihaa, katkeruutta ja ennakkoluuloja. Jotta yhdentymisaloitteen kumouksellisen merkittävyyden voisi ymmärtää, vastaavaan aloitteeseen olisi tänä päivänä pyrittävä israelilaisten ja palestiinalaisten, serbien ja bosnialaisten tai tutsien ja hutujen välillä. Loppujen lopuksi ehdotus oli mittasuhteiltaan paljon suurempi kuin sodan aiheuttamat syvimmätkään haavat.

Kaikki alkoi siis tuona päivänä, ja sen perusteella valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat Milanon huippukokouksessa vuonna 1985, että toukokuun 9. päivää juhlitaan Euroopan päivänä.

Euroopan unionin jäsenyyden demokraattisesti valinneet maat kunnioittavat yhteisörakenteen kulmakiviä rauhaa ja solidaarisuutta. Nämä arvot saavutetaan talouden ja yhteiskunnan kehityksellä sekä ympäristön ja alueiden tasapainolla. Ne ovat ainoat keinot taata kaikille kansalaisille mahdollisimman hyvä elintaso.

Vuosisatoja Euroopan kansat ovat tienneet kuuluvansa samantyyppisiin kulttuureihin ja muodostavansa näin yhteisen kokonaisuuden. Kuitenkaan ilman sääntöjä tai toimielimiä tällä perustavanlaatuisella yhteydellä ei onnistuttu välttymään tuhoilta. Tietyt maat, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, eivät ole vieläkään turvassa murhenäytelmiltä.

Kuten mikä tahansa näin merkittävä inhimillinen toiminta Euroopan yhdentyminen ei toteudu yhdessä päivässä, ei edes muutamassa vuosikymmenessä: lukuisia puutteita on edelleen olemassa ja heikkoudet ovat ilmeisiä.

Toisen maailmansodan jälkeen syntynyt hanke on vielä nuori! Menneinä vuosisatoina tai vuosituhansina liittoutumisyritystä muistuttavat ponnistelut olivat tosiasiassa seurausta muiden kansojen kukistamisesta. Sellaiset rakennelmat eivät voineet kestää, sillä häviäjillä oli ainoastaan yksi pyrkimys: itsemääräämisoikeuden palauttaminen.

Nykyinen tavoite on täysin toisenlainen: rakentaa kaikkien Euroopan kansojen vapautta ja identiteettiä kunnioittava Eurooppa, jota hallitaan yhdessä noudattamalla periaatetta "se, mikä voidaan tehdä paremmin yhdessä, on tehtävä yhdessä". Ainoastaan kansojen unioni voi turvata Euroopan tulevaisuuden ja kukoistuksen maailmassa. Euroopan unioni kuuntelee ja palvelee kansalaisiaan.

Vaikka jokainen kansalainen säilyttää erityisyytensä, elämäntapansa ja kielensä, hän voi kuitenkin tuntea olonsa kotoiseksi "Euroopan laajuisessa isänmaassa", jossa hän saa liikkua vapaasti.

Lähde: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_fi.htm