Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Suomen maantieto

YLLÄPITOON >>    

Kysymyksiä kpl 16: Suomen maisema-alueet

1) Selvitä Suomen pinta-ala
338 000 km2

2) Selvitä Suomen pituus pohjois-eteläsuunnassa.
1160 km

3) Mitä tarkoitetaan kulttuurimaisemalla?
Ihminen on historian kuluess muokannut maisemaa raivaamalla metsiä pelloiksi, laiduntamalla karjaa sekä rakentamalla uusia teitä ja taajamia.

4) Mihin kuuteen maisema-alueeseen Suomi jaetaan?
Saaristo-Suomi, Eteläinen viljelysseutu, Pohjanmaa, Järvi-Suomi, Lappi ja Vaara-Suomi.

5) Mistä nämä erot johtuvat
Erot johtuvat pinnanmuotojen, kallioperän, maaperän, vesistöjen, ilmaston, kasvillisuuden ja eläimistön eroavaisuuksista.

 

Kysymyksiä kpl 13: Suomen sää on vaihteleva

1) Miten syntyy matalapaine?(s.58)
Kun ilma kohoaa ylös ja virtaa ylhäällä poispäin matalan keskuksesta, syntyy maanpintaan matalapaine.

2) Miten syntyy korkeapaine?(s.58)
Korkepaine syntyy, kun ilmaa virtaa alaspäin.

3) Mikä on sykloni?(s.60-61, sanasto)
Sykloni on liikkuva matalapaine.


 

Tehtäviä kpl 11: Suot

1) Kuvaile millaisia ovat seuraavat suotyypit
a) kohosuo

b) aapasuo

c) palsasuo

2) Mikä on Suomen yleisin suotyyppi ja mikä on sen yleisin puulaji

3) Millaisia soita ovat luhdat?

4) Millaisia soita ovat letot?

5) Mihin kaikkeen turvetta käytetään?

6) Millä keinoin soita on yritetty säilyttää?

 

Tehtäviä kpl 7-11

Vastaa palautuslaatikkoon: aktivoi ensin kysymykset ja kopio (copy). Sen jälkeen avaa palautuslaatikko ja liitä (paste) teksti kenttään. Vastaa kunkin kysymyksen perään ja lähetä. Muista liittä mukaan oma nimesi.


1) Mihin neljään ryhmään kivennäismaalajit ryhmitellään raekoon perusteella?

2) Mikä on Suomen yleisin maalaji? Kuvale lisäksi millaista se on rakenteeltaan ja mistä se on muodostunut. (ks. kirjan perussanasto)

3)Kuvaile Suomen nykyistä ilmastoa (s. 36).

4)Miten ihminen on muuttanut luontoa Suomessa?

5) Mitä tarkoittaa murtovesi

6) Luettele Itämeren ympärysvaltiot

7) Luettele Itämeren alueen tyypillisiä fisuja.

8) Luettele Suomen viisi suurinta järveä.

9) Millä tavoin ihminen hyödyntää vesistöjä Suomessa

10) Selitä, mitä tarkoittaa pohjavesi.
 

Suomen ilmasto Mind map

Suomen ilmasto Mind map
 

Itämeri Mind map

Itämeri Mind map
 

Suommen maisema-alueet Mind map

Suommen maisema-alueet Mind map
 

Tehtäviä: jääkausi 5-7

1)Kuinka paksu mannerjää paksuimmillaan oli?

2)Koska Fennoskandiaa viimeisimmin peittänyt mannerjää oli laajimmillaan?

3) Mitä merkkejä virtaava jää jätti maaperäämme?

4) Missä suunnassa kulkevat silokallioiden uurteet?

5) Miten harjut ovat syntyneet?

6) Mikä on hiidenkirnu?

7) Mikä on suppa?

8) Mistä maankohoaminen johtuu?
 

Suomen kallioperä Mind map

Suomen kallioperä Mind map
 

Jääkausi Mind map

Jääkausi Mind map
 

Jääkauden jälkeinen aika

10 000 vuotta sitten
- arktinen, kylmä ilmasto
- vuoden keskilämpötila 0c
- muutamia kitukasvuisia kasveja

7 500 vuotta sitten
- kuiva mannerilmasto
- koivu- ja mäntymetsää
- k.l.t 2c-4c
- golfvirta?

