Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Keski-Suomen lukiohanke > Tapahtumakalenteri >

Tapahtumakalenteri

YLLÄPITOON >>    

Tapahtumakalenteri (päivämäärää klikkaamalla näet ohjelman)

Torstai 4.9.2014
OP2-kurssi uuteen Peda-nettiin, opoille
Opinto-ohjauksen sivujen rakentaminen uuteen Peda.net-oppimisympäristöön - jatkokoulutustilaisuus lukioiden opoille

Lukioiden opinto-ohjaajien pyynnöstä jatketaan keväällä 2014 alkanutta koulutusta, jossa perehdyttiin uuden Peda.netin käyttöön opinto-ohjauksen työvälineenä. Jatkamme OP2-kurssin työstämistä ja tutustumme samalla Peda.netin työvälineisiin.

Kouluttajana ja ohjaajana toimii Katariina Wickström Jyväskylän aikuislukiosta. Järjestäjänä toimii Keski-Suomen lukiohanke –vaihe2.

Aika: Torstaina 4.9.2014 klo 12.30-16.00

Paikka: Sepän lukion atk-luokka, Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

Paikoitus: Asuntolan ja päärakennuksen välisellä parkkipaikalla lamellien ovien vieressä on muutamia vieraspaikkoja, joihin voi hakea luvan info-pisteestä.

Ilmoittautuminen: sähköpostitse 1.9. mennessä liisa.lamminsivu-risku@jao.fi


Tervetuloa!

Keskiviikko 10.9.2014
UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT– Työ tekijäänsä opettaa?Aika 10.9.2014 klo 12.00 - 16.00

Paikka Aloitus yrityksissä (ks. ala puolella)
Yhteinen osuus Cygnaeustalossa, kokoustilat Anni ja Helmi,
Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Ohjelma

klo 12.00 - 13.15 Yritysvierailut
Jokainen koulutukseen osallistuva valitsee yhden yrityksen,
jossa vierailee ennen yhteistä osuutta.

Yritykset ovat seuraavat:

1. Descom Oy/ Hr director Minna Liminka (Vapaudenkatu 48-50, 40101 Jyväskylä)
Olemme uuden ajan markkinointi- ja teknologiayritys. Meillä on ainutlaatuista osaamista tekno-logian hyödyntämisestä ja markkinoinnista. Rakennamme uudenlaisia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja. Asiakkainamme on suuria ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä, kuten Stockmann, S-ryhmä, Starkki, Hong Kong ja Würth. Olemme asiakkaidemme kanssa samalla matkalla luomassa elämyksiä. Liikevaihtomme on noin 43 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yhteensä 230. Toimimme Suomessa Jyväskylässä, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Lisäksi meillä on tytäryhtiöt Puolassa ja Ruotsissa. Olemme riittävän pieniä kuulemaan ja riittä-vän isoja kantamaan. Lisätietoja: http://www.descom.fi/

2. Kahvila Muisto/ Yrittäjä Sirpa Pii-Keinonen (Cygnaeuksenkatu 12, 40100 Jyväskylä)
Kahvila Muisto sijaitsee Toivolan Vanhalla Pihalla päärakennuksen, eli Synnytyslaitoksen ala-kerrassa (os. Cygneuksenkatu 2). Kahvila Muisto ilmentää synnytyslaitoksen toimintaa antamalla sille aivan uuden elämän. Lämmin ilmapiiri, hyvät maut ja ihanat tuoksut kutsuvat ihmiset tänä päivänä 1800-luvun lopun tunnelmaan. Yrittäjänä kahvilassa toimii Sirpa Pii-Keinonen. Kahvila Muiston toimintaa luotsaa SP Juhlapalvelut Oy, jonka omistavat Sirpa Pii-Keinonen miehensä Pasi Keinosen kanssa. Kahvilan kanssa yhteistyössä toimii Juhlatalo Juurikkasaari Säynätsalossa. Tervetuloa tutustumaan Kahvila Muiston tarinaan ja nykypäivään!
Lisätietoja: www.kahvilamuisto.fi

3. Suomen Punainen Risti/ Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestöpäällikkö Jooel Niittynen (Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä)
Suomen Punainen Risti on osa maailman suurinta humanitaarista avustusjärjestöä. Se työllistää yhteensä toistatuhatta ihmistä pelkästään Suomessa. Tämän lisäksi SPR:n reservissä on satoja eri alan ammattilaisia valmiina lähetettäväksi ulkomaille avustustehtäviin. Lisätietoja: http://rednet.punainenristi.fi/lansi-suomi

