Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

KELPO-kehittämistoiminta

YLLÄPITOON >>    

Kelpo -kehittämistoiminta Laihialla

Hankekoordinaattorina on toiminut Mirva Viitala, Keskuskoulun erityisopettaja (virkavapaalla 2011-2012)
yhteystiedot: mirva.viitala@laihia.fi tai gsm 050-4427123
 
 

Kehittämistoiminnan tuloksena syntyy "Kelpo -kansio"

Kelpo-kehittämistoiminnan tavoitteen mukaisesti, Laihialle muokataan yhteinen toimintamalli, koskien lapsen/koululaisen tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista sekä seurantaa.

Jokaiseen esiopetuksen ja perusopetuksen yksikköön jalkautetaan ns. Kelpo-kansio, joka sisältää mm .uuden perusopetuslain mukaiset määritelmät tuen kolmiportaisuudesta, lapsen/koululaisen esiopetuspolun/koulupolun kuvaukset sekä lain mukanaan tuomat uudet pakolliset lomakkeet (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma sekä pedagoginen selvitys). Mukana kansiossa on myös jo tuttuja lomakkeita, kuten esim. HOJKS-lomake. Lomakkeita löytyy jo nyt myös täältä pedanetistä!
 

Täältä löydät koulunkäynnin tukitoimiin liittyviä LAKISÄÄTEISIÄ lomakkeita

Pedagoginen arvio tehdään oppilaalle, jolle YLEISEN TUEN KEINOT ovat riittämättömät.
Tämä on esiopetuksen opettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien oppilaasta tekemä koulunkäynnin/oppimisen osa-alueisiin liittyvä arviointi.
Pedagoginen selvitys tehdään oppilaan koulunkäynnistä/oppimisesta siinä vaiheessa, kun hän on jo ollut TEHOSTETUN TUEN piirissä, ja harkitaan siirtymistä ERITYISEN TUEN piiriin.
 

Kelpo-kehittämistoiminnan tapahtumia

<<Elokuu>> <<2014>>
Ma Ti Ke To Pe La Su
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Näytä: Menneet | Tulevat | Kaikki
 

Koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita

 

Uudet termit käyttöön: Yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki

Perusopetuslain uudistuksen myötä tulee käyttöön uusi termistö, joka kuvastaa tukitoimenpiteiden kolmiportaisuutta. Nämä uudet termit ovat oppilaalle suunnattu YLEINEN, TEHOSTETTU ja ERITYINEN TUKI.

Oppilaalle suunnattu YLEINEN TUKI pitää sisällään mm. seuraavia toimenpiteitä: opetuksen eriyttäminen luokassa (luokanopettajan, aineenopettajan johdolla), joustavat ryhmittelyt, tiimiopettajuus, kodin ja koulun yhteistyö, oppilaan ohjaus, tukiopetus, kerhotoiminta, aamu-ja iltapäivätoiminta.

Mikäli nämä yleisen tuen keinot ovat oppilaan kohdalla riittämättömät, siirrytään TEHOSTETTUUN TUKEEN. Oleellista tässä vaiheessa on se, että oppilaalle laaditaan OPPIMISSUUNNITELMA. Tehostetun tuen keinoja ovat mm. oppilashuollon tuki, oppimissuunnitelma, osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut.

Mikäli tehostettu tukikaan ei ole riittävä tukitoimi, siirrytään ERITYISEN TUEN piiriin. Tämä tarkoittaa, että oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös sekä HOJKS. Aikaisemman käytännön mukaan erityisopetuspäätöksen teki aina sivistys-ja varhaiskasvatuslautakunta, uuden lain myötä tähän päätöksentekoon on suunnitteilla muutos. Erityisen tuen keinoja ovat oppilashuollon tuki, HOJKS, kokoaikainen erityisopetus, aamu-ja iltapäivätoiminta, avustajapalvelut, pidennetty oppivelvollisuus, yksilöllistäminen sekä toiminta-alueittain opiskelu.
 

Täältä löydät esiopetuksen järjestämiseen liittyviä lomakkeita

 

Kehittämistoiminta näkyy jo koulun arjessa

Kelpo-kehittämistoiminnan tarkoituksena on luoda yhteinen toimintamalli Laihian kuntaan, koskien lapsen/ oppilaan tukitoimien aloittamista , suunnittelua ja toteuttamista.

YLEISEN TUEN kehittämisen tuloksena on Keskuskoulussa aloitettu ns. läksykerhotoiminta.
Opettaja voi lähettää oppilaan ohjattuun läksykerhoon, mikäli hän katsoo sen aiheelliseksi. Kerhossa tehdään "tekemättä jääneitä" tai "uusia" läksyjä opettajan ohjauksessa.
Myös OPPIMISSUUNNITELMAT ovat rantautumassa kouluun toden teolla. Keskuskoulussa oppilaiden selviytymistä eri oppiaineiden vaatimuksista on tehostettu jo varsin paljon em. tavalla. SAMANAIKAISOPETUKSEN kehittäminen on myös hyvässä vauhdissa, esim. äidinkielessä on jo kokeiltu hyvällä menestyksellä aineenopettajan ja erityisopettajan toteuttamaa opetusta.