4 500 vuotta sitten
- hyvin lämmin, kostea rannikkoilmasto
- jalojen lehtipuiden valtakausi
- k.l.t uli 6c

Nykyaika
- viileä, kostea väli-ilmasto
- mänty- ja kuusimetsät
- k.l.t 4c
 

Suomen sää on vaihtelevaa

Matalapaine:
- sää on pilvinen, sateinen
- kesäisin matalapaine laskee lämpötilaa, talvisin lämpötila nousee

  • Matalapaineet syntyvät Keski- Atlantilla
Matalapaineessa ilma kiertää keskustaa, ilma nousee yläspäin matalapaineen keskustassa.

Matalapaine muodostaa sateisia pilviä

Korkeapaine:
- sää on poutainen, helteinen kesällä ja talvisin paukkupakkaset

  • Syntyvät yleensä mannerilmaston alueella esim. Venäjällä.
Korkeapaineessa tuulet kiertävät keskustaa, ja ilma laskee kohti keskustaa.
 

Suomen maisema-alueet

Suomi on pinta-alataan suuri maa
Lunnonolot ja maisemat vaihtelevat
Suomi jaettu 6 maisemaalueeseen

1. Saaristo-Suomi
- Turun saasristo ja Ahvenanmaa
- ilmasto leuto ja merellinen
- tuhansia saaria ja luotoja
- ulkosaaristo karua
- sisäsaaristo rehevämpää
- asutus harvaa

2. Etäläinen viljelysseutu
- Lohja kuuluu
- ilmasto ja maaperä otollinen viljelylle
- vanhaa merenpohjaa
- suurin osa ihmisistä asuu ja työskentelee tällä seudulla

3. Järvi Suomi
- Päijänne ja Saimaa
- tuhansien järvien seutu
- tärkeää metsätalousaluetta

4. Pohjanmaa
- lakeuksien maa
- maankohoamisen kautta syntynyttä maata
- paljon viljelystä
- teollisuus ja palveluja

5. Vaara-Suomi
- Koli, Ruka ítäinen Suomi´
- korkeusvaihteluita paljon
- maa-ja metsätalous
- muuttotappio aluetta
- turismi tärkeää

6. Lappi
-tuntureiden maa
- poronhoito
- lihakarjaa, heinän viljelyä
- turismi
 

Tehtävä: kpl 1-2

1) Luettele Pohjoismaat asukaslukuineen ja pinta-aloineen

2) Luettele Pohjoismaiden pääkaupungit asukaslukuineen

3) Määrittele käsite Fennoskandia

4) Määrittele käsite Pohjola

5) Kuvaile sanoin Suomen sijaintia

6) Mitkä tekijät vaikuttavat Suomen ilmastoon ja vuodenaikojen vaihteluun. Selvitä lyhyesti, mistä vuodenaikojen vaihtelu johtuu.

7) Mitkä ovat Euroopan rajat (maantieteellisesti, sanallisesti)

8) Mitkä ovat Suomen ja Ruotsin suurimmat järvet? (molemmista kolme suurinta)

 

Suomi on tuhansien järvien maa

Kappale 10 s.46

Veden kiertokulku
- meristä ja järvistä vesi haihtuu ja tiivistyy pilviksi josta se sataa maahan

Suomessa järviä
- 5600 yli 1 hehtaarin kokoista järveä
- kostea ja viileä ilmasto, sekä kallio- ja maaperä suosii järvien syntymistä
- järvet matalia (keskisyvyys 7m
- loivarantaisia
- vedet tummia, paljon savihumusta

Veden jakajat
- katso kirjasta s.47 kuva 47A

Sisävesien käyttö
- kalastus - virkistyskalastus
- makean veden lähteitä - juomavesi
- sähkön tuotanto - vesivoima
- kuljetusreitit
- vapaa-ajan veneily

Pohjavedet
- pohjavettä 5 kertaa enemmän kun pintavettä
- n. 3,5 milj. suomalaista juo pohjavettä
- sora- ja hiekkamaat parhaita pohjavesialueita
- porakaivot parhaita kalliomaastossa
 

Suomen soiden synty

SUOMEN SOIDEN SYNTY

Suomen ilmasto on viileä ja kostea
Suotyypit (katso kirjasta s.51)
a. Etelä-suomi
- koho eli keidassuot
b. Keski-suomi
- aapasuot
c. Pohjois-suomi
- palsasuo
- suuria vesivarastoja

SUOMESSA ON VÄLI-ILMASTO

Suomeen vaikuttavat ilmastolliset seikat
- Tärkein: pohjoinen sijainti
- golfvirta (lämmin merivirta)
- lounainen merituuli
- lämmin/kylmä mannertuuli
Olemme manner-ja meri-ilmaston puolessavälissä

KOTITEHTÄVÄT kirjasta s. 158, luku 11 t.1,2 luku 12 t.2,5