4. Villinikkarit Oy / yrittäjäyhteisö Crazy Town, Marja Heinistö (Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä)
Villinikkarit Oy on johtajuuden ja yrittäjyyden kehittämisyhtiö, joka on toiminut kuntien, oppilai-tosten ja yritysten kehittämiskumppanina vuodesta 1996. Villinikkareiden toimisto sijaitsee Crazy Townilla. Crazy Town on pienten asiantuntijayritysten yhteisö. Crazy Town on toimintaympäristö, joka tarjoaa jäsenyrityksille toimitilan ohella oppimisympäristön, jossa on aikaa yhteiselle kehittämiselle ja ideoiden vaihdolle. Samalla eri yritysten tekijöistä muodostuu loistava joukko työkavereita arjen rinnalla kulkijoiksi. Lisätietoja: www.villinikkarit.fi, www.crazytown.fi

5. Pikval Oy / tuotantojohtaja Mika Suoja (Haapaniementie 3, 40800 Vaajakoski)
Pikval on kotimainen myymäläkalustaja, jolla on yli puolen vuosisadan kokemus toimivien myymä-löiden sisustamisesta. Pikval sijaitsee Vaajakoskella, Keski-Suomessa, erinomaisten logististen yhteyksien päässä kaikkialla Suomesta. Pikvalin tarina alkoi Keski-Suomessa 1950-luvulla. Nimi juontuu sanasta ”pikkuvalu” ja nimen mukaisesti tuolloin valmistettiin pieniä valutöitä. Jo 50-luvun puolivälissä myymäläkalusteet tulivat yhtiön päätoimialaksi. Pikval kehitti ensimmäisenä Suomessa metallisen myymäläkalustejärjestelmän. Tervetuloa tustustumaan! Lisätietoja www.pikval.fi

6. Minimani Oy/ Jyväskylän liikkeenjohtaja Mikko Seppälä(Vapaaherrantie 11,
40320 Jyväskylä)
Minimani on itsenäinen, vaikutusalueensa kokonaisedullinen, nopeasti uudistuva ja kehittyvä vähit-täiskauppaketju. Minimani-yhtiöt muodostuu hypermarket- suurmyymäläyksiköistä, jotka kustan-nustehokkaasti ja kokonaisedullisesti toimimalla tarjoavat tuotteita sekä palveluita Minimanien vai-kutusalueella jatkuvasti lisääntyville kanta-asiakkailleen.Minimani-yksiköt sijaitsevat keskeisellä paikalla kaupunkien keskustan tuntumassa joustavien liikenneyhteyksien varrella. Minimanit sijait-sevat Jyväskylässä, Kokkolassa, Lempäälässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Minimanin hallinto- ja tukipalvelut sijaitsevat Seinäjoella. Lisätietoja: www.minimani.fi


klo 13.30 - 14.00 Päiväkahvit Cygnaeustalo, kokoustilat Anni ja Helmi,
Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Tervetuloa! - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

klo 14.00 - 16.00 Työpaja:
Työelämän oppimisympäristöjen kehittäminen
• Jaetaan kokemuksia yritysvierailuista - millaista osaamista työelä-mässä tarvitaan ja millaisilla keinoilla työelämätaitoja opitaan?
• Suunnataan katse tulevaan - Miten työelämän oppimisympäristöjä tulisi kehittää Keski-Suomessa?

Marja Heinistö, Villinikkarit Oy

klo 16.00 Koulutustilaisuuden päätös


UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT
– Työ tekijäänsä opettaa?


Aika 10.9.2014 klo 12.00 -16.00

Paikka Aloitus yrityksissä (ks. ohjeet jäljempänä)
Yhteinen osuus Cygnaeustalossa, kokoustilat Anni ja Helmi,
Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä


Arvoisa vastaanottaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Keski-Suomen opiston, Keski-Suomen lukiohankkeen ja Paikko –hankkeen kanssa kolme puolen päivän mittaista Uudet oppimisympäristöt –koulutustilaisuutta. Tilaisuudet tukevat sisällöllisesti toisiaan, mutta ovat silti itsenäisiä kokonaisuuksia. Tämä tilaisuus on sarjan viimeinen.

