Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Mäntsälä > Mattilan koulu > Koululaisten vakuutus >

Koululaisten vakuutus

YLLÄPITOON >>    

Koululaisten vakuutus

Kunta on vakuuttanut koululaiset koulussa tai koulumatkalla sattunen tapaturman varalta Pohjola-yhtiössä. Vakuutus kattaa vamman hoitokulut, aineellisia vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata.

HAMMASHOITOKÄYNTEIHIN LIITTYVÄ VAKUUTUSTURVA
Kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa. Koska kunnallinen hammaslääkäri lasketaan näihin toimintoihin ja, koska koululaisten koulumatkat on korvattu, sekä matkat toimintoihin kunnan järjestäessä kuljetukset (esim. taksi) on myös korvattu, sisältyvät myös kävellen/pyörällä tehdyt koululaisten matkat tähän vakuutukseen.


Jos lapsellenne sattuu kouluaikana tapaturma, koulu laatii vahingosta ilmoituksen ja lähettää sen kuntaan Tiina Airiolle, joka vie asian eteenpäin vakuutusyhtiöön.

Mikäli teille tulee hoitokuluja:
• sairaala-tai poliklinikkamaksut pitää maksaa ensin itse
• vakuutus korvaa oman auton käytöstä 0,42 €/km ja jos teille on tullut matkakuluja, tehkää niistä matkalasku
• reseptilääkkeet korvataan, mikäli resepti ja kuitti toimitetaan koulutoimistoon
• mahdolliset taksikuljetuslaskut maksaa kunta muiden kuljetuslaskujen yhteydessä ja kunta laskuttaa ne vakuutusyhtiöltä (kuljetusasioita hoitaa koulutoimistossa Kristina Lindsten, puh. 019 6890 280)
• koulukuljetuksia varten tarvitaan kuljetuksen järjestämisen tarpeesta lääkärintodistus, josta ilmenee aika, jolle kuljetus pitää järjestää
• kaikki kulutositteet alkuperäisinä tulee toimittaa koulutoimistoon Tiina Airiolle, joka toimittaa ne keskitetysti vakuutusyhtiö Pohjolaan (Tiina Airio, Mäntsälän kunta, koulutoimisto, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä)
• muistakaa ilmoittaa tilinumero, johon vakuutusyhtiö korvauksen suorittaa
• koululaisten silmälasit korvataan koululaisten tapaturmavakuutuksesta, mikäli lasit ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä. Pääsääntöisesti pitää tällöin olla liitteenä myös kouluterveydenhoitajan tai lääkärin-todistus hoitoa vaatineesta ruumiinvammasta. Muutoin koulussa rikkoutuneet silmälasit korvataan tapauskohtaisesti.

Mikäli tarvitsette lisätietoja koululaisten vakuutuksesta, ottakaa yhteyttä Tiina Airioon koulutoimistossa, puh 019 6890 283.