Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

5. Kognitiiviset toiminnot

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

kognitiiviset toiminnot


- kognitiivisia eli "tiedonkäsittelyyn" liittyviä toimintoja ovat

1. tarkkaavaisuus
2. havaitseminen
3. muisti
4. ajattelu
5. kieli
6. oppiminen

Näiden avulla ihminen rakentaa tietoa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

SISÄISET MALLIT eli SKEEMAT

- ovat itserakennettuja käsityksiä todellisuudesta
- ne syntyvät ja muuttuvat yksilön kokemusten myötä

TOIMINNAN KÄSIKIRJOITUKSET

- ovat eri tilanteissa toimimiseen liittyviä sisäisiä malleja
(esim. kaupassa käynti ja saunominen)
- ovat kulttuurisidonnaisia
- mahdollistavat tulevien tilanteiden ennakoinnin ja oman toiminnan suunnittelun