Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Koulutoimisto / Skolbyrån

YLLÄPITOON >>    
 

Utbildningscentralen i Lovisa

Utbildingscentralens centrala uppgift är att erbjuda kvalitativa och högklassiga
utbildningstjänster tillsammans med avtalskommunerna Lappträsk, Liljendal, Mörskom, Pernå och Strömfors.
Utbildningscentralen utvecklar regionen genom att:
- erbjuda sådan utbildning, som stöder stadens utveckling
- upprätthålla sådan utbildningsservice som utbildningslagstiftningen förutsätter
- trygga mångsidiga och kvalitativt högt stående utbildningstjänster
- svara för koordineringen av utbildningstjänsterna

 

Loviisan koulutuskeskus

Koulutuskeskuksen perustehtävä on laadukkaiden ja korkeatasoisten koulutuspalveluiden
järjestäminen yhdessä sopimuskuntien Lapinjärven, Liljendalin, Myrskylän, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kanssa.
Koulutuskeskus kehittää seutua
- tarjoamalla koulutuspalveluja, jotka tukevat kaupungin kehittämistä
- ylläpitämällä koulutuslainsäädännön edellyttämiä koulutuspalveluja
- toimimalla monipuolisten ja korkealaatuisten koulutuspalvelujen kehittämiseksi
- vastaamalla koulutuspalvelujen koordinoinnista