Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

1 Mitä moraali on?

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Moraali ja etiikka

Moraali
- latinaksi mos, mon. mores= tapa, tottumus, käytäntö
- säätelee yhdessä elämistä kaikissa ihmisyhnteisöissä
- määrittää, mikä on hyvää ja oikein

Etiikka
- kreikan ethos= tapa, tottumus, käytäntö
- on moraalin filosofista tutkimista
- jaetaan

1. kuvailevaan (diskriptiiviseen) etiikkaan
esim. Monet ihmiset ovat kiinnostuneita luonnonsuojelusta.

2. ohjeita antavaan (normatiiviseen) etiikkaan
esim. Luonnonsuojelu on arvokas asia (suositus) ja jokaisen ihmisen pitää osallistua luonnonsuojeluun (velvollisuus).

3.metaetiikkaan
esimerkiksi analysoidaan käsitettä "hyvä"


 

Moraalin näkökulma

tarkasteltavana
- arvot, oikeudet, velvollisuudet ja edut
- tietoinen, tavoitteellinen toiminta
- vastuu, syyllisyys ja häpeä

moraalinen agentti
- tavoittelee tietoisesti hyvinä pitämiään päämääriä
- tunnistaa toisten moraaliagenttien olemassaolon
-on ihminen tai yhteisö, esimerkiksi liikeyritys tai valtio
- eläimiä ei voida pitää moraaliagentteina, koska niiltä puuttuu mahdollisuus moraaliseen vastuuseen ja eettiseen pohdintaan
- silti moraalin kohteena on otettava huomioon muidenkin kuin moraaliagenttien edut ja hyvinvointi

moraalin kohde
- alunperin ihmisen ja hänen lähiympäristönsä edut ja hyvinvointi
- nykyisessä filosofisessa etiikassa kaikkien ihmisten edut ja hyvinvointi
- kysymys muiden eliöiden etujen ja hyvinvoinnin määrittelemisestä, esim. kärsimyksen välttämisen avulla

 

MORAALI JA YHTEISÖ

Pohdintakysymyksiä:

Mihin moraali mielestäsi perustuu?
Mikä merkitys moraalin muodostumiseen on yhteisöllä, jossa ihminen asuu?
Onko Suomessa mielestäsi tabuja?

Moraali ja ihmisyys

- kulttuurievoluution myötä yksilöiden käyttäytyminen muuttuu, kun he oppivat toisiltaan

- länsimaisessa moraalissa ihanteeksi on tullut yhdenmukaista kohtelua edellyttävä ihmisyys syntyperästä, sukupuolesta ja ominaisuuksista riippumatta

- arvot ja normit paljastuvat teoissa, eivät ihanteissa

- moraali vaihtelee eri yhteisöissä ja erot voidaan perustella erilaisilla uskomusjärjestelmillä

Säännöt ohjaavat toimintaa

- säännöt voidaan jakaa
1. käytösohjeisiin
2. moraalisääntöihin
3. oikeusnormeihin
 

MORAALINEN ARVIOINTI

ENSIMMÄISEN PERSOONAN NÄKÖKULMA
- minä tai me
- tieto aikomuksista, päämääristä ja vastuullisuudesta
- ongelmana puolueettomuus

KOLMANNEN PERSOONAN NÄKÖKULMA
- moraalisen ratkaisun tarkastelua ulkopuolelta
- tieto esim. aikomuksista puutteellista, arviointi yleensä aiemman tiedon perusteella
- on pyrittävä arvioimaan teon vastuullisuus

VAPAUS, VASTUU JA SYYLLISYYS
-moraali perustuu siihen, että ihminen toimii vapaaehtoisesti
-ulkoapäin ohjautuvaa, tottelemiseen perustuvaa käyttäytymistä voidaan pitää aidon moraalin vastakohtana