Tilaisuuksien tavoitteena on saada tietoa ja virikkeitä oppilaitosten oppi-misympäristöjen monipuolistamisesta sekä opintojen ja työelämä- ja yhteis-kuntavastaavuuden lisäämisestä. Tarkoituksena on tarjota osallistujille ke-hittämis- ja keskusteluareena sekä konkreettisia menetelmiä ja raikkaita ideoita omaan työhön siirrettäväksi. Koulutuksissa nostetaan esiin onnis-tumisia ja uusia kokeiluja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tilaisuuksien pohjalta laaditaan kooste, johon yhteisesti esille nostetut kehittämisideat ja –ajatukset kerätään.

UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT - Työ tekijäänsä opettaa? -tilaisuuden tavoitteena on tarkastella, millaisia työelämävalmiuksia ja työelämäosaamista nuorilla on ja vastaavatko taidot työelämän osaamistarpeita ja -vaatimuksia. Miten oppimisympäristöt vastaavat työelämän vaatimuksiin ja kehittävätkö ne riittävästi nuorten työelämätaitoja? Kenen vastuulla on kehittää näitä oppimisympäristöjä?

Ohjelma toteutetaan kahdessa osassa. Ensin jokainen vierailee valitse-massaan (ks. ohjelma ja ilmoittautumislinkki) yrityksessä klo 12.00 - 13.15. Yrityksiin saapuminen tapahtuu omatoimisesti. Yritysvierailujen jälkeen ko-koonnutaan Cygnaeustalolle jakamaan kokemuksia vierailuista ja ajatuksia työelämän oppimisympäristöistä. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä sinua kiinnostava yritys vierailukohteeksi! Vierailukohteet vahvistetaan osallistujille sähköpostitse ennen koulutuspäivää.

Koulutukset on tarkoitettu:
• perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen johdolle, opetus-, oh-jaus- ja muulle henkilökunnalle
• nuorten työpajojen valmennushenkilöstölle
• järjestöissä työskenteleville
• työpaikkaohjaajille ja kouluttajille
• oppisopimustoimistoille
• TE-toimistojen henkilökunnalle
• kuntien työllisyysyksiköiden ja hankkeiden henkilöstölle

Tilaisuudet järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä määrä-rahoilla, siksi varsinaiset koulutusosuudet ovat osallistujille maksuttomia. Koulutustilaisuuden aikana tarjotaan kahvit. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu- majoitus- yms. kuluistaan.

Tilaisuuksien
vastuuhenkilö Ylitarkastaja Marjut Mikkola, puh. 0295 018 562,
sähköposti marjut.mikkola(at)avi.fi

Ilmoittautumisen Koulutussihteeri Hannele Hiltunen, sähköposti: hannele.hiltunen(at)avi.fi
yhdyshenkilö

Ilmoittautuminen https://www.webropolsurveys.com/S/DD6E17CD8CCE9C88.par
Pysäköinti Koulutuspaikka Cygnaeustaloa lähinnä on pysäköintitalo P-Cygnaeus,
Vapaudentakatu 35

http://www.jyvas-parkki.fi/liikennekartta.pdf

Lämpimästi tervetuloa!

Marjut Mikkola

Keskiviikko 17.9.2014
Game Bridge – miten voisin hyödyntää verkkopedagogiikkaa opetuksessani?
Game Bridge – miten voisin hyödyntää verkkopedagogiikkaa opetuksessani?

Pelit ovat nuorille tuttu ympäristö ja ne tarjoavat myös paljon uusia mahdollisuuksia oppia ja kehittää omaa osaamistaan.
Tule tutustumaan ja kokeilemaan Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen ja LudoCraft Oy:n kehittämää ja opetuksessa käytettyä Game Bridge –peliä. Peli tukee mm. nuorten yhteisöl-listen taitojen kehittymistä ja sisäistä yrittäjyyttä. Aihe on hyvin ajankohtainen, mm. tutkija Kimmo Oksanen väittelee pelin opetuksellisesta käytöstä Jyväskylän yliopistossa 25.10.2014.

Koulutus sopii erityisesti tiimiopetuksesta kiinnostuneille ja yrittäjyys-kasvatuksesta vastaaville opettajille sekä työelämätiimeille ja ryhmän-ohjaajille. Kouluttajana on Game Bridge –pelin kehittäjäopettaja Birgitta Mannila. Game Bridge –esite.

Koulutuspaikka: Jyväskylän aikuisopisto, Viitaniemi, A2.211 ja A2.212.
Aika: 17.9.2014 klo 13.15-16.00

Koulutukseen mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä ja järjestäjänä on Keski-Suomen lukiohanke -vaihe2. Ilmoittautumiset viim. 10.9. liisa.lamminsivu-risku@jao.fi, p. 040 341 4605.